PREVOD24.COM

  • Homepage
  • »
  • +
  • »
  • 10 years – picture perfect in your eyes

Izvođač: 10 years - Naziv pesme: picture perfect in your eyes 

Tekst & Prevod: 10 years - picture perfect in your eyes Ispod ćete pronaći tekst pesme sa prevodom jedan pored drugog! Na našem sajtu ćete pronaći još mnogo tekstova sa prevodima od 10 years! Pregledajte našu arhivu i ostale tekstove, na primer klikom na slovo 1 od 10 years i pogledajte koje još pesme imamo od 10 years u našoj arhivi, kao što je picture perfect in your eyes.

ORIGINAL

In your eye's is the picture perfect.
In your eye's does the grass look greener.
Have you seen it though my eye's.
The world has caught on fire from what I've been told.
These city lights are killing ever slowly.
The sanity with in me.
Maybe I lost in my creation.
This isn't how I thought I turn out.
[Chorus 1]
In your eye's I'm picture perfect.
In your eye's the grass is greener.
Have you seen it though my eye's.
Cause through my eye's.
Stars are burning brighter.
So bright we can't ignore.
We're hypnotized drive-by's, train wrecks tragedy are patient.
Maybe I a product of my placement.
Given no doubt to make up our minds.
[Chorus 1]
In your eye's I'm so picture perfect.
In your eye's the grass is greener.
Have you seen it though my eye's.
Through my eye's.
Through my eye's.
Through my eye's.
[Chorus 2]
Pay attention please.
He who lusts through life for excess in this world.
Dies a lonely man, careless of his soul.
Throwing caution to the wind with foolish ignorance.
You're full of pride.
And in arrogance you can't accept the nearing end of this short lived life.
Smile and give a toast, brag and boast.
Fool the world with all of your lies.
The parasite's host never even knows.
Pull the wool over our eyes.
Walk the line and pay the price.
A pound of flesh for paradise.
Wear the wounds of your demise.
Fail to mention your intentions, fail to mention why.
The actions of your life contradict your words...
The path in which you walk is a vice of no remorse.
Washing conscience from the skin, claiming innocence.
Ignore the signs.
From cradle to grave, you chose to trade.
A pound of flesh for paradise.
Wear the wounds of your demise.
[Chorus 2]
Smile and give a toast, brag and boast.
Fool the world with all of your lies.
The parasite's host never even knows.
Pull the wool over our eyes.
From cradle to grave, you chose to trade.
A pound of flesh for paradise.
Wear the wounds of your demise.

PREVOD

У вашим очима је слика савршена.
Да ли у вашим очима трава изгледа зеленије.
Да ли сте га видели, мојим оком.
Свијет ми је запаљен од онога што ми је речено.
Ова градска светла убијају се полако.
Разумност у мени.
Можда сам се изгубио у својој креацији.
Нисам тако мислио да испаднем.
[Збор 1]
У твом оку сам савршен.
У вашим очима је трава зеленија.
Да ли сте га видели, мојим оком.
Јер кроз моје око.
Звезде горе све сјајније.
Тако светли да не можемо игнорисати.
Хипнотизирани смо возом, трагедија олупина возова стрпљива је.
Можда сам производ свог пласмана.
Без сумње да се одлучимо.
[Збор 1]
У твојим очима сам тако савршен.
У вашим очима је трава зеленија.
Да ли сте га видели, мојим оком.
Кроз моје око.
Кроз моје око.
Кроз моје око.
[Збор 2]
Обратити пажњу молим.
Онај ко чезне за животом вишка на овом свету.
Умре усамљен човек, без обзира на своју душу.
Бацајући опрез на ветар са глупим незнањем.
Пуни сте поноса.
А у ароганцији не можете да прихватите ближи крај овог кратког живота.
Насмејте се и наздравите, хвалите се и похвалите.
Заварајте свет свим својим лажима.
Домаћин паразита никад не зна.
Повуците вуну преко очију.
Ходајте линијом и платите цену.
Килограм меса за рај.
Носи ране од смрти.
Не спомињем ваше намере, не спомињем зашто.
Радње вашег живота супротстављају се вашим речима ...
Стаза којом ходате је заметак без кајања.
Прање савјести с коже, тврдећи невиност.
Занемарите знакове.
Од колијевке до гроба, одлучили сте се за трговину.
Килограм меса за рај.
Носи ране од смрти.
[Збор 2]
Насмејте се и наздравите, хвалите се и похвалите.
Заварајте свет свим својим лажима.
Домаћин паразита никад не зна.
Повуците вуну преко очију.
Од колијевке до гроба, одлучили сте се за трговину.
Килограм меса за рај.
Носи ране од смрти.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

© Copyright 2021 - Prevod24.com