PREVOD24.COM

Izvođač: 311 - Naziv pesme: long for the fowers 

Tekst & Prevod: 311 - long for the fowers Ispod ćete pronaći tekst pesme sa prevodom jedan pored drugog! Na našem sajtu ćete pronaći još mnogo tekstova sa prevodima od 311! Pregledajte našu arhivu i ostale tekstove, na primer klikom na slovo od 311 i pogledajte koje još pesme imamo od 311 u našoj arhivi, kao što je long for the fowers.

ORIGINAL

Between this world and the next
I want to locate a bit of you
Will I feel it or gaze in emptiness
Who'd guess it could be so unfinished
A never ending infernal process
Yeah where is that bliss
The ordinary life I knew that was so exquisite
You long for the flowers
I get more from the hours spent
Minutes that are free of dissent
A day without argument
You said you long for the flowers
That you remember
A song sang from the shower
How I used to bend words
You asked me where did all that go
And I have no answer
I admit that I'm giving up hope
And wondering if it can survive
One day will we just begin again
One day will we begin again
You said you long for the flowers
That you remember
A song sang from the shower
How I used to bend words
You asked me where did all that go
And I have no answer
I admit that I'm giving up hope
And wondering if it can survive
Don't think I take lightly
The wilting we feel
I wish for surviving
But time, but time
It steals like a thief
Whoa, don't think I take take lightly
The wilting we feel
I wish for surviving
But time, but time
It steals like a thief

PREVOD

Између овог и следећег света
Желим да лоцирам мало вас
Хоћу ли то осетити или ћу гледати у празнину
Ко би могао претпоставити да би могао бити тако недовршен
Бескрајни паклени процес
Да, где је то блаженство
Обичан живот који сам познавао био је тако изузетан
Чезнеш за цвећем
Добијам више од проведених сати
Записници који нису обухваћени
Дан без свађе
Рекао си да чезнеш за цвећем
Тога се сећате
Песма се певала под тушем
Како сам савијао речи
Питали сте ме где је све то отишло
А ја немам одговор
Признајем да се одричем наде
И питам се може ли преживјети
Једног дана ћемо тек почети поново
Једног дана ћемо почети поново
Рекао си да чезнеш за цвећем
Тога се сећате
Песма се певала под тушем
Како сам савијао речи
Питали сте ме где је све то отишло
А ја немам одговор
Признајем да се одричем наде
И питам се може ли преживјети
Немој мислити да олако гледам
Вутање које осећамо
Желим да преживим
Али време, али време
Краде као лопов
Вау, немојте мислити да олако схваћам
Вутање које осећамо
Желим да преживим
Али време, али време
Краде као лопов

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

© Copyright 2020 - Prevod24.com