PREVOD24.COM

  • Homepage
  • »
  • 3
  • »
  • 3rd bass – microphone techniques

Izvođač: 3rd bass - Naziv pesme: microphone techniques 

Tekst & Prevod: 3rd bass - microphone techniques Ispod ćete pronaći tekst pesme sa prevodom jedan pored drugog! Na našem sajtu ćete pronaći još mnogo tekstova sa prevodima od 3rd bass! Pregledajte našu arhivu i ostale tekstove, na primer klikom na slovo 3 od 3rd bass i pogledajte koje još pesme imamo od 3rd bass u našoj arhivi, kao što je microphone techniques.

ORIGINAL

The next selection is, bass filled
Musical composition, entitled
Microphone Techniques
Please check it out
Get up everybody, it's time to sway OK
Greg Nice is on the mic with no delay
Get up everybody, it's time to sway OK
Greg Nice is on the mic with no delay
She, said, her name was Lola
I, said, yo Lola, swolla
Suave bola, Ayatollah
Saudi Arabia, Coca-Cola
My Rolex watch is ran by solar
Get down, peep my mic technique
Let's freak let's freak let's freak to the beat
Checks get cashed, at the end of the weak
C'mon, Deck the Halls with skins and party
Gainin weight cause I do eat hearty
When I wanna get tipsy I drink Bacardi
Greg Nice, I'm outta here, ghost!
"I'm on the microphone"
"I'm on the microphone"
"I'm on the microphone"
"I'm on the microphone"
"I'm on the microphone"
Uncle Fester, the bald head jester
Not me, the Minister, the mic molester
Five-oh arrest a G, doin' ill deeds
Took a ho to pull out the weeds
Droppin' G, the case court is to hobos
Kickin' the bobo, chewin' on a Rolo
Ain't a Volvo with no paid promos
Sippin' cocoa and rollin' up momos
Fee fie foe fum I need awake drums
The buns ain't mack cause your breath hums
No Funky Drummer loser pass summons
But you can't stop the "Humrush" hummings
Like Roto Rooter layin' pipes like a plumber
Nice and Smooth cause Three's a prime number
I go brick church buildin' when I'm sleepin'
So flip off my tip, I rip the mic techniquein
"I'm on the microphone"
"I'm on the microphone"
"I'm on the microphone"
"I'm on the microphone"
"I'm on the microphone"
"I'm on the microphone"
"I'm on the microphone"
I praise the Lord that I'm no longer a vandal
Kiss my daughter goodnight, then I light a white candle
And sit back and meditate
Evaluate, appreciate
Cause I didn't have to be here, on wax
Unveiling a truth with proof of all facts
Cause in my life I see the life of many others
Various shades of colors, sisters brothers
And once my soul leaves my bodily shell
I believe to receive a new vale
Of some conscious subconscious abode
Chose by few on the positive road
A man is judged by the goodness of his heart
So who's to say who's dumb and who's smart?
Aiyyo Serch (What up?) I came to hear you speak
Get on the mic and flaunt your microphone technique
"I'm on the microphone"
"I'm on the microphone"
"I'm on the microphone"
"I'm on the microphone"
"I'm on the microphone"
"I'm on the microphone"
"I'm on the microphone"
Watch me shine til it's time for sundown
I had a scuffle with a kid it only went one round
I got a girl so there's no need to sex a ho
But I gas em up just like they're at Texaco
Ring goes my phone, so I pick it up and say, "What up?"
Somebody's flippin', so I tell him to shut up
We'd use a F word, but Ice Cube got the copyright
So I'll make it "Funky For You" with Greg Nice
And his partner Smooth B
Watch the Superbowl, just for Bud Bowl III
Then I watch Living Color, cause "Homey don't play dat"
Money like my honey in my crib and it'll stay that way
The equality variety
You don't like it then you're gonna join the Dead Poet's Society
Try to flip on what this quartet speaks
And Serch will disperse, the microphone techniques

PREVOD

Следећи избор је, бас испуњен
Музичка композиција, наслов
Технике микрофона
Молим те провери
Устаните сви, време је да се поколебате
Грег Нице је на микрофону без одлагања
Устаните сви, време је да се поколебате
Грег Нице је на микрофону без одлагања
Она се, рекла је, зове Лола
Ја, рекох, ио Лола, набрекло
Суаве бола, Ајатолах
Саудијска Арабија, Цоца-Цола
Мој сат Ролек ради соларно
Сиђи доле, завири у моју микрофонску технику
Хајде да се накажимо, наказимо се, наказимо се у ритму
Чекови се уновчавају, на крају слабих
Хајде, опремите хале кожама и забавите се
Удебљам се јер једем обилно
Кад желим да се напијем, пијем Бацарди
Грег Нице, одлазим одавде, дух!
„Ја сам на микрофону“
„Ја сам на микрофону“
„Ја сам на микрофону“
„Ја сам на микрофону“
„Ја сам на микрофону“
Ујка Фестер, глупан са ћелавом главом
Не ја, министар, злостављач микрофона
Пет-ох хапси Г, ради недела
Требао је хо да извади коров
Дроппин 'Г, суд у суду је скитница
Удара бобоа, жваче на Ролу
Није Волво без плаћених промоција
Пијуцкајући какао и мотајући момос
Фее фие фое фум Требају ми будни бубњеви
Лепиње нису сјајне јер вам дах бруји
Ниједан забавни бубњар, губитник, није пропустио позив
Али не можете зауставити брујање „Хумрусх“ -а
Као Рото Роотер поставља цеви као водоинсталатер
Лепо и глатко, јер су три основни број
Идем да зидам цркву од цигле кад спавам
Па, окрени ми врх, ишчупам микротехнику
„Ја сам на микрофону“
„Ја сам на микрофону“
„Ја сам на микрофону“
„Ја сам на микрофону“
„Ја сам на микрофону“
„Ја сам на микрофону“
„Ја сам на микрофону“
Хвалим Господа што више нисам вандал
Пољуби моју ћерку за лаку ноћ, а онда упалим белу свећу
И завалите се и медитирајте
Процените, цените
Јер нисам морао бити овде, на воску
Откривање истине са доказима свих чињеница
Јер у свом животу видим живот многих других
Разне нијансе боја, сестре браћо
И једном када моја душа напусти моју телесну шкољку
Верујем да ћу примити нову валу
Неког свесног подсвесног пребивалишта
Изабрао неколицина на позитивном путу
Човека оцењује доброта његовог срца
Па ко каже ко је глуп, а ко паметан?
Аииио Серцх (Шта има?) Дошао сам да те чујем како говориш
Укључите се на микрофон и разметајте се техником микрофона
„Ја сам на микрофону“
„Ја сам на микрофону“
„Ја сам на микрофону“
„Ја сам на микрофону“
„Ја сам на микрофону“
„Ја сам на микрофону“
„Ја сам на микрофону“
Гледајте ме како сјајим док не дође време за залазак сунца
Имао сам препирку са дететом, прошло је само један круг
Имам девојку тако да нема потребе за сексом
Али их напуним као да су у Текацу
Звони ми телефон, па га подигнем и кажем: "Шта има?"
Неко баца, па му кажем да умукне
Користили бисмо реч Ф, али Ице Цубе је добио ауторска права
Па ћу то направити "Функи Фор Иоу" са Грегом Ницеом
И његов партнер Смоотх Б.
Погледајте Супербовл, само за Буд Бовл ИИИ
Тада гледам Ливинг Цолоур, јер "Домаћи не играју се"
Новац попут мог меда у креветићу и такав ће и остати
Разноликост једнакости
Не свиђа ти се онда ћеш се придружити Друштву мртвих песника
Покушајте да отворите оно што овај квартет говори
А Серцх ће се разићи, микрофонске технике

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

© Copyright 2021 - Prevod24.com