PREVOD24.COM

  • Homepage
  • »
  • 3
  • »
  • 3rd bass – oval office 3rd bass

Izvođač: 3rd bass - Naziv pesme: oval office 3rd bass 

Tekst & Prevod: 3rd bass - oval office 3rd bass Ispod ćete pronaći tekst pesme sa prevodom jedan pored drugog! Na našem sajtu ćete pronaći još mnogo tekstova sa prevodima od 3rd bass! Pregledajte našu arhivu i ostale tekstove, na primer klikom na slovo 3 od 3rd bass i pogledajte koje još pesme imamo od 3rd bass u našoj arhivi, kao što je oval office 3rd bass.

ORIGINAL

This recording, is a collection of unintended
Indiscretions before microphone
Oh, who locked the door?
A hard man is good to find
Open the door
The principles of friction
This feeling's a function, so step to this
Ain't the average boys who do this
Door is opened, to office summoned
Yo Pete, I think you're in there man
(I'm coming)
Reception warm, not a handshake
My hands shook, barrier's about to break
She was seated, legs long and slammin'
Oval office opened, so let's begin
Push my point across, firmly
Core proposal
Prime Minister serve me, surely
(Surely, nyuk nyuk nyuk)
I serve you with motion and doors open wider, coast in
Secretary said
Put Serch on line two
Yo, put him on hold
Aiyyo Pete man, let me in man
I'm here to get retarded yo, so step off
(That towel was related to my husband)
Nah I'm not holdin' the door to come in
Yo, yo move your, move your elbow
(That towel was related to my husband)
Move your elbow, yo, you're not dickin' on me
Your boy look like the Great Pumpkin
(That towel was related to my husband)
You're frontin' like you play the Pumpkin
Move your elbow, because I'm in there
(That towel was related to my husband)
The meeting rotates
Mockneck or cactus?
They got my head boss
She attacked us
With a treaty for disarmament
We signed
Figured there's no harm in it
(Oh alright alright alright)
So I disarmed
And I poured the Scotch
And asked the Prime Minister, mind if I watch?
(Oh my goodness)
Yeah, I reckon
You keep minutes, I'll let you get second
Then the summit rose, I get vetoed
Presidential pardon, let me G yo
Lunch became filet of soul with tongue
The Oval Office work is never done, never done
Aiyyo I'm serious man, did you have sex?
Nah man
It was you that did it
(That towel was related to my husband)
Filet of sole on the Oval Office on a peanut butter leg
Yo
(That towel was related to my husband)
She got down to my knees and it spread
That towel was related to my husband
That towel was related to my husband
G'in, seein', have you playin' it like a diplomat
The Oval Office ain't nothin' but a boot magnet
Close to close, but Pete freaked it anyway
Serch said, "Prime, let's do the three, the hard way"
And knockin' like we're knockin', boots
The office flooded with the sex check suits
Deploy missiles of the MX variety
Spoken spasm of invasion inside of me
I release my rebels, the onslaught ceased
And in the Oval Office, finally peace
Motions carried out, played it like Presidents
What's the Oval Office?
Our permanent residence
Meeting of the mind, as well as the pelvis
Aiyyo Bush
We're audi like Elvis
Aiyyo Serch you're in there man
You're finally in there, for the first time man
(Victims of these classic boners)
Yo move that thick body of yours
Move that thick white body
(Victims of these classic boners)
Yes, yes, woodie, I've got the woody
I've got the woodie and I'm gonna get the head
(Victims of these classic boners)
I can feel it, you gotta understand see
(Victims of these classic boners)
Gotta understand the subject of the topic
There's too much butt-waxin', no
There's too much Vaseline usage
There's too much KY jelly
'Cause I've got the woodie
I have the woody man, I have
Yo let me tell you somethin' man, you're a girlie man
You're a flabber man, I am a muscle man
I think you are my auntie
'Cause I am the man who is in the Oval Office
You're just a girlie flabber man, you hamster man
I'm a great man
You're a flabber man
Uhh, aiyyo yo you know what I heard?
I heard Rob never got the wood
I heard Rob is frontin' like the Great Pumpin on the woodie
And I heard Seth Lover? He got the wrong woodie
He needs the positive, woodie
Aiyyo I'm goin' home man
I'm goin' home to tell my mother
(Boots)
I'm goin' home to tell my mother about my first experience

PREVOD

Овај снимак је збирка ненамерних
Несмотреност пред микрофоном
Ох, ко је закључао врата?
Тешког човека је добро наћи
Отвори врата
Принципи трења
Овај осећај је функција, па закорачите ка томе
Нису ли то просечни момци
Врата су отворена, позвани у канцеларију
Ио Пете, мислим да си унутра
(Долазим)
Пријем топао, не руковање
Руке су ми се тресле, баријера ће се сломити
Сједила је, дугих ногу и ударала
Отворена је овална канцеларија, па почнимо
Чврсто прогурајте моју поенту
Главни предлог
Премијер, послужи ме, сигурно
(Свакако, ниук ниук ниук)
Ја вас служим покретом и врата се шире отварају, обала у
Секретар је рекао
Ставите Серцха на другу линију
Ио, стави га на чекање
Аииио Пете човече, пусти ме унутра
Овде сам да бих био ретардиран, па одступи
(Тај пешкир је био повезан са мојим мужем)
Не, не држим врата за улазак
Ио, ио, помери свој, помери лакат
(Тај пешкир је био повезан са мојим мужем)
Помери лакат, ио, не зафркаваш ме
Ваш дечко личи на Велику тикву
(Тај пешкир је био повезан са мојим мужем)
Предњачиш као да играш Бундеву
Помери лакат, јер сам тамо
(Тај пешкир је био повезан са мојим мужем)
Састанак се ротира
Ругалица или кактус?
Ухватили су мог шефа
Напала нас је
Уговором о разоружању
Потписали смо
Схватио сам да у њему нема штете
(Ох добро, добро, добро)
Па сам разоружао
И наточио сам виски
И питао премијера, да ли бих гледао?
(О мој Боже)
Да, претпостављам
Држите минуте, оставићу вам друго
Тада се врх попео, имам вето
Председничко опроштај, пусти ме
Ручак је постао филет душе језиком
Посао у Овалном кабинету се никада не ради, никада није радио
Аииио Озбиљан сам, јеси ли имао секс?
Не, човече
Ви сте то учинили
(Тај пешкир је био повезан са мојим мужем)
Филе табана на Овалној канцеларији на нози од путера од кикирикија
Ио
(Тај пешкир је био повезан са мојим мужем)
Спустила се на моја колена и проширила се
Тај пешкир је био повезан са мојим мужем
Тај пешкир је био повезан са мојим мужем
Г'ин, видиш, играш ли то као дипломата
Овални кабинет није ништа друго до магнет за чизме
Близу до близу, али Пете је свеједно уплашио
Серцх је рекао, "Приме, хајде да урадимо три, на тежи начин"
И куцање као да куцамо, чизме
Канцеларија је преплављена оделом за проверу пола
Поставите ракете сорте МКС
Изговорени грч инвазије у мени
Ослобађам своје побуњенике, јуриш је престао
А у Овалној канцеларији коначно мир
Покрети изведени, одиграли су се попут председника
Шта је овални кабинет?
Наше стално пребивалиште
Састанак ума, као и карлице
Аииио Бусх
Ми смо ауди попут Елвиса
Аииио Серцх, ти си унутра, човече
Напокон си унутра, први пут човече
(Жртве ових класичних костију)
Преместите то своје дебело тело
Помери то дебело бело тело
(Жртве ових класичних костију)
Да, да, вуди, имам дрвенасте
Имам дрвену главу, а ја ћу главу
(Жртве ових класичних костију)
Осећам то, мораш да разумеш видиш
(Жртве ових класичних костију)
Морам да разумем тему теме
Превише је воска, не
Превише је употребе вазелина
Превише је КИ желеа
Јер имам дрвену
Имам дрвенастог човека, имам
Јо да ти кажем нешто, ти си девојка
Ти си флаббер човек, ја сам мишићав човек
Мислим да си моја тетка
Јер ја сам човек који је у Овалној канцеларији
Ти си само девојка флаббер мушкарац, ти хрчак
Ја сам сјајан човек
Ти си флаббер човек
Ухх, аииио, знаш шта сам чуо?
Чуо сам да Роб никад није добио дрва
Чуо сам да Роб напредује као Велики Пумпин на дрвену
И чуо сам Сет Ловера? Добио је погрешну дрвену
Треба му позитива, дрвени
Аииио Идем кући, човече
Идем кући да кажем својој мајци
(Чизме)
Идем кући да кажем мајци о свом првом искуству

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

© Copyright 2021 - Prevod24.com