PREVOD24.COM

Izvođač: aisha - Naziv pesme: the n word 

Tekst & Prevod: aisha - the n word Ispod ćete pronaći tekst pesme sa prevodom jedan pored drugog! Na našem sajtu ćete pronaći još mnogo tekstova sa prevodima od aisha! Pregledajte našu arhivu i ostale tekstove, na primer klikom na slovo a od aisha i pogledajte koje još pesme imamo od aisha u našoj arhivi, kao što je the n word.

ORIGINAL

Chorus:
Racist faces
One who cases
A person's color
But calls you brother
Or bro or however it goes
Do you even know
Or are you just going with the flow
Then you use the N Word
Where it can't be heard
Behind backs
And it lacks
Integrity and honesty
You're not a friend to me
Verse 1:
The kids are listening
Watching your example
And the hate you spew
Is more than ample
To create a racist
Look at their faces
Looking for clues
Trying to be like you
God made us all the same
So your excuses are just a game
To hide your baseless hate
But you ought to have more faith
In the One above
And His love
Chorus:
Racist faces
One who cases
A person's color
But calls you brother
Or bro
Or however it goes
Do you even know
Or are you just going with the flow
Then you use the N Word
Where it can't be heard
Behind backs
And it lacks
Integrity and honesty
You're not a friend to me
Rap:
His name doesn't start with an N
It's starts with an A
And don't think I don't know the things that you say
I see through you
Like X ray vision
If you want to be a racist
That's your decision
I don't believe in Achilles
But you're a heel
Because you don't know what it's like to be real
You think you're better than me
When I'm smarter than you
And not because I'm black
But because you lack
Common sense and are on both sides of the fence
If you hate black people so much
Then why do you tan?
And why are you that black athlete's #1 fan?
Grinning and smiling right in his face
When you know you use the N Word inside your place
Just imagine if he heard
You use the N Word
In the privacy of your home
When you feel you're all alone
Or at least you think you are
But God is where you are
Out of respect for the men and women who died
And the ones who struggled and tried
To create a better world
For every boy and girl
You shouldn't use that word
It should not be heard
You disrespect their blood
With your speech
When you go on to tell and teach
Your kids that it's okay
To be the same way
But it's not
And just in case you forgot
Martin Luther King
Let freedom ring
Lincoln freed the slaves
Now you're spitting on their graves
With a slur that you confer
To black people
Who in God's Eyes are your equals
I know everyone doesn't think this way
And it's only some who say
The N word
Where it can't be heard
Behind backs
And it lacks
Integrity and honesty
You're not a friend to me
You're not a friend to me

PREVOD

Припев:
Расистичка лица
Онај ко ради
Боја особе
Али зове те братом
Или брате или како год иде
Да ли уопште знате
Или само идеш са током
Тада користите Н реч
Тамо где се не чује
Иза леђа
И недостаје
Интегритет и искреност
Ниси ми пријатељ
1. стих:
Деца је слушају
Гледам ваш пример
И мржњу коју псујете
Више је него довољно
Да би створили расиста
Погледајте њихова лица
Тражите трагове
Покушавајући да будем попут тебе
Бог нас је створио исте
Дакле, ваши изговори су само игра
Да сакријете своју неутемељену мржњу
Али требало би да имате више вере
У горе наведеном
И Његова љубав
Припев:
Расистичка лица
Онај ко ради
Боја особе
Али зове те братом
Или брате
Или како год иде
Да ли уопште знате
Или само идеш са током
Тада користите Н реч
Тамо где се не чује
Иза леђа
И недостаје
Интегритет и искреност
Ниси ми пријатељ
Рап:
Његово име не почиње с Н
Почиње са словом А
И немојте мислити да не знам ствари које ви кажете
Видим кроз тебе
Као рендгенски вид
Ако желите да будете расиста
То је твоја одлука
Не верујем у Ахила
Али ти си пета
Зато што не знате како је то бити стваран
Мислиш да си бољи од мене
Кад сам паметнији од тебе
И не зато што сам црна
Али зато што ти недостаје
Здрав разум и налазе се на обе стране ограде
Ако толико мрзиш црнце
Зашто се сунчате?
И зашто си ти обожаватељ црне спорташице број 1?
Осмехнувши се и смешкајући се право у лице
Кад знате да употребљавате Н реч унутар свог места
Замислите само да је чуо
Користите Н Ворд
У приватности свог дома
Кад осетите да сте сами
Или бар мислите да јесте
Али Бог је ту где си
Из поштовања према мушкарцима и женама који су умрли
И оне који су се борили и покушавали
Да створимо бољи свет
За сваког дечака и девојчицу
Не би требало да употребљаваш ту реч
Не би требало да се чује
Не поштујете њихову крв
Са својим говором
Кад наставите да причате и предајете
Ваша деца да је то у реду
Да буде на исти начин
Али није
И за сваки случај заборавили сте
Мартин Лутер Кинг
Нек слобода одзвања
Линцолн је ослободио робове
Сада пљујете по њиховим гробовима
Са гнојем који дајете
Црнцима
Ко сте у Божјим очима ваши једнаки
Знам да сви не размишљају на овај начин
И само неки кажу
Н реч
Тамо где се не чује
Иза леђа
И недостаје
Интегритет и искреност
Ниси ми пријатељ
Ниси ми пријатељ

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

© Copyright 2021 - Prevod24.com