PREVOD24.COM

Izvođač: all you bleed - Naziv pesme: seer 

Tekst & Prevod: all you bleed - seer Ispod ćete pronaći tekst pesme sa prevodom jedan pored drugog! Na našem sajtu ćete pronaći još mnogo tekstova sa prevodima od all you bleed! Pregledajte našu arhivu i ostale tekstove, na primer klikom na slovo a od all you bleed i pogledajte koje još pesme imamo od all you bleed u našoj arhivi, kao što je seer.

ORIGINAL

I've seen children runnin',
I've seen worlds collidin',
I've seen the clocks tickin',
I've seen heat risin',
I've seen winter dyin',
And waters overflowin',
Theres extinction in all i see,
Some impending big calamity,
Crops growing less every year,
Starvations already here,
(Chorus)
I'm a see'er, of what comes in my dreams,
A believer, of what they tell me will be,
I'm a watcher, counting all the signs,
A frustrater, you'd rather be blind,
I've seen invaders faces,
I've seen the lunar bases,
And the end of races,
I've seen hurricanes turnin',
I've seen the red cross stagin',
Just for evacuating,
Theres armies on every shore,
Cause all these whores want is more,
All they do is take, take, take,
I think the backs about to break,
(Chorus)
I'm a see'er, of what comes in my dreams,
A believer, of what they tell me will be,
I'm a watcher, counting all the signs,
A frustrater, you'd rather be blind,
(Musical interlude)
Look to the corporations,
I've seen men's enslavement,
On your monthly statement,
Religious hates rizin',
Ru486'in,
The start of the second comin',
As you wonder whose to blame,
R.f.i.d.s inside your veins,
And on your arm, 666,
Just take a look at it,
(Chorus)
I'm a see'er, of what comes in my dreams,
A believer, of what they tell me will be,
I'm a watcher, counting all the signs,
A frustrater, you'd rather be blind

PREVOD

Видео сам децу како трче,
Видео сам како се светови сударају,
Видео сам како откуцавају сатови,
Видео сам како врућина расте,
Видео сам како зима умире,
И воде се преливају,
Постоји изумирање у свему што видим,
Нека предстојећа велика несрећа,
Усјеви расту мање сваке године,
Гладовање је већ овде,
(Припев)
Видим оно што долази у мојим сновима,
Верник онога што ми кажу биће,
Ја сам посматрач, бројим све знакове,
Фрустрирајући, радије бисте били слепи,
Видео сам лица освајача,
Видео сам месечеве базе,
И крај трка,
Видео сам како се окрећу урагани,
Видео сам црвени крст
Само за евакуацију,
Постоје војске на свакој обали,
Јер све ове курве желе више,
Све што раде је да узму, узму, узму,
Мислим да ће се леђа сломити,
(Припев)
Видим оно што долази у мојим сновима,
Верник онога што ми кажу биће,
Ја сам посматрач, бројим све знакове,
Фрустрирајући, радије бисте били слепи,
(Музичка интерменија)
Потражите корпорације,
Видео сам мушко поробљавање,
На вашем месечном изводу,
Религија мрзи ризин ',
Ру486'ин,
Почетак другог доласка,
Док се питате чија је кривица,
Р.ф.и.д.с унутар вена,
А на твојој руци, 666,
Само погледајте,
(Припев)
Видим оно што долази у мојим сновима,
Верник онога што ми кажу биће,
Ја сам посматрач, бројим све знакове,
Фрустрирајући, радије бисте били слепи

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

© Copyright 2021 - Prevod24.com