PREVOD24.COM

  • Homepage
  • »
  • A
  • »
  • anberlin – dismantle repair

Izvođač: anberlin - Naziv pesme: dismantle repair 

Tekst & Prevod: anberlin - dismantle repair Ispod ćete pronaći tekst pesme sa prevodom jedan pored drugog! Na našem sajtu ćete pronaći još mnogo tekstova sa prevodima od anberlin! Pregledajte našu arhivu i ostale tekstove, na primer klikom na slovo a od anberlin i pogledajte koje još pesme imamo od anberlin u našoj arhivi, kao što je dismantle repair.

ORIGINAL

One last glance from a taxicab
Images scar my mind
Four weeks felt like years
Since your full attention was all mine
The night was young and so were we
Talked about life, God, death and your family
Didn't want any promises
Just my undivided honesty
And say, oh, whoa
Things are gonna change now, for the better
And oh, whoa, things are gonna change
Oh, they're gonna change
I am the Patron Saint of Lost Causes
A fraction of who I once believed
Change, only a matter of time
Opinions, I will try and rewrite
If life had background music
Playing your song
I've got to be honest, I tried to escape you
But the orchestra plays on
And they sing, oh, whoa
Things are gonna change now, for the better
And oh, whoa, things are gonna change
Hands, like secrets
Are the hardest thing to keep from you
Lines and phrases, like knives
Your words can cut me through
Dismantle me down
Repair
You've dismantled me
You've dismantled me
Hands, like secrets
Are the hardest thing to keep from you
Lines and phrases, like knives
Your words can cut me through
Dismantle me down
Repair
You've dismantled me
You've dismantled me
Give me time to prove
Prove I want the rest of yours
Prelude
Call this a prelude to a lifetime of you
It's not that I hang on every word
I hang myself on what you repeat
It's not that I keep hanging on
I'm never letting go
Hands, like secrets
Are the hardest thing to keep from you
Lines and phrases, like knives
Your words can cut me through
Dismantle me down
Repair
You've dismantled me
You've dismantled me
Hands, like secrets
Are the hardest thing to keep from you
Lines and phrases, like knives
Your words can cut me through
Dismantle me down
Repair
You've dismantled me
You've dismantled me
Save me from myself
Save me from myself
Help me save me from myself
Save me from myself
Oh, whoa, things are gonna change now, for the better
And oh, whoa, things are gonna change
Hands, like secrets
Are the hardest thing to keep from you
Lines and phrases, like knives
Your words can cut me through
Dismantle me down
Repair
You've dismantled me
You've dismantled me
Hands, like secrets
Are the hardest thing to keep from you
Lines and phrases, like knives
Your words can cut me through
Dismantle me down
Repair
You've dismantled me
You've dismantled me
Hands, like secrets
Are the hardest thing to keep from you
Lines and phrases, like knives
Your words can cut me through
Dismantle me down
Repair
You've dismantled me
You've dismantled me
Hands, like secrets
Are the hardest thing to keep from you
Lines and phrases, like knives
Your words can cut me through
Dismantle me down
Repair
You've dismantled me
You've dismantled me

PREVOD

Последњи поглед из таксија
Слике ми ожиљавају ум
Четири недеље су изгледале као године
Пошто је ваша пуна пажња била моја
Ноћ је била млада, а и ми смо били
Разговарали о животу, Богу, смрти и вашој породици
Нисам желео никаква обећања
Само моја неподељена искреност
И реци, ох, вау
Ствари ће се променити сада, на боље
И ох, ох, ствари ће се променити
Ох, промениће се
Ја сам заштитник изгубљених случајева
Део онога у кога сам некада веровао
Промена, само питање времена
Мишљења, покушаћу да препишем
Кад би живот имао музику у позадини
Репродукујем вашу песму
Морам бити искрен, покушао сам да вам побегнем
Али оркестар свира даље
И певају, ох, вау
Ствари ће се променити сада, на боље
И ох, ох, ствари ће се променити
Руке, као тајне
Да ли је најтеже нешто да се задржи од вас
Линије и фразе, попут ножева
Твоје речи могу да ме пресеку
Демонтирај ме
Поправак
Демонтирали сте ме
Демонтирали сте ме
Руке, као тајне
Да ли је најтеже нешто да се задржи од вас
Линије и фразе, попут ножева
Твоје речи могу да ме пресеку
Демонтирај ме
Поправак
Демонтирали сте ме
Демонтирали сте ме
Дајте ми времена да докажем
Докажи да желим остатак твог
Прелудиј
Назовите ово уводом за вас
Није да висим на свакој речи
Окачим се о оно што понављате
Није да се и даље држим
Никад не пуштам
Руке, као тајне
Да ли је најтеже нешто да се задржи од вас
Линије и фразе, попут ножева
Твоје речи могу да ме пресеку
Демонтирај ме
Поправак
Демонтирали сте ме
Демонтирали сте ме
Руке, као тајне
Да ли је најтеже нешто да се задржи од вас
Линије и фразе, попут ножева
Твоје речи могу да ме пресеку
Демонтирај ме
Поправак
Демонтирали сте ме
Демонтирали сте ме
Спаси ме од самог себе
Спаси ме од самог себе
Помози ми да ме спасим од себе
Спаси ме од самог себе
Ох, ох, ствари ће се променити сада, на боље
И ох, ох, ствари ће се променити
Руке, као тајне
Да ли је најтеже нешто да се задржи од вас
Линије и фразе, попут ножева
Твоје речи могу да ме пресеку
Демонтирај ме
Поправак
Демонтирали сте ме
Демонтирали сте ме
Руке, као тајне
Да ли је најтеже нешто да се задржи од вас
Линије и фразе, попут ножева
Твоје речи могу да ме пресеку
Демонтирај ме
Поправак
Демонтирали сте ме
Демонтирали сте ме
Руке, као тајне
Да ли је најтеже нешто да се задржи од вас
Линије и фразе, попут ножева
Твоје речи могу да ме пресеку
Демонтирај ме
Поправак
Демонтирали сте ме
Демонтирали сте ме
Руке, као тајне
Да ли је најтеже нешто да се задржите од вас
Линије и фразе, попут ножева
Твоје речи могу да ме пресеку
Демонтирај ме
Поправак
Демонтирали сте ме
Демонтирали сте ме

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

© Copyright 2020 - Prevod24.com