PREVOD24.COM

Izvođač: anberlin - Naziv pesme: modern age 

Tekst & Prevod: anberlin - modern age Ispod ćete pronaći tekst pesme sa prevodom jedan pored drugog! Na našem sajtu ćete pronaći još mnogo tekstova sa prevodima od anberlin! Pregledajte našu arhivu i ostale tekstove, na primer klikom na slovo a od anberlin i pogledajte koje još pesme imamo od anberlin u našoj arhivi, kao što je modern age.

ORIGINAL

Why so afraid to fall?
That was then and this is now.
Horizons look different in a modern age.
Are we all lost? Are we all lost again?
Fall asleep alone.
Safe but then the off chance.
Of getting your heart attack one more time.
Will you ever come, will you ever come to life again?
Don't we all want to belong?
Don't we all write our own song?
Let our silence break tonight.
Don't we all learn right from wrong?
And don't we all want to be loved?
Let our silence break tonight.
Come now elusive sign.
Open up their eyes to see.
So many of us are just the same as you.
Have we all hid, have we all hid ourselves from friends?
So much else to give.
This is her and that is him.
Close your eyes and imagine him holding you.
Will you ever find, will you ever find the words again?
Don't we all want to belong?
Don't we all write our own song? (Sing it, Sing it)
Let our silence break tonight.
Don't we all learn right from wrong?
And don't we all want to be loved? (Sing it, Sing it)
Let our silence break tonight.
Let our silence break tonight.
There is so much left we have to lose here.
The more we give away.
You just will never keep the promise said.
If all we hold is yesterday.
Sing it. Sing it.
Let our silence break tonight.
Don't we all want to belong?
Don't we all write our own song? (Sing it, Sing it)
Let our silence break tonight.
Don't we all learn right from wrong?
And don't we all want to be loved? (Sing it, Sing it)
Let our silence break tonight.
(Sing it)
Let our silence break tonight.
(Sing it)
Let our silence break tonight.

PREVOD

Зашто се тако плашити да паднем?
То је било тада и ово је сада.
Хоризонти у модерном добу изгледају другачије.
Јесмо ли сви изгубљени? Јесмо ли опет сви изгубљени?
Заспи сам.
Сигурно, али онда шанса.
Од још једног срчаног удара.
Хоћете ли икада доћи, хоћете ли икада више оживети?
Зар сви не желимо да припадамо?
Зар не напишемо сви своју песму?
Нека вечерас прекине наша тишина.
Не учимо ли сви добро из лошег?
И зар сви не желимо да будемо вољени?
Нека вечерас прекине наша тишина.
Хајде сад неухватљиви знак.
Отвори им очи да виде.
Толико од нас смо исти као ви.
Да ли смо се сви сакрили, да ли смо се сакрили од пријатеља?
Толико друго да дам.
Ово је она и то је он.
Затвори очи и замисли како те држи.
Да ли ћете икада пронаћи, да ли ћете икада поново наћи речи?
Зар сви не желимо да припадамо?
Зар не напишемо сви своју песму? (Певај, певај)
Нека вечерас прекине наша тишина.
Не учимо ли сви добро из лошег?
И зар сви не желимо да будемо вољени? (Певај, певај)
Нека вечерас прекине наша тишина.
Нека вечерас прекине наша тишина.
Остало је толико тога што овде морамо да изгубимо.
Што више поклањамо.
Једноставно никада нећете одржати обећање.
Ако је све што имамо јуче.
Певај. Певај.
Нека вечерас прекине наша тишина.
Зар сви не желимо да припадамо?
Зар не напишемо сви своју песму? (Певај, певај)
Нека вечерас прекине наша тишина.
Не учимо ли сви добро из лошег?
И зар сви не желимо да будемо вољени? (Певај, певај)
Нека вечерас прекине наша тишина.
(Певај)
Нека вечерас прекине наша тишина.
(Певај)
Нека вечерас прекине наша тишина.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

© Copyright 2020 - Prevod24.com