PREVOD24.COM

Izvođač: andre nickatina - Naziv pesme: ayo 

Tekst & Prevod: andre nickatina - ayo Ispod ćete pronaći tekst pesme sa prevodom jedan pored drugog! Na našem sajtu ćete pronaći još mnogo tekstova sa prevodima od andre nickatina! Pregledajte našu arhivu i ostale tekstove, na primer klikom na slovo a od andre nickatina i pogledajte koje još pesme imamo od andre nickatina u našoj arhivi, kao što je ayo.

ORIGINAL

ok.. (sniff snuff), got some for me?
(San Quinn)
Yeah, yeah, listen to the story I'm about to tell
Another tale about that yayo
Little girl once in a city suite
14 introduced to the streets
Started from weed, big smoke outs
before you could exhale, blunt in your mouth
Sham, Nay, blew you blew
now you need something else to do
A new high to try, a new place to go
introduced to the yay to the yo
House full of girls, old and young
playin it the table takin one on ones
Use dollar bills just to snort the lines
you see the big girls do it so of
course it's fine
Cocaine enforced on your mind
Now blow, then they blow in ya time
(Chorus 2X)
(Dre Dog)
Let's go-
Ayo for yayo
Walk around with yayo, all in my naso
I must have been crazo
(San Quinn)
Chompin andpin kicks some blind people with they fits
Where you fit?
Fillmore Street is where you sit
Don't go in the house till you move a zip
Worked a day and night shift
To stay awake, a nigga might sniff
not too much 'cause you might slip
Instead of 28, you cookin 26
Keep a gat in the pack in the sock
take a couple of tubes, then its back to the block
Back to the service out the sack
experimentin with that salt, what about that crack, huh?
One try, another try without a doubt
papered out, always at the Potter house
Day time, night time, nigga part it out
couldn't been a papered up power house
(Chorus 2X)
(Nickatina)
Ayo for yayo
Walk around with yayo, all in my nasal
I must have been craze yo
(San Quinn)
Like you and I, super high, like superfly
one more line, one more rhyme like groovy and fine
I can keep you down, and get you high
You like to blow? like boston george, you want some more, for you and your whores
I kick off wars, and get behind walls
and corporate doors, executive nose sore
Rich man, high, eight balls and quarters
they call me, placin they orders
Bring me across the border, buyin the cake
before I'm sold, they take the taste
Snortin, have it, not with affordin
some use me, strictly out of boredom
I hooked people before man, I warned them
I took many people out before them
Doin my job, connected wit the mob
got President Bush, Whitney, and Bob
Many others all walks of life have one on ones with me every night
(Chorus 4X)
(Nicky T)
Ayo for yayo
Walk around with yayo, all in my nasal
I must have been craze yo
(big sniff) That's some good coke

PREVOD

ок .. (њушкало), имаш ли нешто за мене?
(Сан Куинн)
Да, да, слушајте причу коју ћу вам испричати
Још једна прича о том иаио-у
Девојчица једном у градском апартману
14 представљено на улице
Започео од корова, великих димова
пре него што сте могли да издахнете, тупим устима
Схам, Наи, пухао си
сада требате још нешто да урадите
Нови високи покушати, ново место да иде
увео у иаи за ио
Кућа пуна девојака, старих и младих
играјте се на столу, узмите један на један
Користите доларске рачуне само да бисте фркнули линије
видите како велике девојке то раде
наравно да је у реду
Кокаин вам је наметнут
Сад пухај, онда пушу за време тебе
(Цхорус 2Кс)
(Дре Дог)
Идемо-
Аио за иаио
Шетајте около с иаио, све у мојој насо
Мора да сам био луд
(Сан Куинн)
Цхомпин андпин удара неке слепе људе док њима одговара
Где стане?
Филлморе Стреет је место где седиш
Не улази у кућу док не помериш патентни затварач
Радио сам дневну и ноћну смену
Да остане будан, црнац може да њушка
не превише јер можеш да исклизнеш
Уместо 28, кувате 26
Држите гат у пакету у чарапи
узми неколико епрувета, а затим леђа до блока
Назад у службу из вреће
експериментишите са том соли, шта је са том пукотином, ха?
Један покушај, други покушај без сумње
папед, увек у Поттеровој кући
Дан, ноћно време, црње то раздвоји
није могла бити енергетска кућа
(Цхорус 2Кс)
(Ницкатина)
Аио за иаио
Ходај около с иаио, све у мом носу
Мора да сам била луда
(Сан Куинн)
Као ти и ја, супер високо, попут суперфлада
још једна линија, још једна рима попут храпаве и фине
Могу вас држати доле и подићи вас
Волиш да пушеш? попут бостон георге-а, желите још нешто, за вас и ваше курве
Започињем ратове и излазим иза зидова
и корпоративна врата, упалу носа
Богат човек, висок, осам лопти и четврти
зову ме, плацин наручују
Доведи ме преко границе, купи колач
пре него што ме продају, они узимају укус
Снортин, имајте га, не са приволом
неки ме користе, строго из досаде
Закачио сам људе пред човеком, упозорио сам их
Извео сам много људи пред њих
Радите свој посао, повезао се са мафијом
добили су председника Бусха, Вхитнеија и Боба
Многи други у свим слојевима живота сваке вечери су са мном
(Цхорус 4Кс)
(Ницки Т)
Аио за иаио
Ходај около с иаио, све у мом носу
Мора да сам била луда
(велика њушка) То је добра кока

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

© Copyright 2020 - Prevod24.com