PREVOD24.COM

  • Homepage
  • »
  • A
  • »
  • andre nickatina – my wishes equipto

Izvođač: andre nickatina - Naziv pesme: my wishes equipto 

Tekst & Prevod: andre nickatina - my wishes equipto Ispod ćete pronaći tekst pesme sa prevodom jedan pored drugog! Na našem sajtu ćete pronaći još mnogo tekstova sa prevodima od andre nickatina! Pregledajte našu arhivu i ostale tekstove, na primer klikom na slovo a od andre nickatina i pogledajte koje još pesme imamo od andre nickatina u našoj arhivi, kao što je my wishes equipto.

ORIGINAL

[Verse 1 - Andre Nickatina]
Picture a blind man that can't see
Meaning the beauty he's supposed to see
God it can't be
I thizz alone like a snake, the venom I spit make me shake
Look at the cakes I baked
Weed in my brain got me baptized
Unless you talkin' bout money, you ain't sayin' shit rap wise
I'm so addicted to red licorice and fine bitches
Khan lives forever man that's my wishes
[Verse 2 - Equipto]
My wishes, we owe intense wishes
Bruce Lee, Tupac, and Jimmy Hendrix Peter Tosh
still here to leagalize it, with no police around to ever read they rights
It's how I roll, you know my lifestyle is cold
Around the globe, they treat us like Al Capone
Wish I didn't need a blunt in my mouth to blow
But I'm so far gone that's how it go
[Verse 3 - Andre Nickatina]
Yeah, two wishes and three bitches in the Cadillac
They wanna hit the club but this is where the party's at
Front line and in ya face like some gold teeth
My homie said he's like a butcher cause he loves beef
raw pipes and two doors on the cutty
I had to laugh at him, cause that's my buddy
We used to chase bitches so vicious it was delicious
I heard a lil' genie sayin "Take more wishes"
[Verse 4 - Equipto]
Wishin', why listen to a fool really give a fuck
Don't interrupt you stupid you know I already hit the blunt
We get ta cuttin' like a DJ do
The game's sheisty like a NFL replay booth
In your backpack party with all my throwbacks on
Suckas stare like they're impressed, sayin "Oh my god"
There go the whole bank wadd
...just keep 'em playin' to win
I'm in to win, I'm wishin but I couldn't pretend
[Verse 5 - Andre Nickatina]
Shit, I side swipe you in the light just like a fender bender
There go your brain with the game so you don't remember
I'm block tonic off the chronic and I spit ebonics
Colt 45 in my eyes, so it get hypnotic
The glock nine, some use it like a samuari
Run for your lives, or picture being paralized
I hold my raps with a grip of a rubber handle
Then when I'm gone man you picture it on every channel
In grey flannel, Nicky bust a name belt
When I was scarred by the game and the pain felt,
Excruciating, no duplicatin' this fury
Look at the lawyer with a grin for the hung jury
Four wishes, more wishes, man and more bitches
Man more weed, more G's, man and club bitches
The rap scriptures, we hold them like the bible
Imagine somebody shootin' at your idol
...(? sun like Clorox make it fade
Bust it 27 ways, we did it right away
Sneak weed up in heaven with the switches
Eatin' red licorice and lyin' with the bitches
I hate to do dishes, in love with my riches
Man it ain't suspicious why you sleepin' with the fishes
These are my wishes, I got five wishes
Prime time live, gettin' high off my wishes

PREVOD

[1. стих - Андре Ницкатина]
Замислите слепца који не може да види
Значи лепоту коју би требао да види
Боже, не може бити
Сама сам попут змије, отров који пљујем ме тера да се тресем
Погледајте колаче које сам испекао
Трава у мозгу ме је крстила
Ако не причате о новцу, не говорите паметно срање
Толико сам овисна о црвеном слатком слатком и слатком кују
Кхан живи вечно човек, то су моје жеље
[2. стих - Опрема]
Моје жеље, дугујемо интензивне жеље
Бруце Лее, Тупац и Јимми Хендрик Петер Тосх
још увек ту да га легализује, а полиција нема икад да прочита своја права
Како се котрљам, знаш да ми је животни стил хладан
По цијелом свијету третирају нас као Ал Цапоне
Волео бих да ми није потребна тупина у устима
Али ја сам тако далеко отишао
[3. стих - Андре Ницкатина]
Да, две жеље и три кује у Кадилуку
Желе да удју у клуб, али овде је забава
Предња линија и у лицу попут златних зуба
Моја мама је рекла да је попут месара јер воли говедину
сирове цеви и два врата на прорезу
Морала сам му се смејати, јер је то мој другар
Некада смо гањали кучке тако злобно да је било укусно
Чуо сам да се ђаво каже "Узми још жеља"
[Версе 4 - Опрема]
Зажељети, зашто слушати будалу доиста зајебавати
Не прекидај те глупо знаш да сам већ погодио тупу
Добивамо резање попут ДЈ-а
Игра је шести попут НФЛ кабине за репризу
У твом руксаку са свим мојим повратним батеријама
Сукаре зуре као да су импресиониране, кажу: "Ох мој Боже"
Тамо иде читава банка
... само их настави да играју да би победили
У победи сам, желим да се претварам, али нисам се могао претварати
[5. стих - Андре Ницкатина]
Срање, бочно те махнем према светлу баш попут крила
Тамо иде твој мозак игром тако да се не сећаш
Блокирам тоник од хроничне и пљујем ебонику
Цолт 45 у мојим очима, тако да постаје хипнотичан
Глоцк девет, неки га користе као самуари
Трчите за своје животе или слика парализирана
Рапе држим ухваћеном од гумене дршке
Када ме више нема, сликаш га на сваком каналу
У сивој фланели, Ницки је напрснуо појас
Кад ме је игра престрашила и осећала бол,
Узбудљиво, нема дуплирања ове беса
Погледајте адвоката са осмехом за обешени порота
Четири жеље, више жеља, човека и више кучица
Човек више корова, више Г, човека и клупских куја
Рапске списе, држимо их као библију
Замислите да неко пуца на вашег идола
... (? Сунце попут Цлорока чини да бледи
То је 27 начина, одмах смо то урадили
Угушите се на небу с прекидачима
Једите црвени слатки слаткиш и лисице
Мрзим да перем суђе, заљубљен у своје богатство
Човјече, није сумњиво зашто спаваш с рибама
Ово су моје жеље, имам пет жеља
Приме време уживо, испуњава моје жеље

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

© Copyright 2021 - Prevod24.com