PREVOD24.COM

Izvođač: angel dust - Naziv pesme: surrender 

Tekst & Prevod: angel dust - surrender Ispod ćete pronaći tekst pesme sa prevodom jedan pored drugog! Na našem sajtu ćete pronaći još mnogo tekstova sa prevodima od angel dust! Pregledajte našu arhivu i ostale tekstove, na primer klikom na slovo a od angel dust i pogledajte koje još pesme imamo od angel dust u našoj arhivi, kao što je surrender.

ORIGINAL

I still heart the tales
That often have been told
I hardly tried to listen
Discover word of gold
Knowledge ain't wisdom
But led you through your life
And all I ask you for
is let me live mine
I hear a voice
From deep inside - open your eyes
The truth of one is
another book of lies
From birth till death
There's a road for everyone
Easy to survey so easy to run
But all simplicity might be a lie
And your grave was digged
Long before you die
Those words of stone
decay so soon
Your truth ain't mine
Why're you so sure you're divine
My life- just a cesspool of lies
My life- anyone could supply
My life- ignorance with no remorse
Beat me - treat me
Respect I am silent
And deaf of all those
curent instructions
That you - spit on - me
Imagine I am one
Just like you who believes
It's worth to besome one
Of love - of faith - and pride
Do you believe that your god
Is anybetter than mine
Are you sure it's his will
My kind - is the next one - to die
Surrender - why do you think I should
Surrender - do you belive I ever could
Surrender - to make you believe I'm fine
Surrender - this ain't a term of mine
Wars have already been tought
No one is left to die
Have you come to an answer
Who's better you or I
A voice breakes the silence
And tells the only truth
That will last forever
My word for my own life
[Chorus]

PREVOD

Још увек ми се свиђају приче
То се често говори
Једва да сам покушао да слушам
Откријте реч злата
Знање није мудрост
Али водио те кроз живот
И све што тражим од вас
је пустио да живим своје
Чујем глас
Из дубине - отворите очи
Истина једног је
друга књига лажи
Од рођења до смрти
Постоји пут за све
Лако за истраживање, тако лако за вођење
Али свака једноставност може бити лаж
И гроб ти је ископан
Много пре него што умреш
Те камене речи
пропадање тако брзо
Ваша истина није моја
Зашто си тако сигуран да си божанствен?
Мој живот - само јама лажи
Мој живот - свако је могао да обезбеди
Мој живот - незнање без кајања
Победи ме - лечи ме
Поштовање, ћутим
И глув од свих тих
текућа упутства
Да си ти - пљунуо - на мене
Замислите да сам ја један
Баш као и ви који верујете
Вреди вредити једног
Љубави - вере - и поноса
Верујеш ли да је твој бог
Да ли је боље од мог
Јесте ли сигурни да је то његова воља
Моја врста је следећа која ће умрети
Предајте се - зашто мислите да бих требао
Предајте се - верујете ли да бих икада могао
Предајте се - да верујете да сам добро
Предаја - ово није мој термин
Ратови су већ помињани
Нико није остављен да умре
Да ли сте дошли до одговора
Ко је бољи ти или ја
Глас прекида тишину
И говори једину истину
То ће трајати вечно
Моја реч за мој живот
[Припев]

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

© Copyright 2021 - Prevod24.com