PREVOD24.COM

Izvođač: angel olsen - Naziv pesme: white fire 

Tekst & Prevod: angel olsen - white fire Ispod ćete pronaći tekst pesme sa prevodom jedan pored drugog! Na našem sajtu ćete pronaći još mnogo tekstova sa prevodima od angel olsen! Pregledajte našu arhivu i ostale tekstove, na primer klikom na slovo a od angel olsen i pogledajte koje još pesme imamo od angel olsen u našoj arhivi, kao što je white fire.

ORIGINAL

Everything is tragic
It all just falls apart
But when I look into your eyes
It pieces up my heart
If I only had an answer
To put it all to bed
I wish sometimes I could take back
Every word I've said
I walk back in the night alone
Got caught up in my song
Forgot where I was sleeping
None of the lights were on
I heard my mother thinking me right back into my birth
I laughed so loud inside myself it all began to hurt
So I turned on a picture show
I disappeared the lines
As memories came flooding in
The tears blew out my eyes
I see an elevator
A moment I am above
I look for you or someone
Who can still remind me of
The tight grip and the sun lick
And the calm way of all things summer
When it's all here
And it's all new
And you're not hungover
Fierce and light and young
Fierce and light and young
When you don't know that you're wrong
Or just how wrong you are
My feet are always heavy
As I head toward the door
I thought we'd leave this for ourselves a hundred times before
But I guess we're always leaving even when we look the same
and it eases me somehow to know that even this will change
If you've still got some light in you then go before it's gone
Burn your fire for no witness it's the only way it's done
Fierce and light and young
Fierce and light and young
Hit the ground and run
Hit the ground and run

PREVOD

Све је трагично
Све се само распада
Али кад те погледам у очи
Разбија ми срце
Кад бих само имао одговор
Да све то ставим у кревет
Волео бих да понекад могу да се вратим
Свака моја реч
Враћам се у ноћ сам
Ухватио сам се у мојој песми
Заборавио сам где спавам
Ниједно светло није било упаљено
Чула сам мајку како ме мислила још од рођења
Насмејала сам се тако гласно у себи да је све почело да боли
Па сам укључио емисију слика
Нестао сам редове
Како су успомене навирале
Сузе су ми испухале очи
Видим лифт
Тренутак сам изнад
Тражим тебе или некога
Ко још може да ме подсети
Чврст стисак и сунце лиже
И миран начин свега лета
Кад је све овде
И све је то ново
А ти ниси мамурна
Жестока и лагана и млада
Жестока и лагана и млада
Када не знате да грешите
Или само колико грешите
Ноге су ми увек тешке
Док се крећем према вратима
Мислио сам да ћемо сто пута пре тога оставити за себе
Али претпостављам да увек одлазимо чак и кад изгледамо исто
и олакшава ми некако сазнање да ће се и ово променити
Ако још увек имате мало светла, крените пре него што оно нестане
Запалите ватру без сведока, то је једини начин на који је то учињено
Жестока и лагана и млада
Жестока и лагана и млада
Удари о земљу и бежи
Удари о земљу и бежи

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

© Copyright 2021 - Prevod24.com