PREVOD24.COM

Izvođač: anthrax - Naziv pesme: i am the law 

Tekst & Prevod: anthrax - i am the law Ispod ćete pronaći tekst pesme sa prevodom jedan pored drugog! Na našem sajtu ćete pronaći još mnogo tekstova sa prevodima od anthrax! Pregledajte našu arhivu i ostale tekstove, na primer klikom na slovo a od anthrax i pogledajte koje još pesme imamo od anthrax u našoj arhivi, kao što je i am the law.

ORIGINAL

Fifteen years in the academy
He was like no cadet they'd ever seen
A man so hard, his veins bleed ice
And when he speaks he never says it twice
They call him judge, his last name is dredd
So break the law, and you wind up dead
Truth and justice are what he's fighting for
Judge dredd the man, he is the law
Drokk it!
With gun and bike he rules the streets
And every perp he meets will taste defeat
Not even death can overcome his might
Cause dredd and anderson, they won the fight
When the sov's started the apocalypse war
Mega-city was bombed to the floor
Dredd resisted, and the judges fought back
Crushed the sov's with their counter-attack
Drokk it!
Respect the badge - he earned it with his blood
Fear the gun - your sentence may be death because
I am the law!
And you won't fuck around no more - I am the law
I judge the rich, I judge the poor - I am the law
Commit a crime I'll lock the door - I am the law
Because in mega-city... I am the law
In the cursed earth where mutants dwell
There is no law, just a living hell
Anarchy and chaos as the blood runs red
But this would change if it was up to dredd
The book of law is the bible to him
And any crime committed is a sin
He keeps the peace with his law-giver
Judge, jury, and executioner
Drokk it!
Crime - the ultimate sin
Your iso-cube is waiting when he brings you in
Law - it's what he stands for
Crime's his only enemy and he's going to war
Lead break crime - the ultimate sin
Your iso-cube is waiting when he brings you in
Law - it's what he stands for
Crime's his only enemy and he's going to war

PREVOD

Петнаест година у академији
Био је као ниједан питомац којег никада нису видели
Човек тако тврд, вене му крваре лед
А када говори, то никада не изговори два пута
Зову га судија, презиме му је дред
Па прекрши закон и завршићеш мртав
Истина и правда су оно за шта се бори
Судија је уништио човека, он је закон
Баци то!
С пиштољем и бициклом влада улицама
И сваки злочинац кога сретне осетиће пораз
Ни смрт не може надвладати његову моћ
Јер Дредд и Андерсон, добили су борбу
Када су сови започели рат против апокалипсе
Мега-град је бомбардиран до пода
Дредд се одупро, а судије су узвратиле
Сломили су сове својим контранападом
Баци то!
Поштујте значку - заслужио ју је својом крвљу
Бојте се пиштоља - ваша казна може бити смрт јер
Ја сам закон!
И нећеш се више зајебавати - ја сам закон
Ја судим богатима, ја судим сиромашнима - ја сам закон
Почини злочин Закључаћу врата - ја сам закон
Јер у мега-граду ... ја сам закон
У проклетој земљи где пребивају мутанти
Нема закона, само живи пакао
Анархија и хаос док крв црвени
Али ово би се променило ако би било до дреда
Књига закона је за њега библија
А сваки почињени злочин је грех
Одржава мир са својим законодавцем
Судија, порота и крвник
Баци то!
Злочин - крајњи грех
Ваша изо-коцка чека кад вас уведе
Закон - то је оно за шта се он залаже
Злочин му је једини непријатељ и он иде у рат
Казнени злочин - крајњи грех
Ваша изо-коцка чека кад вас уведе
Закон - то је оно за шта се он залаже
Злочин му је једини непријатељ и он иде у рат

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

© Copyright 2020 - Prevod24.com