PREVOD24.COM

Izvođač: anthrax - Naziv pesme: who cares wins 

Tekst & Prevod: anthrax - who cares wins Ispod ćete pronaći tekst pesme sa prevodom jedan pored drugog! Na našem sajtu ćete pronaći još mnogo tekstova sa prevodima od anthrax! Pregledajte našu arhivu i ostale tekstove, na primer klikom na slovo a od anthrax i pogledajte koje još pesme imamo od anthrax u našoj arhivi, kao što je who cares wins.

ORIGINAL

Close your eyes to the horror
Close your eyes to the pain
When you live in a box
No one knows your name
Living in the street
Moms and kids with nothing to set
Welfare hotels
Who says there's no place called hell
I can't see you
I can't hear you
You don't see me
You couldn't be me
Who cares wins
There but for the grace of God
There but for the grace of God
Who cares, who cares, who cares, who cares
There but for the grace of God
There but for the grace of God
Go you or !
Open your eyes
You don't see me
You couldn't be me
Invisible could be my name
Your excuses are so lame
Real pleas fall on deaf ears
Look away when I'm near
Freezing cold in winters heat
Burning up can be a treat
Blisters breaking on my feet
At least I get a subway seat
I can't see you
I cant hear you
You don't see me
You couldn't be me
Who cares wins
There but for the grace of God
There but for the grace of God
Who cares, who cares, who cares, who cares
There but for the grace of God
There but for the grace of God
Go you or !
Open your arms
You don't see me
You couldn't be me
Who cares wins
Self help and preservation
Not now I'm on vacation
Priority is you
And screw all those around you
Now's the time for you to share
Indifference you have to care
Deep inside you know it's true
How do I get through to you
Open your eyes to the horror
Open your eyes to the pain
When you live in a box
No one knows your name

PREVOD

Затвори очи пред ужасом
Затвори очи пред болом
Кад живиш у кутији
Нико не зна твоје име
Живети на улици
Маме и деца немају шта да спреме
Социјални хотели
Ко каже да не постоји место звано пакао
Не видим те
Не чујем те
Не видите ме
Ниси могао бити ја
Ко брине победјује
Тамо али за благодат Божију
Тамо али за благодат Божију
Кога брига, кога брига, кога брига, кога брига
Тамо али за благодат Божију
Тамо али за благодат Божију
Иди ти или!
Отворите очи
Не видите ме
Ниси могао бити ја
Невидљиво би могло бити моје име
Изговори су ти тако јадни
Праве молбе падају на глуве уши
Скрени поглед кад сам близу
Ледено хладно у зимским врућинама
Изгарање може бити посластица
Пликови се ломе на мојим ногама
Бар имам место у подземној железници
Не видим те
Не чујем те
Не видите ме
Ниси могао бити ја
Ко брине победјује
Тамо али за благодат Божију
Тамо али за благодат Божију
Кога брига, кога брига, кога брига, кога брига
Тамо али за благодат Божију
Тамо али за благодат Божију
Иди ти или!
Отвори руке
Не видите ме
Ниси могао бити ја
Ко брине победјује
Самопомоћ и очување
Не сада сам на одмору
Приоритет си ти
И зезни све оне око себе
Сад је време да делите
Равнодушност мораш да бринеш
Дубоко у себи знаш да је то истина
Како да пређем до тебе
Отвори очи за ужас
Отворите очи за бол
Кад живиш у кутији
Нико не зна твоје име

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

© Copyright 2020 - Prevod24.com