PREVOD24.COM

  • Homepage
  • »
  • A
  • »
  • antichrisis – carry me down

Izvođač: antichrisis - Naziv pesme: carry me down 

Tekst & Prevod: antichrisis - carry me down Ispod ćete pronaći tekst pesme sa prevodom jedan pored drugog! Na našem sajtu ćete pronaći još mnogo tekstova sa prevodima od antichrisis! Pregledajte našu arhivu i ostale tekstove, na primer klikom na slovo a od antichrisis i pogledajte koje još pesme imamo od antichrisis u našoj arhivi, kao što je carry me down.

ORIGINAL

By the ocean I sat down one day
Saw my life the other way
All those trials to no avail
Broken dreams was all I gained
Well, when I was a child
They promised me a paradise
Promises turned into lies
leaving us a world demise!
Way down, carry me down
to the ocean of love
I asked for love, a golden cage
No emotions in this age
The pain I felt it wasn't real
"The Earth!", I cried: My last appeal!
It's my turn to realize
To change the road, change the side
Past has gone, rest in peace
Goddess sows the seed
Way down....
Hold me in your arms
Drown me in sweet moisture
Lascivious fiery breath overflow....
Your fangs softly penetrate
the pleasure and the pain
Dissolving I discern:
Im alive!
In dreams I died a thousand times
Then one dream: A golden shrine
Whispered words soothed my grief
Candour in a world of thieves
The call of the roaring sea
Fire burn inside of me
Wind take me to her shore
The Earth I am, for evermore!
Way down.....
I asked for love, a golden cage
No emotions in this age
The pain I felt it wasn't real
The Earth!, I cried: My last appeal!
It's my turn to realize
To change the road, change the side
Past has gone, rest in peace
Goddess sows the seed
Way down....
Hold me in your arms
Drown me in sweet moisture
Lascivious fiery breath covering....
Your fangs softly penetrate
the pleasure and the pain
Dissolving I discern:
Im alive!
A midnight's dream disclosure
saw momentous desire
My life layed in your hands,
My confidence....
The background of reality
just one step away
Am I to cross the frontier?
Am I to dare?
By the ocean I sat down one day
Saw my life the other way
All those trials to no avail
Broken dreams was all I gained
Well, when I was a child
They promised me a paradise
Promises turned into lies
leaving us a world demise!
Way down...
In dreams I died a thousand times
Then one dream: A golden shrine
Whispered words soothed my grief
Candour in a world of thieves
The call of the roaring sea
Fire burn inside of me
Wind take me to her shore
The Earth I am, for evermore!
Way down...
Alone again I cried
amongst the debris of a dream
I had to face once more
the madness of love
But now that my Angel
received my yearning call
her enchanting song
will make my heart dance!

PREVOD

Крај океана сам једног дана сео
Видео сам свој живот на други начин
Сва та суђења безуспешно
Сломљени снови били су све што сам стекао
Па, кад сам био дете
Обећали су ми рај
Обећања су се претворила у лажи
остављајући нам пропад света!
Спустите се, спустите ме доле
до океана љубави
Тражио сам љубав, златни кавез
Без емоција у овом добу
Бол који сам осећао да није стваран
„Земља!“, Завапила сам: Мој последњи апел!
Мој је ред да схватим
Да бисте променили пут, промените страну
Прошлост је прошла, почивај у миру
Богиња сеје семе
Скроз доле....
Држи ме у твојим рукама
Утопи ме у слатку влагу
Ласцивни ватрени дах преплављује ....
Очњаци тихо продиру
задовољство и бол
Растварање Разазнајем:
Жив сам!
У сновима сам умро хиљаду пута
Тада један сан: Златна светиња
Шаптане речи смиривале су моју тугу
Искреност у свету лопова
Зов бучног мора
Ватра гори у мени
Ветар ме однео на њену обалу
Земља која јесам заувек!
Скроз доле.....
Тражио сам љубав, златни кавез
Без емоција у овом добу
Бол који сам осећао да није стваран
Земља !, завапила сам: Мој последњи апел!
Мој је ред да схватим
Да бисте променили пут, промените страну
Прошлост је прошла, почивај у миру
Богиња сеје семе
Скроз доле....
Држи ме у твојим рукама
Утопи ме у слатку влагу
Ласцивни ватрени дах који прекрива ....
Очњаци тихо продиру
задовољство и бол
Растварање Разазнајем:
Жив сам!
Поноћно откривање снова
угледао важну жељу
Мој живот је положен у твоје руке,
Моје самопоуздање ....
Позадина стварности
на само један корак
Да ли треба да пређем границу?
Да ли се смем усудити?
Крај океана сам једног дана сео
Видео сам свој живот на други начин
Сва та суђења безуспешно
Сломљени снови били су све што сам стекао
Па, кад сам био дете
Обећали су ми рај
Обећања су се претворила у лажи
остављајући нам пропад света!
Скроз доле...
У сновима сам умро хиљаду пута
Тада један сан: Златна светиња
Шаптане речи смиривале су моју тугу
Искреност у свету лопова
Зов бучног мора
Ватра гори у мени
Ветар ме однео на њену обалу
Земља која јесам заувек!
Скроз доле...
Поново сам плакао
међу крхотинама сна
Морао сам се суочити још једном
лудило љубави
Али сада кад је мој Анђео
примио мој позив за чежњом
њена заносна песма
расплесаће моје срце!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

© Copyright 2021 - Prevod24.com