PREVOD24.COM

  • Homepage
  • »
  • A
  • »
  • anybody killa – trail of tears

Izvođač: anybody killa - Naziv pesme: trail of tears 

Tekst & Prevod: anybody killa - trail of tears Ispod ćete pronaći tekst pesme sa prevodom jedan pored drugog! Na našem sajtu ćete pronaći još mnogo tekstova sa prevodima od anybody killa! Pregledajte našu arhivu i ostale tekstove, na primer klikom na slovo a od anybody killa i pogledajte koje još pesme imamo od anybody killa u našoj arhivi, kao što je trail of tears.

ORIGINAL

Everybody running acting like they dont know where they going (x6)
As I walk through the trails of life I get so disturbed
So little time with so much to learn
All these faces askin for me to help
But I barely getting through this myself
That why Im here writing
Poor mans therapy put your pain to words
Make it all fit together just to share it with the world
Thats why some people just dont understand
Cause my rhymes are like a puzzle that they mind cantprehend
But thats the path they chose, the lonely road,
Where the street signs read your now out of control
Not me though, Im in it for the long haul
So Ima fuckin make it, even if I have to crawl
Im not the type that wants to learn from mistakes
So every chance I get I think of moves to make
Im underestimated but Im still here
Cause the name of the trail Im on is have no fear
Chorus (x2)
(As I walk through)
Which way do I go, which way do I go, which way do I go, which way do I go, follow me
(These trails of tears)
Are you lost? Do you know which way to go?
The path your on, is it fast or is it slow?
Is it everything that you always dreamed?
Or is it just little more than what it seems?
Are you headed on the one that fits?
Or do you wish you could go back and switch it up right quick?
Now I mean right is in the right path
But quick is in a hurry for them slow motherfuckers who always act like they dont hear me
This is my last attempt for your attention, any more wasted time will just be a failed mission
If you aint down, why even mention my name
Tryin to hate on me cause of your own self shame
Some only do it cause they wish they was me
Thats why the path that they lead is called whack mcs
As my true warrior keep shit real, walking the concrete trails ready to kill at will
Im withcha
Chorus (x2)
Its time to take you on a whole new journey
But we got to stick together cause it might get lonely
We headed through the muddy swamps, for real
And this experience might change how you feel
Whether its good, bad, happy, or sad
Just as long as you follow you gonna find your path
And where it ends, its all up to you
Just as long as you try youre best to make it through
Lets go
Chorus(x2)

PREVOD

Сви који се понашају као да не знају где иду (к6)
Док шетам стазама живота толико ме узнемирава
Тако мало времена са толико времена за учење
Сва ова лица траже од мене помоћ
Али једва пролазим кроз то сам
Због тога ја овде пишем
Лоша терапија за мушкарце ставља бол у речи
Нека све скупа стане само да бисте га поделили са светом
Зато неки људи једноставно не разумеју
Јер моје риме су попут загонетке коју могу разумјети
Али то је пут који су одабрали, усамљени пут,
Тамо где вас улични знакови читају изван контроле
Али не ја, ја сам на њему на дуге стазе
Дакле, јеботе, успијем, чак и ако морам да се увучем
Нисам тип који жели да учи на грешкама
Значи, сваку шансу коју смислим за потезе које бих требао направити
Подценио сам, али још увек сам овде
Јер име стазе на коју се бринем нема страха
Збор (к2)
(Док пролазим)
Којим путем идем, којим путем идем, којим путем идем, којим путем идем, следи ме
(Ови трагови суза)
Јеси ли се изгубио? Знате ли којим путем ићи?
Пут је ваш, је ли брз или је спор?
Је ли то све о чему сте одувек сањали?
Или је то само мало више од онога што се чини?
Да ли се крећете према ономе који одговара?
Или желите да се вратите и брзо пребаците горе?
Сада мислим да је право на правом путу
Али брзо се жури за оне срање мајке које увек делују као да ме не чују
Ово је мој последњи покушај ваше пажње, било које изгубљено време биће само неуспешна мисија
Ако се не спустиш, зашто уопће спомињеш моје име
Покушај да мрзиш мене због своје срамоте
Неки то чине само зато што желе да сам то ја
Зато се пут којим воде називају вхацк мцс
Док мој прави ратник држи срања стварним, ходајући бетонским стазама спремним за убијање по вољи
Им витхцха
Збор (к2)
Време је да вас поведе на потпуно ново путовање
Али морамо се држати заједно јер може постати усамљено
Кренули смо кроз блатњаве мочваре, стварно
И ово искуство може да промени начин на који се осећате
Било да је добро, лоше, срећно или тужно
Све док га пратите наћи ћете свој пут
А где се заврши, све зависи од вас
Све док се трудите да најбоље прођете
Идемо
Збор (к2)

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

© Copyright 2021 - Prevod24.com