PREVOD24.COM

  • Homepage
  • »
  • A
  • »
  • arctic monkeys – the lovers

Izvođač: arctic monkeys - Naziv pesme: the lovers 

Tekst & Prevod: arctic monkeys - the lovers Ispod ćete pronaći tekst pesme sa prevodom jedan pored drugog! Na našem sajtu ćete pronaći još mnogo tekstova sa prevodima od arctic monkeys! Pregledajte našu arhivu i ostale tekstove, na primer klikom na slovo a od arctic monkeys i pogledajte koje još pesme imamo od arctic monkeys u našoj arhivi, kao što je the lovers.

ORIGINAL

Up from the pastures of boredom
out from the sea of discontent
theye in packs like hungry hounds
Up seekers of the dark enchantment.
They haunt the boulevards and bars
they pray to wishing wells and stars
they ride the hurricane of hope
not looking back but on they go
toward the distance and deceiving
and all the while they keep believing
that they are special and apart
the lovers, the lovers of the heart... the lovers.
And when they pair off two by two
they feel they are the chosen few
and though their beds are made of straw
they feel like velvet in the night
and so the night is never ending
its made of distance and pretending
coz theyre special and apart
the lovers, the lovers of the heart... the lovers.
And when love goes away
and when love goes...
goodbye...
catches in their throats like cotton
rises in their hearts like rain
the good times suddenly are all forgotten
the hunt begins again.
They search the subways and the streets
their faces tired, like their feet
their bodies aching to be warm
and so they hide behind the moon
their loneliness inside them growing
but they takefort in just knowing
that they are special and apart
the lovers, the lovers of the heart... the lovers
And when lovees again
and when lovees
hello...
rises from their throats like singing
catches in their hearts like wind
the good things
strangers in their arms are bringing
makes life all right again.
They turn their faces to the light
no longer hiding in the night
so unashamed and unafraid
that they can face each others faults
and though the waltz will have its ending
there is no harm in just pretending
that they are special and apart
the lovers, the lovers of the heart... the lovers.

PREVOD

Горе са пашњака досаде
из мора незадовољства
они у паковањима попут гладних гонича
Тражиоци мрачног очаравања.
Они прогањају булеваре и барове
они се моле жељни бунара и звезда
јашу ураганом наде
не осврћући се, већ настављају
према даљини и обмањивању
и све време верују
да су посебне и одвојене
љубавници, љубавници срца ... љубавници.
А кад се упарију два по два
осећају да су неколицина изабраних
и иако су њихови кревети направљени од сламе
осећају се попут баршуна у ноћи
и тако ноћ никад не престаје
направљено је на даљину и претвара се
јер су посебне и одвојене
љубавници, љубавници срца ... љубавници.
А кад љубав нестане
и кад љубав оде ...
збогом...
хвата их за грло попут памука
диже се у њиховим срцима попут кише
добра времена одједном се заборављају
лов поново почиње.
Претражују подземне железнице и улице
лица су им уморна, попут ногу
њихова тела болују од топла
и тако се крију иза месеца
њихова усамљеност у њима расте
али помажу у само знању
да су посебне и одвојене
љубавници, љубавници срца ... љубавници
А кад се опет воле
и кад љубави
Здраво...
диже им из грла попут певања
хвата у њиховим срцима попут ветра
добре ствари
доводе странци у наручју
чини живот поново у реду.
Они окрећу своје лице ка светлости
више се није скривала у ноћи
тако неустрашиви и неустрашиви
да се могу суочити једни са другима са грешкама
и иако ће валцер имати свој крај
нема штете само претварати се
да су посебне и одвојене
љубавници, љубавници срца ... љубавници.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

© Copyright 2021 - Prevod24.com