PREVOD24.COM

Izvođač: arcwelder - Naziv pesme: and now 

Tekst & Prevod: arcwelder - and now Ispod ćete pronaći tekst pesme sa prevodom jedan pored drugog! Na našem sajtu ćete pronaći još mnogo tekstova sa prevodima od arcwelder! Pregledajte našu arhivu i ostale tekstove, na primer klikom na slovo a od arcwelder i pogledajte koje još pesme imamo od arcwelder u našoj arhivi, kao što je and now.

ORIGINAL

(w graber)
So stay to myself and how's this door been opened
And all these superstitions won't help now
And now is the time 'cause now I've been forgotten (it's the sadness of the year)
And now I try to fix this hole in the sky
The road to here was paved with the best intentions (in the browness and the sear)
Like the hope to understand it most of all
And now you wanna help
'cause now you've got yourself
And now you know what's best
'cause now you blame the rest
And now and now I know
And now and now I know
And now and now I know
And now and now and now
This came to me here 'cause I'm weary from the surface (it's the silence of the year)
The rarestmon untold from the sun
The simplest thought through a fog that's near and truest (in the silence for the fear)
And a miracle darkest hopees from this none
And now you wanna help
'cause now you've got yourself
And now you know what's best
'cause now you blame the rest
And now I see the less of everything
And the dream is over
And now I've learned it's got the best of me
And the dream is over now
Too soon (so stay to myself now)
To see for less (so stay to myself now)
To go and now (so stay to myself now)
I know and now and now

PREVOD

(в грабер)
Зато останите код себе и како су се ова врата отворила
И сва та празновјерја сада неће помоћи
А сада је време, јер сам сада заборављен (то је туга године)
А сада покушавам да поправим ову рупу на небу
Пут до овог пута био је поплочен најбољим намерама (у претраживању и потрази)
Као и нада да ћу га највише разумети
А сада желиш помоћ
јер сад имаш себе
А сада знате шта је најбоље
јер сада кривиш остале
А сада и сада знам
А сада и сада знам
А сада и сада знам
А сада и сада и сада
Ово ми је дошло овде, јер сам уморна од површине (то је тишина године)
Непричесталост од сунца
Најједноставнија мисао кроз маглу која је близу и истинита (у тишини због страха)
А чудо најтамније наде од овога ниједно
А сада желиш помоћ
јер сад имаш себе
А сада знате шта је најбоље
јер сада кривиш остале
А сада видим све мање
И сан је готов
А сада сам сазнао да је од мене најбоље
А сан је готов
Сувише брзо (зато останите сами)
Да видим мање (зато останите сами)
Идем и сада (зато остани сам)
Знам и сада и сада

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

© Copyright 2021 - Prevod24.com