PREVOD24.COM

Izvođač: b o b - Naziv pesme: dr aden 

Tekst & Prevod: b o b - dr aden Ispod ćete pronaći tekst pesme sa prevodom jedan pored drugog! Na našem sajtu ćete pronaći još mnogo tekstova sa prevodima od b o b! Pregledajte našu arhivu i ostale tekstove, na primer klikom na slovo b od b o b i pogledajte koje još pesme imamo od b o b u našoj arhivi, kao što je dr aden.

ORIGINAL

verse 1
Well this is the mysterious case
of Dr.Aden
looking after her patients was her only obligation but
that was back before back before the situation
before she got a visit from an agent
He introduced himself as an employee of the nation
he asked would she'd be willing to offer cooperation
you fit the job description and all the qualifications
if interested i need your signature on this paper
she signed the dotted line without the slightest hesitation
she then received a letter stating the rules and regulations and the military bases where she must be relocated
she is not to discuss any business thats work related
chorus
verse 2
its central America
on a classified location
before border control
before a illegal immigration
inside a lab where
chemicals are manipulated
is where we see Dr.Aden
shes very concentrated
but her concentrations broken
when she hears a conversation
down the halls
small talk about destabilization and
outta curiosity she wanders from her station
inside a unlocked office she did some investigation
she breaks into a file with
top secret information
probably some of the most disturbing documentation
she ever saw in her life
the article simply stated
a study being conducted on human civilization
ch
verse 3
deep down inside she wished it was all her imagination
she couldn't doubt it
cause there it clearly stated
she works in a facility where viruses are created
and not only that
but member when she had her patients
she wrote out prescriptions for what she thought was medication
her office was really just a part of the operation
she wipes her eyes as they water full of frustration
how a victim of government experimentation
wheres the justification
wheres the justification
wheres the judge when you need him
hes probably on a vacation
probably inside of the same countries that these events takes place in
but as the puzzle pieces fall into proper arrangement
yes we began to see the intentions of these creations
the patterns of epidemics like
H.I.V. in the 80's
biological chemicals designed to be contagious
there"s nothing in a business of controlling the population

PREVOD

1. стих
Па, ово је мистериозан случај
Др.Аден-а
брига о пацијентима била је њена једина обавеза, али
то је било пре него што се вратио пре ситуације
пре него што је посетила агента
Представио се као запосленик нације
питао је да ли би била вољна да понуди сарадњу
уклапате се у опис посла и све квалификације
ако вас занима, потребан вам је потпис на овом папиру
потписала је испрекидану линију без и најмањег оклевања
она је потом добила писмо у којем је писала правила и прописе и војне базе у којима се мора преселити
она неће разговарати о било којем послу који је повезан са послом
припев
2. стих
централна Америка
на класификованој локацији
пре граничне контроле
пре илегалне имиграције
у лабораторији где
хемикалијама се манипулише
где видимо Др.Адена
она је веома концентрисана
али концентрација јој је пукла
кад чује разговор
низ ходнике
мали разговор о дестабилизацији и
из радозналости што лута са станице
унутар откључане канцеларије обавила је неку истрагу
она упада у досије са
најстроже тајне информације
вероватно нешто од узнемирујуће документације
коју је икад видела у свом животу
у чланку је једноставно наведено
студија о људској цивилизацији
цх
3. стих
дубоко у себи пожелела је да то буде сва њена машта
није могла да сумња у то
јер је тамо јасно речено
она ради у установи у којој се стварају вируси
и не само то
али члан кад је имала своје пацијенте
исписала је рецепте за оно што је сматрала лековима
њена канцеларија је била само део операције
брише очи док воде пуне фрустрације
како жртва експериментирања од стране владе
где је оправдање
где је оправдање
где је судија кад ти треба
вјеројатно на одмору
вероватно унутар истих земаља у којима се одвијају ови догађаји
али како комадићи слагалице падају у правилан распоред
да, почели смо сагледавати намере тих креација
обрасци епидемија попут
Х.И.В. 80-их
биолошке хемикалије дизајниране да буду заразне
у послу контроле контроле становништва нема ничега

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

© Copyright 2021 - Prevod24.com