PREVOD24.COM

  • Homepage
  • »
  • B
  • »
  • bal sagoth – in the raven haunted forests of darkenhold

Izvođač: bal sagoth - Naziv pesme: in the raven haunted forests of darkenhold 

Tekst & Prevod: bal sagoth - in the raven haunted forests of darkenhold Ispod ćete pronaći tekst pesme sa prevodom jedan pored drugog! Na našem sajtu ćete pronaći još mnogo tekstova sa prevodima od bal sagoth! Pregledajte našu arhivu i ostale tekstove, na primer klikom na slovo b od bal sagoth i pogledajte koje još pesme imamo od bal sagoth u našoj arhivi, kao što je in the raven haunted forests of darkenhold.

ORIGINAL

The Words of the Forest-King on the Eve of the Nexus:
I am the immortal King of the Deep Woods,
Servitor of the Old Gods of the Forest...
I hear the whispered words of the trees...
Such ancient secrets they sing...
Swaying serpents ring my oak-hewn throne,
Night and shadow are my hunting dogs...
Ravenous, they howl to be unshackled,
That their maws may be glutted with the blood of my foes.
Raven's claw... tooth of the wolf
Ancient trees my brooding sentinels,
Gnarled branches clawing the nighted heavens.
Spirits who dwell in shadow, unfurl thy darkling wings...
Awaken, o' elder creatures of this sylvan realm,
Stalk once more this ebon-cloaked eve.
I hear the whispered words of the trees,
Such ancient secrets they sing...
I stand now at the anvil,
Adamantine hammer in my hand,
In thunder-song the steel I smite,
A clarion heard throughout this land.
(Yawning wide beneath me...) the jaws of the worm...
(hearken, the spell is woven...) the call of the worm...
Raven's claw... tooth of the wolf
Ablaze upon the Altar of Stone,
The Sigil of An-rayuth, the summoning!
Folk of the Mist, Dwellers in Shadow,
The thrice-blessed wand of the Wood-Gods is beckoning!
At the aeon-swathed Shrine of the Oak I kneel,
O' Oracle of the Great Forest, hear me this night...
The Sylvan Oracle Speaks:
The gods of the earth and sky are watching, the circle is nigh on complete... the nexus is
at hand. But hearken... for a new enemy approaches from the east... an enemy who hide
their poisoned blades behind words of falsehood sweetened with the ichors of carrion, to
bind men's minds with fetters of deceit. Speak now, o' Liege of the Deep Woods, Master
of Darkenhold, and the enemy shall hear you...
The Forest-King:
Yes... I behold now the face of the encroaching foe... Hear my oath! You, clad in gleaming
robes of sparkling saffron, engorged with the mindless adoration of countless thralls who
bend the knee in flaccid obeisance... 'neath thine vestments hides the rank stench of
leprous corruption! Bring not thine cursed icons into my ancient realm... your words of
untruth shall not be heard here! My steel is honed and thirsting for your life-ichors... aye,
and with my dying breath I'll spit defiance in your face!
Upon my great throne hewn of ancient oak I brood...
My mantle, the leaves stirred by the whispering of the winds.
The elder gods of the Deep Woods gaze grimly down upon me...
My blood courses through the trees and the earth...
And I watch in silence, ebon-eyed and raven-winged.
From every bough of my kingdom...
The Lament of the Trees:
Can you not remember? Have you forgotten the magic?
Sing to us your spells once more, and the ancient forest shall dance to your words...
The Forest-King:
I stand now at the anvil,
Adamantine hammer in my hand,
In thunder-song the steel I smite,
A clarion heard throughout this land.
Can you not see the coils of the worm all about you?
Can you not hear the writhing of the worm beneath you?
Can you not scent the breath of the worm riding the wind?
Can you not touch the skin of the worm in all that surrounds you?
Can you not taste the ichors of the worm upon your tongue?
Do dreams of the worm not haunt your slumber?
The Forest-King:
I hear the whispered words of the trees,
Such ancient secrets they sing...
Lyrics: Byron
Music: Jonny and Chris Maudling

PREVOD

Речи шумског краља уочи Некуса:
Ја сам бесмртни краљ дубоких шума,
Слуга старих шумских богова ...
Чујем шапутање речи дрвећа ...
Тако древне тајне певају ...
Лепршаве змије звоне на мојем храстовом престолу,
Ноћ и сенка су моји ловачки пси ...
Прождрљиви, они урлају да буду без везе,
Да би им се мавца прелила крвљу мојих непријатеља.
Гавранова канџа ... вук зуб
Древна стабла, моји замишљени стражари,
Квргаве гране које канџирају ноћна небеса.
Духови који обитавају у сенци, раширују твоја тамна крила ...
Пробудите се, о 'старија створења овог силванског царства,
Уходи још једном у предвечерје огрнуто ебоном.
Чујем шапутање речи дрвећа,
Тако древне тајне певају ...
Стојим сада код наковња,
Адамантинов чекић у мојој руци,
У громогласној песми челик кога ударим,
Јасноћа се чула широм ове земље.
(Широко зијевајући испод мене ...) чељусти црва ...
(послушај, чаролија је уткана ...) зов црва ...
Гавранова канџа ... вук зуб
Пламтећи на каменом олтару,
Сигнал Ан-раиутха, сазивање!
Народ магле, становници сенке,
Трипут благословени штапић Воод-Годс-а мами!
У светилишту храстова, прекривеном еонима, клекнем,
О 'Орацле оф тхе Греат Форест, чуј ме ове ноћи ...
Проговара Силван Орацле:
Богови земље и неба посматрају, круг је близу потпуне ... веза је
при руци. Али послушајте ... јер се нови непријатељ приближава са истока ... непријатељ који се скрива
њихове затроване оштрице иза речи лажи заслађене ихором стрвине, да би
веже ум човеков оковима обмане. Говори сада, о 'Лиеге оф тхе Дееп Воодс, господару
Даркенхолда, и непријатељ ће вас чути ...
Краљ шума:
Да ... ево сад лице непријатеља који насрће ... Чујте моју заклетву! Ти, обучен у блистав
огртачи блиставог шафрана, обузети безумним обожавањем безбројних ропства који
сави колена у млитавом поклону ... ', испод твојих одежда крије се смрад
губава корупција! Не уносите своје проклете иконе у моје древно царство ... ваше речи
овде се неће чути неистина! Мој челик је избрушен и жедан ваших животних игара ... да,
и својим дахом на самрти испљунућу ти пркос у лице!
На свом великом престолу истесаном од древног храста легла сам ...
Моја мантија, лишће ускомешано шапутањем ветрова.
Старији богови дубоке шуме мрко ме гледају ...
Моја крв тече кроз дрвеће и земљу ...
И гледам у тишини, ебонооких и гавранокрилих.
Из сваке гране мог краљевства ...
Плач дрвећа:
Можеш ли да се не сетиш? Да ли сте заборавили магију?
Отпевајте нам своје чаролије још једном, и древна шума ће заплесати на ваше речи ...
Краљ шума:
Стојим сада код наковња,
Адамантинов чекић у мојој руци,
У громогласној песми челик кога ударим,
Јасноћа се чула широм ове земље.
Можеш ли да не видиш свежне колуте око себе?
Зар не можеш да чујеш како се грче црви испод себе?
Не можеш ли мирисати дах црва који јаше ветар?
Можете ли да не додирнете кожу црва у свему што вас окружује?
Можеш ли да не осетиш сок црва на свом језику?
Да ли снови о црву не прогоне ваш сан?
Краљ шума:
Чујем шапутање речи дрвећа,
Тако древне тајне певају ...
Текст: Бирон
Музика: Јонни и Цхрис Маудлинг

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

© Copyright 2020 - Prevod24.com