PREVOD24.COM

  • Homepage
  • »
  • B
  • »
  • bal sagoth – thwarted by the dark blade of the vampyre hunter

Izvođač: bal sagoth - Naziv pesme: thwarted by the dark blade of the vampyre hunter 

Tekst & Prevod: bal sagoth - thwarted by the dark blade of the vampyre hunter Ispod ćete pronaći tekst pesme sa prevodom jedan pored drugog! Na našem sajtu ćete pronaći još mnogo tekstova sa prevodima od bal sagoth! Pregledajte našu arhivu i ostale tekstove, na primer klikom na slovo b od bal sagoth i pogledajte koje još pesme imamo od bal sagoth u našoj arhivi, kao što je thwarted by the dark blade of the vampyre hunter.

ORIGINAL

[The contemplations of Joachim Blokk:]
As my sword drips black now with the unclean blood of another slain fiend, it
occurs to me that history will most probably record me a fanatic... as for
more years than I care to remember I have dedicated my life to the caseless
pursuit and destruction of the loathsome undead. Indeed, it was long ago that
I commenced with the wreaking of my grim vengeance upon the denizens of the
dark, and by the blade of my sorcerous katana, Fiend's Bane, I vow they shall
all pay for taking my beloved from me! Fanatic? Mayhap. But by all the gods of
vengeance, I'll leave a fearsome legacy 'ere I die... a legacy wrought in
retributive bloodshed and screaming terror!
Drowned in the icy lake of tragedy,
Forged in the fires of revenge,
Driven by the winds which compel a man to destiny,
Haunted by the whispers of the dead.
Blood is black in the moonlight
As it was when I pierced the heart of my betrothed,
Blood is black in the moonlight,
Her undead gaze gleaming ire upon me.
Blood is black in the moonlight
I held aloft her head to my grim gods,
Blood is black in the moonlight
(Now I am eternally bonded to my blade)
And ever I am thwarted by the dark!
Gods of wrath, hear my vow... sate me with revenge this night!
Come to me, darksome fiends, taste the edge of ensorcelled steel!
Night has fallen, the hunt begins...
Vengeful carnage 'neath the moon!
And as I put brand to her pyre, I swore then to my gods that those vile
creatures who tore the life and hope from my beloved's breast and replaced it
with that unspeakable sanguineous ravening would repay a hundredfold in
slaughter and bloodshed for their misdeed... I would hunt them to their
worm-ridden tombs, wherever they crept or slithered upon the earth, and wreak
my honed steel revenge ceaselessly unto my own grave. Such was my vow!
Aye, this bride of Masayuki steel, ensorcelled by wizards at its forging... to
me she is as pure as the newly fallen snow, kissed by the breeze at dusk...
and yet she has supped deep of the ichors of many men and fiends alike.
Shadow spawned demons ravening for my blood,
Yet the thirst of my blade is greater!
Aye, all they shall feast upon this night will be cold steel!
I hear the slither of scales on silk,
Fiend's Bane replete with undead slaughter!
I am the scourge of the devils who dwell in darkness...
(but the darkness writhing in my own soul is so much deeper...)
Their flesh burns at the touch of my blade of searing vengeance,
And I cast their malign spirits screaming into limbo!
Darkfall, and the autumn moon glimmers on my steel...
Now it is time to hunt and slay once more,
For the night has come!

PREVOD

[Размишљања Јоацхима Блокка:]
Док мој мач сада капље у црно нечистом крвљу другог убијеног врага, то
пада ми на памет да ће ме историја највероватније забележити као фанатика ... што се тиче
више година него што се сећам да сам свој живот посветио без случаја
гоњење и уништавање гнусне немртве. Заиста, то је било давно
Почео сам са извршавањем своје мрачне освете над становницима
мрачно и под оштрицом моје чаробне катане, Фиенд'с Бане, заклињем се да хоће
сви плаћају за одузимање моје вољене од мене! Фанатиц? Маихап. Али од свих богова
освета, оставићу застрашујуће наслеђе пре него што умрем ... наслеђе настало
ретрибутивно крвопролиће и вриштајући терор!
Утопљен у леденом језеру трагедије,
Кован у ватри освете,
Вођен ветровима који приморавају човека на судбину,
Прогоњен шапатом мртвих.
Крв је црна на месечини
Као што је било кад сам пробио срце заручника,
Крв је црна на месечини,
Њезин немртви поглед блиста на мене.
Крв је црна на месечини
Држао сам уздигнуту главу до својих мрачних богова,
Крв је црна на месечини
(Сада сам вечно везан за своју оштрицу)
И увек ме осујећује мрак!
Богови гнева, чујте мој завет ... наситите ме освете ове ноћи!
Дођите к мени, мрачни заручници, окусите ивицу уграђеног челика!
Ноћ је пала, лов почиње ...
Осветољубиво покоље 'испод месеца!
И док сам стављао жиг на њену ломачу, заклео сам се тада својим боговима да су они подли
створења која су отргла живот и наду из груди моје вољене и заменила га
тим неизрецивим крволочним грабежањем стоструко би се одужио
клања и крвопролића због њихових недела ... ловио бих их до њихових
црвом јахане гробнице, где год су се увукле или клизиле по земљи, и уништавају
моја освећена челична освета непрестано до мог гроба. Такав је био мој завет!
Да, ова невеста од Масаиуки челика, коју су чаробњаци опсједали у свом ковању ... до
ја она је чиста као тек пали снег, пољуби је у ветрурац у сумрак ...
а ипак је дубоко сузбила ихоре многих мушкараца и заручника.
Сенка је изродила демоне који прождиру моју крв,
Ипак је жеђ моје оштрице већа!
Да, све што ће ове ноћи славити биће хладан челик!
Чујем клизање вага на свили,
Фиенд'с Бане препун клања немртвих!
Ја сам бич ђавола који пребивају у тами ...
(али мрак који се грчи у мојој сопственој души је толико дубљи ...)
Њихово месо гори од додира моје оштрице жареће освете,
И бацио сам њихов злоћудни дух вриштећи у лимб!
Пада мрак, а јесењи месец блиста на мом челику ...
Сада је време да још једном ловимо и убијамо,
Јер ноћ је дошла!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

© Copyright 2020 - Prevod24.com