PREVOD24.COM

  • Homepage
  • »
  • B
  • »
  • bathory – one rode to asa bay

Izvođač: bathory - Naziv pesme: one rode to asa bay 

Tekst & Prevod: bathory - one rode to asa bay Ispod ćete pronaći tekst pesme sa prevodom jedan pored drugog! Na našem sajtu ćete pronaći još mnogo tekstova sa prevodima od bathory! Pregledajte našu arhivu i ostale tekstove, na primer klikom na slovo b od bathory i pogledajte koje još pesme imamo od bathory u našoj arhivi, kao što je one rode to asa bay.

ORIGINAL

One man rode the way through the woods
Down to Asa Bay
Where dragon ships had sailed to sea
More times than one could say
To see with own eyes the wonder
People told, from man to man
The God of all almightiness
Had arrived from a foreign land
The rumors told of a man
Who hade from the other side the seas
Carrying gold cross around neck in chain
And spoke in strange tongue of peace
He hade with strange men in armor
Dressed in purple shirts and lace
Smelling not of beer but flowers
And with no hair in face
And the bold man carrying cross
Had told all one of Asa Bay
The God of all man, woman, child hade
To them all save
And to thank Lord of Heaven
One should build to God a house
And to save one's soul from Hell
One should be baptized and say vows
A man of pride with the hammer told new God
To build his house on own
And spoke loud of the Gods of their fathers
Not too long time gone
The rumors said the man with a beard like fire
And the hammer in chain
By men in armor silenced was and by
Their swords was slain
Those who did not pay the one coin
Of four to man of new God
Whipped was twenty and put in chains then locked
By their neck to the log, to the log
And so all of Asa Bay did build
A house of the cross
Every hour of daylight they did sweat
Limbs ached because faith does cost
And on the day two hundred
There it stood white to the sky
The house of the God of the cross
Big enough to take two dragon ships inside
And all of Asa Bay did watch
The wonder raise to the sky
Now must the God of the cross be pleased
And satisfied
Just outside the circle of the crowd
One old man did stand
He looked across the waters
And blotted the sun out of his eyes with one hand
And his old eyes could almost see
The dragon ships set sail
And his old ears could almost hear
Men of great numbers call out Oden's hail
And though he did know already
Though he turned face towards sky
And whispered silent words forgotten
Spoken only way up high
Now this house of a foreign God does stand
Now must they leave us alone
Still he heard from somewhere in the woods
Old crow of wisdom say
"People of Asa land, it's only just begun"

PREVOD

Један човек јахао је шумом
Доле до залива Аса
Тамо гдје су змајеви бродови пловили морем
Више пута него што се може рећи
Да својим очима видимо чудо
Људи су причали, од човека до човека
Бог свемоћи
Стигао је са стране земље
Гласине о човеку
Који с друге стране море
Ланац носи златни крст око врата
И говорио чудним језиком мира
Дружио се са чудним мушкарцима у оклопу
Обучен у љубичасте кошуље и чипке
Мирише не на пиво већ на цвеће
И без длаке у лицу
И одважни човек који носи крст
Све је то рекао Аса Баиу
Бог свега човека, жене, детета
Они све штеде
И да захвалим Господину небеском
Треба градити Богу кућу
И да спасимо нечију душу из пакла
Треба се крстити и рећи завете
Човек поноса са чекићем је рекао новом Богу
Да сам изгради кућу
И гласно су говорили о Боговима својих очева
Није прошло превише времена
Гласине су рекле да је човек са брадом попут ватре
И чекић у ланцу
Мушкарци у оклопу су утихнули
Убијени су њихови мачеви
Они који нису платили ни један новчић
Од четири човека новог Бога
Бич је био двадесет и убачен у ланце, а затим закључан
По врату до трупца, до трупца
И тако је изграђен Аса Баи
Кућа од крста
Сваког сата дневне светлости знојили су се
Удови су боли, јер вера кошта
А на дан двјесто
Тамо је стајала бела до неба
Кућа Бога крста
Довољно велик да унесе два змајева брода унутра
И Аса Баи је гледао
Чудо се подиже у небо
Сада мора бити задовољан Бог крста
И задовољан
Тик изван круга гомиле
Један старац је стајао
Погледао је преко воде
И избрисао сунце из очију са једном руком
И старе су му се очи готово виделе
Змајеви су отпловили
И његове старе уши су се скоро могле чути
Велики број људи призива Оденову тучу
И мада је већ знао
Иако се окренуо лицем према небу
И шапутали су тихе речи заборављене
Говоримо само високо
Сада је ова кућа од стране Бога не стоји
Сад нас морају оставити на миру
Ипак се чуо однекуд из шуме
Кажу стара врана мудрости
"Људи Аса слете, тек је почео"

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

© Copyright 2020 - Prevod24.com