PREVOD24.COM

  • Homepage
  • »
  • B
  • »
  • ben folds – saskia hamilton

Izvođač: ben folds - Naziv pesme: saskia hamilton 

Tekst & Prevod: ben folds - saskia hamilton Ispod ćete pronaći tekst pesme sa prevodom jedan pored drugog! Na našem sajtu ćete pronaći još mnogo tekstova sa prevodima od ben folds! Pregledajte našu arhivu i ostale tekstove, na primer klikom na slovo b od ben folds i pogledajte koje još pesme imamo od ben folds u našoj arhivi, kao što je saskia hamilton.

ORIGINAL

I've only ever seen her name on a spine
But that's enough, I want to make her mine
Never heard her voice, never seen her smile
But I'm in love with Saskia Hamilton.
Well she's a poet, just like I want to be
But her passport alone is great poetry
And I'm in love with Saskia Hamilton.
She got more assonance than she knows what to do with
I'm in love with Saskia Hamilton
She got two sibilants, no bilabial plosives
Saskia Hamilton, Saskia Hamilton. Yeah! Right!
Saskia Hamilton, Saskia Hamilton.
Saskia, Saskia, Saskia
Already got a girl but she sounds real bad
I'm in love with Saskia Hamilton
She got alliteration and her surname is Dagg
Saskia Hamilton
No hard consonants in my girl Saskia
Every single syllable sounds like Shakespeare
I'm in love with Saskia
Gonna live with her and it'll all be harmonious
How could it not be, when she's that euphonious?
Gonna marry her and it'll be idyllic
And my teacher just told me that she's dactylic!
Saskia Hamilton, Saskia Hamilton. Yeah! Right!
Saskia Hamilton, Saskia Hamilton.
Saskia, Saskia, Saskia

PREVOD

Видео сам њено име само на кичми
Али то је довољно, желим да је учиним мојом
Никад чуо њен глас, нисам видео осмех
Али заљубљен сам у Саскију Хамилтон.
Па она је песник, баш као што и ја желим
Али само њен пасош је сјајна поезија
А ја сам заљубљен у Саскију Хамилтон.
Добила је више асонанце него што зна са чим да ради
Заљубљен сам у Саскију Хамилтон
Добила је два сибиланта, није билабијални плозив
Саскиа Хамилтон, Саскиа Хамилтон. Да! Јел тако!
Саскиа Хамилтон, Саскиа Хамилтон.
Саскиа, Саскиа, Саскиа
Већ имам девојку, али звучи јако лоше
Заљубљен сам у Саскију Хамилтон
Добила је алитерацију и презива се Дагг
Саскиа Хамилтон
У мојој девојчици Саскији нема чврстих сугласника
Сваки поједини слог звучи као Шекспир
Заљубљен сам у Саскију
Живећу са њом и све ће бити складно
Како и не би, кад је толико еуфонија?
Оженићу је и биће идилично
А моја учитељица ми је управо рекла да је дактилац!
Саскиа Хамилтон, Саскиа Хамилтон. Да! Јел тако!
Саскиа Хамилтон, Саскиа Хамилтон.
Саскиа, Саскиа, Саскиа

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

© Copyright 2020 - Prevod24.com