PREVOD24.COM

Izvođač: ben folds - Naziv pesme: underground 

Tekst & Prevod: ben folds - underground Ispod ćete pronaći tekst pesme sa prevodom jedan pored drugog! Na našem sajtu ćete pronaći još mnogo tekstova sa prevodima od ben folds! Pregledajte našu arhivu i ostale tekstove, na primer klikom na slovo b od ben folds i pogledajte koje još pesme imamo od ben folds u našoj arhivi, kao što je underground.

ORIGINAL

I was never cool in school
I'm sure you don't remember me
And now it's been 10 years
I'm still wondering who to be
But I'd love to mix in circles, cliques, and social coteries, that's me
Hand me my nose ring (Can we be happy?)
Show me the mosh pit (Can we be happy?)
We can be happy underground
Who's got the looks
Who's got the brains
Who's got everything
I got this pain in my heart, that's all
Hey you with the long and lonely face
There's got to be something else
Let me tell ya something else
There was a girl who passed me by
She gave a smile but I was shy
I looked down, so down
Don't look there no no, go go underground
But now there's a place to go
It's the morning now, it's the evening
It's everything
I click my heels and I'm there
Underground, underground
Everything's happy underground
(Underground) You been kicked around
(Underground) Did life bring you down here
Everything's heavy underground
We'll be decked in all black
Slamming the pit fantastic
Officer Friendly's little boy's got a Mohawk
And he knows just where we're coming from
It's industrial, work it underground
Get down, get down, get down
Underground, underground
Everything's happy underground
(Underground) You been kicked around
(Underground) Did life bring you down here
Everything's heavy underground
We can be happy, we can be happy, we can be happy
Underground
We can, we can, we can be
Everything's Heavy
(Underground) You been kicked around
(Underground) Did life bring you down here
Everything's heavy underground
We can, we can, we can be
(Everything's happy underground)

PREVOD

Никад ми није било кул у школи
Сигуран сам да ме се не сећате
А сада је прошло 10 година
Још се питам ко да будем
Али волео бих да се мешам у кругове, клике и друштвене котерије, то сам ја
Додај ми прстен у носу (можемо ли бити срећни?)
Покажи ми јаму (можемо ли бити срећни?)
Под земљом можемо бити срећни
Ко има изглед
Ко има мозак
Ко има све
Имам овај бол у срцу, то је све
Хеј ти са дугим и усамљеним лицем
Мора бити нешто друго
Да ти кажем још нешто
Била је девојка која је прошла поред мене
Дала се осмехом, али ја сам била стидљива
Погледао сам доле, па доле
Не гледај тамо не, не, иди под земљу
Али сада има где да кренемо
Сад је јутро, вече је
Све је то
Кликнем штиклама и ту сам
Подземље, подземље
Све је срећно под земљом
(Ундергроунд) Избацили су вас около
(Подземље) Да ли вас је живот овде довео доле?
Све је тешко под земљом
Бићемо у црном
Засути јаму фантастично
Дечачић официра Фриендли има Мохавк
И он зна одакле долазимо
Индустријски је, ради под земљом
Сиђи, сиђи, сиђи
Подземље, подземље
Све је срећно под земљом
(Ундергроунд) Избацили су вас около
(Подземље) Да ли вас је живот овде довео доле?
Све је тешко под земљом
Можемо бити срећни, можемо бити срећни, можемо бити срећни
Под земљом
Можемо, можемо, можемо
Све је тешко
(Ундергроунд) Избацили су вас около
(Подземље) Да ли вас је живот овде довео доле?
Све је тешко под земљом
Можемо, можемо, можемо
(Све је срећно под земљом)

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

© Copyright 2021 - Prevod24.com