PREVOD24.COM

  • Homepage
  • »
  • B
  • »
  • ben watt – the heart is a mirror

Izvođač: ben watt - Naziv pesme: the heart is a mirror 

Tekst & Prevod: ben watt - the heart is a mirror Ispod ćete pronaći tekst pesme sa prevodom jedan pored drugog! Na našem sajtu ćete pronaći još mnogo tekstova sa prevodima od ben watt! Pregledajte našu arhivu i ostale tekstove, na primer klikom na slovo b od ben watt i pogledajte koje još pesme imamo od ben watt u našoj arhivi, kao što je the heart is a mirror.

ORIGINAL

Miles of flattened trees
And the river serpentine
Ribbons of wild geese
Above the cedars and the pines
You can travel to escape yourself
But the fact is you still take yourself
Feathered hopes and blackened suns
At every twist and every turn
Always set on high alert
Thinking that you will get hurt
When so much of love
Is so neutral and so misread
Wound up like a coiled spring
Will jump off at anything
But must of the stuff is just
Happening in our own head
Oh, the heart is a mirror
Where it's easy just to see yourself
Yeah, the heart is a mirror
Where it's easy just to see yourself
Rachel's friend he lost his job
And now his wife earns everything
So he cooks the food and he bathes the kids
And for the bedtime the songs he's learned to sing
But there's one thing he doesn't get
He sees his wife as a threat
When most of her love is so neutral
And so misread
He shouts and he disagrees
He can't allow her any victories
But most of the stuff is just happening
In his own head
Oh, the heart is a mirror
Where it's easy just to see your own face
Yeah, the heart is a mirror
Where it's easy just to see your own face
Soe on my heart
Where do we start?
Are you that easy to outsmart?
My stupid heart
Why so foolish and why so weak?
And where did you get the selfish streak?
See the bad in everyone
Who are you trying to outrun?
Always set on high alert
Thinking that you will get hurt
When so much of her love
Is so neutral and so misread
Open up your arms tonight
Open up and hold her tight
Because must of the stuff is just happening
In your own head
Oh, the heart is a mirror
Where it's easy just to see yourself
Yeah, the heart is a mirror
Where it's easy just to see yourself
Oh, the heart is a mirror
Oh, the heart
So open your arms tonight
Yeah, open your arms tonight

PREVOD

Миље спљоштених стабала
И речна змија
Траке дивљих гусака
Изнад цедра и борова
Можете путовати да бисте побегли од себе
Али чињеница је да и даље узимаш себе
Пернати наде и поцрњеле сунца
При сваком заокрету и сваком кораку
Увек будите приправни
Мислећи да ћете се повредити
Кад толико љубави
Толико је неутралан и толико погрешан
Замотан је као завојна опруга
Скочиће на било шта
Али мошта од ствари су праведна
Догађа се у нашој глави
Ох, срце је огледало
Где је лако видети само себе
Да, срце је огледало
Где је лако видети само себе
Рејчелин пријатељ изгубио је посао
А сада његова жена све зарађује
Тако он куха храну и купа дјецу
А за време спавања песме које је научио да пева
Али постоји једна ствар коју он не добија
Жену види као претњу
Кад је већина њене љубави тако неутрална
И тако погрешно
Он виче и он се не слаже
Не може јој дозволити никакве победе
Али већина ствари се управо дешава
У својој глави
Ох, срце је огледало
Где је лако видети само своје лице
Да, срце је огледало
Где је лако видети само своје лице
Сое на мом срцу
Где ћемо почети?
Је ли вас лако надмудрити?
Моје глупо срце
Зашто тако глупи и зашто тако слаби?
И одакле ти себични траг?
Видите лоше у свима
Кога покушаваш да надмашиш?
Увек будите приправни
Мислећи да ћете се повредити
Кад толико њене љубави
Толико је неутралан и толико погрешан
Отвори руке вечерас
Отвори и чврсто је држи
Јер се ствари ове ствари управо догађају
У својој глави
Ох, срце је огледало
Где је лако видети само себе
Да, срце је огледало
Где је лако видети само себе
Ох, срце је огледало
Ох, срце
Зато отвори руке вечерас
Да, отвори руке вечерас

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

© Copyright 2021 - Prevod24.com