PREVOD24.COM

Izvođač: bern dan - Naziv pesme: rolling away 

Tekst & Prevod: bern dan - rolling away Ispod ćete pronaći tekst pesme sa prevodom jedan pored drugog! Na našem sajtu ćete pronaći još mnogo tekstova sa prevodima od bern dan! Pregledajte našu arhivu i ostale tekstove, na primer klikom na slovo b od bern dan i pogledajte koje još pesme imamo od bern dan u našoj arhivi, kao što je rolling away.

ORIGINAL

Your hand is between my legs
The dog is between our bodies
as I wake up
You are rollin' from me
I am rollin' from you
Time to join a new religion
Time to overthrow the state
Time to demand all my beliefs are in a new constitution
I can't stop you from cryin'
but sometimes, I can lick away your tears
If you look in someone's eyes
more than two seconds now
you better be prepared to fight
I got too much fear
And too much neglect of magical things
I am rollin' from you/you are rollin' from me
We are rollin' away
I caught a cold and for two days straight
my ears have been plugged up
as if my body's saying'
you don't need your ears
you don't listen anyways
we need more nose jobs
we need more hair relaxers
more magazine's tellin us
there's something wrong with your face
there's something wrong with your face
there's something wring with your face
I am rollin' from you/you are rollin' from me
We are rollin' away
some wild creature has takenmand
I gave him the keys and now he's stompin' thru
the house
he has a very busy itinerary
and he does not have time for you
I wish I could give you everything
all of me just like before
this last time together
we did everything 'cept fight
aw we used to fight so good
I am rollin' from you/you are rollin' from me
We are rollin' away
I see beautiful actresses with terrible scripts
and I want to write 'em all a great one
oh don't worry baby
I'll write you one too
But I'll also write one for Andie McDowell
I'd love to trade places with a dog for a day
To know what he thinks and what he feels
Does he think about life
Does he think about God
Or just about his next meal like us?
So often these days
Eating Indian food
passes for spirituality
I don't meditate
I don't pray
But I eat two somosas every day
go down Moses
go down on me
I do not have the strength to fight
I only pray you treat me gently
these are long, cold nights
You are rollin' from me
I am rollin' from you
We are rollin' away
I cry every day
but beauty shows up where you least expect to find it
You are rollin' from me
I am rollin' from you
We are rollin' away
You are rollin' from me
I am rollin' from you
We are rollin' away

PREVOD

Твоја рука је између мојих ногу
Пас је између наших тела
док се будим
Откотрљаш се од мене
Откотрљам се од тебе
Време је да се придружите новој религији
Вријеме је за свргавање државе
Време је да захтевам своја уверења у новом уставу
Не могу те спречити да плачеш
али понекад могу вам лизати сузе
Ако погледате у нечије очи
више од две секунде
боље се спреми за борбу
Имам превише страха
И превише занемаривања магичних ствари
Откотрљам се од тебе / ти се ваљаш од мене
Отјерамо се
Прехладила сам се и два дана равно
уши су ми зачепљене
као да моје тело говори '
не требају ти уши
ионако не слушаш
треба нам више послова са носом
треба нам више опуштања косе
више часописа нам каже
нешто није у реду са твојим лицем
нешто није у реду са твојим лицем
има нечег набораног на лицу
Откотрљам се од тебе / ти се ваљаш од мене
Отјерамо се
неко дивље створење је прихватило
Дао сам му кључеве и сада се пробијао кроз њега
кућа
има веома заузет план
а он нема времена за тебе
Волео бих да вам дам све
сви као и пре
овај последњи пут заједно
урадили смо све што се борило
смо се некада борили тако добро
Откотрљам се од тебе / ти се ваљаш од мене
Отјерамо се
Видим прелепе глумице са страшним сценаријима
и желим да им напишем све сјајне
Ох, не брини душо
И ја ћу вам написати један
Али написаћу га и за Андиеја МцДовелла
Вољела бих дању трговати мјестима са псом
Да знате шта мисли и шта осећа
Да ли размишља о животу
Да ли размишља о Богу
Или само о његовом следећем оброку попут нас?
Тако често ових дана
Једење индијске хране
пролази за духовност
Не медитирам
Не молим се
Али једем два сомоса сваки дан
сићи Мојсије
спусти се на мене
Немам снаге да се борим
Само се молим да се према мени опходиш нежно
ово су дуге, хладне ноћи
Откотрљаш се од мене
Откотрљам се од тебе
Отјерамо се
Плачем сваки дан
али лепота се показује тамо где најмање очекујете да је нађете
Откотрљаш се од мене
Откотрљам се од тебе
Отјерамо се
Откотрљаш се од мене
Откотрљам се од тебе
Отјерамо се

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

© Copyright 2021 - Prevod24.com