PREVOD24.COM

  • Homepage
  • »
  • B
  • »
  • big boi – shoes for running

Izvođač: big boi - Naziv pesme: shoes for running 

Tekst & Prevod: big boi - shoes for running Ispod ćete pronaći tekst pesme sa prevodom jedan pored drugog! Na našem sajtu ćete pronaći još mnogo tekstova sa prevodima od big boi! Pregledajte našu arhivu i ostale tekstove, na primer klikom na slovo b od big boi i pogledajte koje još pesme imamo od big boi u našoj arhivi, kao što je shoes for running.

ORIGINAL

Shoes for running, and I'll race ya
Sun ising, it'll chase ya
Through this dead beat town
Through this dead beat town
The end ising, I would race ya
But there's no running, it'll chase ya
Death will hunt you down
Death will hunt you down
What about the people that's barefoot
With no shoes for running when the sune up?
Hey one percenters, the 99 say what you gonna do for us?
We'll run up in your house like the first runner up
Be the first one to buck and the last one to get laid down, stay down
And now we're looking at the top of the pile
Or the king of the mountain gonna knock him off
Revolt, but y'all niggas here too soft
Bubblegum, just popping off
At the mouth like the nigga got all the hoes
Got all the dough and all the women
Boy, what you gon' do in the penitentiary
Got a lot of money, can't take it with me
I can't take it with me, I wish they could send me
To the moon and back with a cure for cancer
And save the lives of my great grand-mama and my great gran-daddy
Now that's the answer to the question
But they make money of the medicine
Leaving us all stuck in elections
With no progressions, just recessions
Shoes for running, and I'll race ya
Sun ising, it'll chase ya
Through this dead beat town
Through this dead beat town
The end ising, I would race ya
But there's no running, it'll chase ya
Death will hunt you down
Death will hunt you down
Just as I expected, life gets deadly
It's funny how the beloved be the beheaded
The truth can be independent or the direction that you stretch it
So my niggas will draw when shit gets sketchy
That's a masterpiece, a work of art
A gallery, not photo-shop
Pictures say a million words, so I just let my photos talk
Even in your local talk, niggas say you know he boss
Every time my name is brought up better know it's mogul talk
That's why she give me geek 'till her shins weak
I'm blazing everyday, you can call that demp week
You're running from your life that you didn't see
That's like playing hide and seek with the Grim Reaper
Shoes for running, and I'll race ya
Sun ising, it'll chase ya
Through this dead beat town
Through this dead beat town
The end ising, I would race ya
But there's no running, it'll chase ya
Death will hunt you down
Death will hunt you down
You can run, but you can't hide
Spent your whole life trying to escape
When everybody stayed
Getting tired of living in a lie
Different nights, same town
Say goodbyes, but we tried
Cause we know there's no getting out
And when the pawns are playing themselves
I just lay and wait and straighten myself
? to the rhythm sells out
Bring them back to life, give them mouth to mouth
Shoes for running, and I'll race ya
Sun ising, it'll chase ya
Through this dead beat town
Through this dead beat town
The end ising, I would race ya
But there's no running, it'll chase ya
Death will hunt you down
Death will hunt you down
You can fight and try to get away
But there's no way to run and hide to
You better know that there wille a day
Eventually it's gonna find you

PREVOD

Ципеле за трчање, а ја ћу се трчати
Сунце излази, прогонит ће те
Кроз овај мртви град је тукао
Кроз овај мртви град је тукао
Крај је излетан, ја бих те утркивао
Али нема трчања, прогонит ће те
Смрт ће вас прогањати
Смрт ће вас прогањати
Шта је са људима који су боси
Без ципела за трчање кад засија?
Хеј један проценат, 99 каже шта ћете учинити за нас?
Трчићемо у вашој кући као први тркач
Будите први који ће вам попушити и последњи који ће се положити, лезите доле
А сада гледамо на врх хрпе
Или ће га краљ планине оборити
Побуна, али сви сте црње овде превише мекани
Бубблегум, само искаче
На устима као црња има све мотике
Добио сам сво тесто и све жене
Човече, шта радите у затвору
Имам пуно новца, не могу га узети са собом
Не могу то да понесем са собом, волео бих да ме пошаљу
На месец и леђа са леком за рак
И спаси животе моје велике баке и моје баке
То је одговор на питање
Али лековима зарађују новац
Остављајући нас све заглављене на изборима
Без напредовања, само рецесије
Ципеле за трчање, а ја ћу се трчати
Сунце излази, прогонит ће те
Кроз овај мртви град је тукао
Кроз овај мртви град је тукао
Крај је излетан, ја бих те утркивао
Али нема трчања, прогонит ће те
Смрт ће вас прогањати
Смрт ће вас прогањати
Баш као што сам и очекивао, живот постаје смртоносан
Смешно је како вољени морају бити обезглављени
Истина може бити независна или правац у којем је потежете
Тако ће моје црњаке цртати кад срање постану шљокице
То је ремек-дело, уметничко дело
Галерија, а не фото-продавница
Слике говоре милион речи, па сам само пустио фотографије да разговарају
Чак и у вашем локалном разговору, црњаци кажу да знате да је шеф
Сваки пут када се боље позове моје име знајте да се може разговарати о могуљу
Због тога ме пусти док се она не смири
Ја плавим свакодневно, можеш то назвати недељном недомом
Бежиш од свог живота који ниси видео
То је попут играња скривача са Грим Жетев
Ципеле за трчање, а ја ћу се трчати
Сунце излази, прогонит ће те
Кроз овај мртви град је тукао
Кроз овај мртви град је тукао
Крај је излетан, ја бих те утркивао
Али нема трчања, прогонит ће те
Смрт ће вас прогањати
Смрт ће вас прогањати
Можете трчати, али не можете се сакрити
Провео си цео живот покушавајући да побегнеш
Кад су сви остали
Уморити се од живота у лажи
Разне ноћи, исти град
Збогом, али пробали смо
Јер знамо да нема излаза
И кад се пепељи играју сами
Само лежим и чекам и исправим се
? ритам се распродаје
Врати их у живот, дај им уста у уста
Ципеле за трчање, а ја ћу се трчати
Сунце излази, прогонит ће те
Кроз овај мртви град је тукао
Кроз овај мртви град је тукао
Крај је излетан, ја бих те утркивао
Али нема трчања, прогонит ће те
Смрт ће вас прогањати
Смрт ће вас прогањати
Можете се борити и покушати побјећи
Али нема начина да се покренете и сакријете
Боље да знаш да ће дан бити
На крају ће те наћи

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

© Copyright 2021 - Prevod24.com