PREVOD24.COM

  • Homepage
  • »
  • B
  • »
  • bigwig – owned and operated

Izvođač: bigwig - Naziv pesme: owned and operated 

Tekst & Prevod: bigwig - owned and operated Ispod ćete pronaći tekst pesme sa prevodom jedan pored drugog! Na našem sajtu ćete pronaći još mnogo tekstova sa prevodima od bigwig! Pregledajte našu arhivu i ostale tekstove, na primer klikom na slovo b od bigwig i pogledajte koje još pesme imamo od bigwig u našoj arhivi, kao što je owned and operated.

ORIGINAL

One nation under God family owned and operated
Resist! Protest!
These colors may not run
But they sure seem like they're faded
Resist! Protest!
Land of opportunity?
But not for you and me
Is this how it has to be?
Don't need no revolution
Don't need to retribution
We got a problem with an obvious solution
Disarm and put away your pride
Patriotic ego yet we struggle to survive so
Cease Fire, how many have to die before we learn?
Now we're gonna burn
Never gonna learn
Never gonna fight your fucking war
You're settling the score
Predation of the poor
What are we fighting for
We won't fight your fucking war
Increase the budget for a slaughter overseas
Impede progress!
But cut the spending to control disease
Send help, distress!
The land of opportunity
Kids sleeping in the streets
Is this how it has to be?
Can this "land of liberty"
Win the "war on poverty?"
Don't want to see defeat if this is victory
Disarm and put away your pride
Patriotic ego yet we struggle to survive so
Cease Fire, how many have to die before we learn?
Now we're gonna burn
Never gonna learn
Defend front lines and be promoted to a slave
Eminent domain will take our homes and graves
We vote in the past
Not voting anymore
Another four?! Another four?!
Of poverty and war

PREVOD

Један народ под Божијом породицом је имао и управљао
Одолети! Протест!
Ове боје се можда не покрећу
Али они изгледају као да су изблиједјели
Одолети! Протест!
Земља могућности?
Али не за тебе и мене
Да ли тако мора бити?
Не треба вам револуција
Не треба да се освећујеш
Имамо проблем са очигледним решењем
Ооружајте се и склоните свој понос
Патриотски его, али ми се боримо да тако преживимо
Прекини ватру, колико их мора умрети пре него што научимо?
Сад ћемо изгорети
Никад нећу научити
Никад се нећу борити са твојим јебеним ратом
Поравнаваш резултат
Предавање сиромашних
За шта се боримо
Нећемо се борити против твог јебеног рата
Повећајте буџет за клање у иностранству
Спречите напредак!
Али смањите потрошњу за контролу болести
Пошаљите помоћ, невоље!
Земља прилика
Деца која спавају на улици
Да ли тако мора бити?
Може ли ово "земља слободе"
Победа у "рату против сиромаштва?"
Не желите да видите пораз ако је ово победа
Ооружајте се и склоните свој понос
Патриотски его, али ми се боримо да тако преживимо
Прекини ватру, колико их мора умрети пре него што научимо?
Сад ћемо изгорети
Никад нећу научити
Бранити линије фронта и бити унапријеђен у роб
Еминентни домен заузеће наше домове и гробове
Гласамо у прошлости
Више се не гласа
Још четири ?! Још четири ?!
Сиромаштва и рата

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

© Copyright 2021 - Prevod24.com