PREVOD24.COM

Izvođač: blaine larsen - Naziv pesme: best man 

Tekst & Prevod: blaine larsen - best man Ispod ćete pronaći tekst pesme sa prevodom jedan pored drugog! Na našem sajtu ćete pronaći još mnogo tekstova sa prevodima od blaine larsen! Pregledajte našu arhivu i ostale tekstove, na primer klikom na slovo b od blaine larsen i pogledajte koje još pesme imamo od blaine larsen u našoj arhivi, kao što je best man.

ORIGINAL

My mama got married to someone I barely knew
They had me then they had my sister too
I was too young to understand why he left
But how it broke my mama's heart, I'll never forget
It was three years before she met somebody new
And though I didn't have much to compare him to
[Chorus]
He was the best man my mama ever loved
Not the kind that walks away but the kind that don't give up
Devoted and true, someone to look up to
Even a boy of eight could understand
He was the best man
He called me his son and I called him dad
He was like no friend that I had ever had
He taught me how to drive a nail and build a go-cart
And how to love a woman with all of my heart
And one night we watched him get down on one knee
And ask mama to be his wife, and he asked me...
To be the best man and I stood by his side
As he lifted the veil of that beautiful bride
He said I do, then she did too
And she walked back down the aisle holding hands
With the best man
He said I do, then she did too
And she walked back down the aisle holding hands
With the best man
Dad you're still the best man

PREVOD

Моја мама се удала за некога кога сам једва познавала
Имали су ме тада, имали су и моју сестру
Био сам премлад да бих разумео зашто је отишао
Али како је сломио срце моје маме, никада нећу заборавити
Прошле су три године пре него што је упознала неког новог
И мада нисам имао са чиме да га упоредим
[Припев]
Био је најбољи човек кога је моја мама волела
Не она која одлази већ она која се не предаје
Предан и истинит, неко на кога се треба угледати
Чак је и дечак од осам година могао да разуме
Био је кум
Назвао ме је својим сином, а ја татом
Био је као ниједан пријатељ којег сам икада имао
Научио ме је како да забијем ексер и направим колица
И како волети жену свим срцем
И једне ноћи смо га гледали како се спушта на једно колено
И питај маму да му буде жена, а он је мене ...
Да будем кум и стао сам уз њега
Док је дизао вео те прелепе невесте
Рекао је да имам, онда је и она
И вратила се низ пролаз држећи се за руке
Са кумом
Рекао је да имам, онда је и она
И вратила се низ пролаз држећи се за руке
Са кумом
Тата, ти си и даље кум

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

© Copyright 2021 - Prevod24.com