PREVOD24.COM

  • Homepage
  • »
  • B
  • »
  • blood for blood – hanging on the corner

Izvođač: blood for blood - Naziv pesme: hanging on the corner 

Tekst & Prevod: blood for blood - hanging on the corner Ispod ćete pronaći tekst pesme sa prevodom jedan pored drugog! Na našem sajtu ćete pronaći još mnogo tekstova sa prevodima od blood for blood! Pregledajte našu arhivu i ostale tekstove, na primer klikom na slovo b od blood for blood i pogledajte koje još pesme imamo od blood for blood u našoj arhivi, kao što je hanging on the corner.

ORIGINAL

This is a song for my whole town
Oh my sweet, sweet Jesus Christ
Another Saturday night
And I'm hangin once again
on my private little corner of hell
Little Mikey C. Just O.D'd
In the alley just a block away
Him and my little brother used to play
I watched the ambulance take him away
His mom's gonna take it hard
cause his dad just got locked away
for 3 ta 5
For a deal he felt he had to make
for his family to survive
I know the world can be so cold
I know the world is so cold
(I been) Hangin' on the corner
Hey hey hey !
I got nothing to do
And I got nothing to lose
Hangin, hangin' on the corner
Wasting away.
Another wasted night
Another bottle of booze, Alright!
And I know that no one cares:
I can see it in your empty stares
when I tell you these tales of woe
I tell you these tales of woe
because we really care.
I know the world can be so cold
I know the world is so cold
Hangin' on the corner
Hey hey hey !
I got nothing to do
And I got nothing to lose
Hangin, hangin' on the corner
Wasting away.
Another wasted night
Another bottle of booze, Alright!
Down past Hayes Square
is where the wealthy dine
where they laugh and drink fine wine
Well, two blocks over
is where the Sergeant died
in a hall of fire ( here we go ! )
on a warm summer's night
All you forgotten in the projects
I hear Ya'.
All you numbers in the cell block:
We care.
All you sweatin' in the detox:
We care.
To all you hoods that are dodgin' cops:
We care.
And to all you bleeding
from a broken heart
You know you've got a brother here.
Hangin' on the corner
Hey hey hey !
I got nothing to do
And I got nothing to lose
Hangin, hangin' on the corner
Wasting away.
Another wasted night
Another bottle of booze, Alright!
Hangin' in the corner.
Hey hey hey !
I got nothing to lose and I got nothing
to prove to you.
Hangin', hangin on the corner, wasting away.
I pray my luck will change one day.
Some day.

PREVOD

Ово је песма за цео мој град
О мој слатки, слатки Исусе Христе
Још једна субота увече
И још једном висим
на мом приватном малом углу пакла
Мали Микеи Ц. Само О.Д'д
У уличици само један блок даље
Некада су се он и мој мали брат играли
Гледао сам како га одвози Хитна помоћ
Његова мама ће то тешко поднијети
јер је његов отац управо закључан
за 3 та 5
За договор који је сматрао да мора да склопи
да би његова породица преживела
Знам да свет може бити тако хладан
Знам да је свет тако хладан
(Био сам) виси на углу
Хеј хеј хеј !
Немам шта да радим
И немам шта да изгубим
Хангин, виси на углу
Пропао.
Још једна изгубљена ноћ
Још једна боца пића, у реду!
И знам да никога није брига:
Видим то у твојим празним погледима
кад вам кажем ове приче о јаду
Кажем вам ове приче о јаду
јер нас је заиста брига.
Знам да свет може бити тако хладан
Знам да је свет тако хладан
Виси на углу
Хеј хеј хеј !
Немам шта да радим
И немам шта да изгубим
Хангин, виси на углу
Пропао.
Још једна изгубљена ноћ
Још једна боца пића, у реду!
Доље поред трга Хаиес
тамо обедују богати
где се смеју и пију фино вино
Па, два блока преко
је место где је наредник умро
у ватреној дворани (ево нас!)
у топлој летњој ноћи
Све што сте заборавили на пројектима
Чујем Иа '.
Сви бројеви у блоку ћелија:
Стало нам је.
Све што се знојиш у детоксикацији:
Стало нам је.
Свим капуљачама које су доџи полицајци:
Стало нам је.
И свима који крваре
из сломљеног срца
Знаш да имаш брата овде.
Виси на углу
Хеј хеј хеј !
Немам шта да радим
И немам шта да изгубим
Хангин, виси на углу
Пропао.
Још једна изгубљена ноћ
Још једна боца пића, у реду!
Виси у углу.
Хеј хеј хеј !
Немам шта да изгубим и немам ништа
да вам докажем.
Виси, виси на углу, троши.
Молим се да се моја срећа једног дана промени.
Једног дана.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

© Copyright 2021 - Prevod24.com