PREVOD24.COM

  • Homepage
  • »
  • B
  • »
  • bob carlisle – man of his word

Izvođač: bob carlisle - Naziv pesme: man of his word 

Tekst & Prevod: bob carlisle - man of his word Ispod ćete pronaći tekst pesme sa prevodom jedan pored drugog! Na našem sajtu ćete pronaći još mnogo tekstova sa prevodima od bob carlisle! Pregledajte našu arhivu i ostale tekstove, na primer klikom na slovo b od bob carlisle i pogledajte koje još pesme imamo od bob carlisle u našoj arhivi, kao što je man of his word.

ORIGINAL

In The final days of summer, 1944,
With just a humble band of gold,
They set out to find the future, not a
Penny to their name.
Still with all the unknown danger, she knew
Her heart was safe,
Cause?.
He was a rock
He was the one that she ran to
And when he said the word "forever"
She knew that is was true
He wasn't a saint
But he was a saint enough for her
He was a man,
A man of his word
The final days of summer, 1964,
Found a family undivided, divided
On the war.
Turning son against his elder, debating
Wring and right,
He was the image of his father, though they
Would not see eye to eye
Still?
He was a rock
He was the one the boy ran to
'Cause' when he said the words "I love you"
He knew that it was true
And even in the worst of storms
There was an anchor in his world
He was a man, a man of his word
Clutching a strong belief in the Bible,
Through all the sweetness in his life, and the
Bitterness of war,
He knew what God has made him for?
In the final days of summer, 1994,
Surrounded by his family, and the presence
Of the Lord,
He set out to find his future, the one he'd
Always known,
He didn't want to leave his family, but he
Knew deep in his soul,
The Lord had called him home.
'Cause?
He was the rock
He was the one the man ran to
And when He said the word "forever"
And he knew that it was true
He wasn't a saint
He is the one the saints bow to
Receiving a man
A man of his word?
He is the one that I run to
'Cause when He says the word "forever"
I know His word is true
He isn't a saint
He is the one the saints bow to
Come to the Man
The Man of His word

PREVOD

Последњих дана лета 1944,
Са само скромном златном траком,
Они су кренули да пронађу будућност, а не
Пенни у њихово име.
И даље уз сву непознату опасност, знала је
Њено срце је било на сигурном,
Узрок?.
Био је камен
Она је била она којој је она отрчала
И када је рекао реч „заувек“
Знала је да је то истина
Није био светац
Али он је за њу био довољно светац
Био је човек,
Човек од речи
Последњи дани лета, 1964,
Пронашли породицу неподељену, подељену
О рату.
Окретање сина против старијег, расправа
Искриви и удесно,
Он је био слика свог оца, мада они
Не бих видео очи у очи
Још увек?
Био је камен
Њему је дечак потрчао
'Јер' кад је рекао речи "волим те"
Знао је да је то истина
Па чак и у најгорим олујама
Било је сидро у његовом свету
Био је човек, човек од речи
Држећи се чврстог веровања у Библију,
Кроз сву сласт у његовом животу и
Горчина рата,
Знао је за шта га је Бог створио?
Последњих дана лета, 1994,
Окружен породицом и присуством
Господа,
Кренуо је да пронађе своју будућност, ону коју је желео
Увек познато,
Није желео да напусти породицу, али јесте
Знао дубоко у његовој души,
Господ га је позвао кући.
'Узрок?
Он је био стена
Био је тај коме је човек потрчао
И када је рекао реч „заувек“
И знао је да је то истина
Није био светац
Он је тај коме се свеци клањају
Примање човека
Човек од речи?
Он је онај коме трчим
Јер када каже реч "заувек"
Знам да је Његова реч истинита
Није светац
Он је тај коме се свеци клањају
Дођи човеку
Човек Његове речи

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

© Copyright 2020 - Prevod24.com