PREVOD24.COM

  • Homepage
  • »
  • B
  • »
  • bonzo dog doo dah band – ali baba s camel

Izvođač: bonzo dog doo dah band - Naziv pesme: ali baba s camel 

Tekst & Prevod: bonzo dog doo dah band - ali baba s camel Ispod ćete pronaći tekst pesme sa prevodom jedan pored drugog! Na našem sajtu ćete pronaći još mnogo tekstova sa prevodima od bonzo dog doo dah band! Pregledajte našu arhivu i ostale tekstove, na primer klikom na slovo b od bonzo dog doo dah band i pogledajte koje još pesme imamo od bonzo dog doo dah band u našoj arhivi, kao što je ali baba s camel.

ORIGINAL

You've heard of Ali Baba, forty thieves had he
Out for what we all want, lots of L.S.D.
He also had a camel, stole it from a zoo
How he loved the camel, and the camel loved him too
(Oh, how the how the camel loved Ali Bar Bar!)
Ali Baba's camel loved Ali Baba so
No matter where he went to, the camel had to go
Some say that he's in Heaven, but this I know is true
Wherever you think Ali has gone, his camel's gone there too
Crossing the Equator, oooo, how hot it was
Poor old Ali Baba cursed and swore, because
He was so very thirsty, and everybody knows
It's horrible to walk for miles with sand between your toes
(Oh, how the camel loved Ali Baba... brrrrr!)
Ali Baba's camel turned round and licked his hand
He said, "Oh, Ali Baba, I surely understand
We must find an oasis and get a drink somehow
But, hark! I hear the temple bells, they'll all be open now"
(Bleah bleah. Glorious beer, fills you right up with it... aaahh)
They entered for the races at the desert sports
There goes Ali's camel in his filthy cotton shorts
The starter cracked his pistol, off the camel's hared
Ali Baba's camel wins by half a camel's hair
(Hey Ali Baba! Hey Ali Baba!)
(Your camel loves you! Your camel loves you!)
Ali Baba's camel had run for miles and miles
His tail was pointing backwards, that's how a camel smiles
But Ali and his camel, they both were out of breath
They'd run so far, they laughed so much
They laughed themselves to death
[Sounds of crying and wailing)
Oh! Gather round the campfire! Sing a roundelay!
But don't sing out of tune, though
('Cause eggs are cheap today!)
Sing of Ali Baba, sing about his men
Sing about his camel, and then sing it all again
(Oh, how the camel loved Ali Baba)
Ali Baba's camel loved Ali Baba so
No matter where he went to, that camel had to go
Some say that he's in Heaven, but this I know as well
Wherever you think Ali has gone, his camel's gone to.....
(Hey, give us a tune there, Jock......Ya-hoo!)
(Piano plays "Knees Up Mother Brown" to end)

PREVOD

Чули сте за Али Бабу, четрдесет лопова је имао њега
Напоље за оно што сви желимо, пуно Л.С.Д.
Имао је и камилу, украо је из зоолошког врта
Како је волео камилу, а волела је и њега
(Ох, како је како је дева волела Али Бар Бар!)
Камила Али Бабе је тако волела Али Бабу
Без обзира где је кренуо, камила је морала да иде
Неки кажу да је на Небу, али ово што знам је истина
Где год мислите да је Али отишао, тамо је отишла и његова камила
Прелазећи Екватор, оооо, како је било вруће
Јадни стари Али Баба псовао је и псовао, јер
Био је тако јако жедан и сви то знају
Ужасно је ходати километрима са песком између прстију
(Ох, како је камила волела Али Бабу ... бррррр!)
Камила Али Бабе окренула се и лизнула му руку
Рекао је, „Ох, Али Баба, сигурно разумем
Морамо пронаћи оазу и некако попити пиће
Али, харк! Чујем звона у храму, сви ће они сада бити отворени "
(Блеах блеах. Сјајно пиво, испуњава те с њим ... ааахх)
Ушли су на трке у пустињским спортовима
Оде Алијина камила у прљавим памучним гаћицама
Стартер је пукао пиштољ, с камилине зечеве
Камила Али Бабе побеђује на пола девине длаке
(Хеј Али Баба! Хеј Али Баба!)
(Ваша камила вас воли! Ваша камила вас воли!)
Камила Али Бабе претрчала је километрима и километрима
Реп му је био усмерен уназад, тако се камила смешка
Али Али и његова камила, обојица су остали без даха
Трчали су до сада, толико су се смејали
Насмијали су се до смрти
[Звуци плача и јадиковања)
Ох! Окупите се око логорске ватре! Певај кружни ток!
Али, немојте певати из мелодије
(Јер јаја су данас јефтина!)
Певај о Али Баби, певај о његовим људима
Певајте о његовој камили, а онда све то поново певајте
(Ох, како је камила волела Али Бабу)
Камила Али Бабе је тако волела Али Бабу
Без обзира где је кренуо, та камила је морала да иде
Неки кажу да је на Небу, али то знам и ја
Где год мислите да је Али отишао, његова камила је отишла у .....
(Хеј, дај нам мелодију тамо, Јоцк ...... Иа-хоо!)
(Клавир свира „Кнеес Уп Мотхер Бровн“ до краја)

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

© Copyright 2020 - Prevod24.com