PREVOD24.COM

  • Homepage
  • »
  • B
  • »
  • boot camp clik – night riders remix

Izvođač: boot camp clik - Naziv pesme: night riders remix 

Tekst & Prevod: boot camp clik - night riders remix Ispod ćete pronaći tekst pesme sa prevodom jedan pored drugog! Na našem sajtu ćete pronaći još mnogo tekstova sa prevodima od boot camp clik! Pregledajte našu arhivu i ostale tekstove, na primer klikom na slovo b od boot camp clik i pogledajte koje još pesme imamo od boot camp clik u našoj arhivi, kao što je night riders remix.

ORIGINAL

Night riders, ni-night riders
Night riders, ni-night riders
Let the games begin
A few good men called in on assignment time to rhyme with
War General connection, black Smif-N-Wessun
Watch your section, the night moves in three directions
Calculatin', watch those steps you takin'
You never know who lies in the shadows waitin'
For you to make a slip up cause they clocked your moves
Peep where you stashed the night and how you rock the ice jewels
You was at the bar mackin', blowin' up the Jack when
They caught you off point and stripped you of your royal fashions
You thought it couldn't happen, 'cause youse the talk of the block
But you just been rocked in your man's gamblin' spot
Ride on, you see B.D.B. when youe on down
You see Smoky Ride when youe on down
You see S-T when youe on down
You see B.C.C.
I float, I fly, I walk with the devil
By my side, always and forever days I
Battle the demon, schemin' on my riches
'Cause my family switched from un to organized thoughts
And we organize now, how you like that?
We strike right, B.D. got you on the eye
So I got you trapped, but it seems like the blueprint
Ain't made for that, those devilish and wickedness ways
But look at how the wicked get splayed
The image that the wicked is goin' in time, but
Time is the illusion, Buck keep the conclusion
You better believe when you walk dem streets
Walk witcha eyes up when you rise up
I see, 'cause every mornin' that I wake up there's always
A five in the air ready to fuck with me
So what cha'll here to represent -- Boot Camp
What we here to represent -- Boot Camp
What cha'll people represent -- Boot Camp
What we here to represent -- B.C.C.
When youe on down, you see B.D.B.
When youe on down, you see S.T.
When youe on down, you see Smoky Ride
When youe on down, you see B.C.C.
What cha'll here to represent, the Boot Camp
Hah, connection connect to resurrect those who think
Mind detect if you keep my people in check, one thought
Elevate, manifest light
We keep my people equal in my eyesight
Duck Down Entaprizin, tryin' to get right
I fight cause I believe there's more to life
There's a mark on my head, but ain't the mark of the beast
But I got beef cause the beast keep runnin' up in my piece
I'm hearin' rumors fly about me that I moved from the hood
Bought a crib out in 'Lanta like it's really all good
And there I push a Ac' with my wifey and seeds
Got hits that play the yards and I'm sittin' on G's
'Cause Da Shinin went gold but you've been falsely told
Don't believe in everything your ears and eyes behold
And just when you thought it was safe -- surprise
Open your eyes -- B.C.C.'s on the rise
Heh, don't get mad, you see, change is good
If what you learn don't change, yourself
Then why are you learnin' what you learnin'?
Listen, change is good
And we doin' this elevatin' in the neighborhood
So all my people if you wit me, throw your hands in the air
And let me know you're with B.C.C.

PREVOD

Ноћни јахачи, ноћни јахачи
Ноћни јахачи, ноћни јахачи
Нека игре почну
Неколико добрих људи позвало их је на задатак да се римују
Рат Општа веза, црна Смиф-Н-Вессун
Пазите на своју секцију, ноћ се креће у три правца
Рачунај, гледај оне кораке које предузимаш
Никад се не зна ко лежи у сенци која чека
Да направите проклизавање јер су вам покренули потезе
Завирите где сте скривали ноћ и како камените ледене драгуље
Били сте у бару, дизали у зрак Џек кад
Ухватили су те и скинули са твоје краљевске моде
Мислили сте да се то не може догодити, јер разговарате о блоку
Али управо сте се љуљали на коцкању свог мушкарца
Возите се даље, видите Б.Д.Б. кад си доле
Видите Смоки Риде када силазите
Видите С-Т док сте спуштени
Видите Б.Ц.Ц.
Лебдим, летим, ходам с ђаволом
Уз мене, увијек и заувијек дане
Борите се против демона, планирајући моје богатство
Зато што је моја породица прешла са неорганизованих мисли
А ми се сада организујемо, како ти се свиђа?
Ударамо право, Б.Д. имам те на оку
Па, ухватио сам те у замку, али изгледа као нацрт
Нису створени за то, ти вражји и зли начини
Али погледајте како се зли пробоју
Слика која зли иде с временом, али
Време је илузија, Буцк задржи закључак
Боље верујте кад ходате улицама
Пођите горе са очима када устанете
Видим, "зато што се сваког јутра" пробудим, увек је ту
Петорица у ваздуху спремна да се јебе са мном
Па шта ћемо овде представљати - Боот Цамп
Оно што ми овде представљамо - Боот Цамп
Шта ће људи представљати - Боот Цамп
Шта ми овде представљамо - Б.Ц.Ц.
Када спустиш доле, видиш Б.Д.Б.
Када спустите доле, видите С.Т.
Кад се спустиш, видиш Смоки Риде
Кад се спустиш доле, видиш Б.Ц.Ц.
Шта ћемо овде представљати, Боот Цамп
Хах, веза се повезује како би васкрсао оне који мисле
Замислите ако држите моје људе под контролом, једна мисао
Уздижући, манифестну светлост
Држимо људе једнаким у мојим погледима
Дуцк Довн Ентапризин, покушава да дођеш како треба
Борим се зато што верујем да од живота треба још
На мојој глави је траг, али то није знак звери
Али ја имам говедину због тога што звер трчи у свом комаду
Чујем како око мене лете гласине да сам се померио с хаубе
Купио сам креветић у Ланти као да је стварно све добро
И тамо гурам Ац са својом супругом и семенима
Добијам хитове који играју на двориштима и ја седим на групама
Јер Да Схинин је отишао у злато, али лажно вам је речено
Не верујте у све што ваше уши и очи виде
И баш кад сте помислили да је то сигурно - изненађење
Отворите очи - Б.Ц.Ц. је у порасту
Хех, не љути се, види, промена је добра
Ако се оно што научите не промијените сами
Зашто онда учите шта учите?
Слушај, промена је добра
А ми радимо овај елеватин у комшилуку
Тако да сви моји људи ако ме ви питате, баците руке у ваздух
И јавите ми да сте са Б.Ц.Ц.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

© Copyright 2020 - Prevod24.com