PREVOD24.COM

  • Homepage
  • »
  • B
  • »
  • brian mcknight – one of the one s who did

Izvođač: brian mcknight - Naziv pesme: one of the one s who did 

Tekst & Prevod: brian mcknight - one of the one s who did Ispod ćete pronaći tekst pesme sa prevodom jedan pored drugog! Na našem sajtu ćete pronaći još mnogo tekstova sa prevodima od brian mcknight! Pregledajte našu arhivu i ostale tekstove, na primer klikom na slovo b od brian mcknight i pogledajte koje još pesme imamo od brian mcknight u našoj arhivi, kao što je one of the one s who did.

ORIGINAL

For every little girl and every little boy
Whose mother and father is across the waters
Fighting the war that they know nothing about
We pray for You tonight, God help us, listen
We're running outta time, can't waste it, can't waste it
Have you seen the news today?
War is on the uprise, who said it was to be this way?
Lord, I know that millions won't make it, yes, Lord
This life's all I have to live and I'll gladly give it
To be one of the one's who did, thank You
Ever since creation, we've been counting down the time
From then to now and we will see, nations fighting nations
I hide the world inside my heart then I read about
Man inventing weapons of mass destruction to tear us all apart
But like the rising of the sun
We're waiting for You to come and take us away
Those of us who believe in You, believe me when I say
We're running outta time, can't waste it
Have you seen it, have you seen the news today? Guess what?
War is on the uprise, who said it was to be this way?
Lord, I know that millions won't make it, but I'm so glad Jesus
This life's all I have to live and I'll gladly give it
To be one of the one's who did
I'm gonna hang on to You, Lord
I'm gonna stay strong for You Lord, yeah
I'm gonna keep holding on, gonna keep holding on
To Your unchanging hand, Lord You know the plan
That You have for me, it's not my will
But Your way, and I'm gonna follow that way, Lord
Oh Lordy, with a made-up mind, I'm willing to go on through
I'm not gonna worry about what my friends might say
Or my friends might do, hey
I'm gonna follow You, Lord, I'm gonna follow You, Lord
If I let it all go, if my momma, if my momma don't go
If my sista don't go, if my brotha don't go
I'm going, I'm going through, Lord
If my preacher don't go, said I'm going
Oh Lordy, oh Lordy, oh Lordy
I surrender all with a made-up mind
I'm going through, oh, care
So Father, we pray right now that You hear our cries
For peace, for restoration, give us hope right now
Without You we can't make it, we've tried and we're sorry
But we look to the hills, from it cometh our help
'Cause we know our help comes from You
We're gonna hold on, I said we're gonna hold on to You
We're not gonna let go this time, Father
We're gonna trust and have faith, the size of a mustard seed
Bless your name, Father, You're worthy, You're worthy, thank You

PREVOD

За сваку девојчицу и сваког дечака
Чија је мајка и отац преко воде
Борбе против рата о којем они не знају ништа
Вечерас се молимо за Тебе, помози Бог, слушај
Понестаје нам времена, не можемо га изгубити, не можемо га изгубити
Јесте ли видели вести данас?
Рат је у порасту, ко је рекао да тако треба бити?
Господе, знам да милиони неће успети, да, Господе
Ово је све што морам да живим и радо ћу га дати
Хвала вам што сте један од оних који јесу
Још од стварања одбројавамо време
Од тада до сада, и видећемо, народи који се боре против народа
Кријем свет у свом срцу, онда читам о њему
Човек измишља оружје за масовно уништавање да би нас све растргао
Али попут изласка сунца
Чекамо да дођете и одведете нас
Они који верујемо у Тебе, веруј ми кад кажем
Понестаје нам времена, не можемо га изгубити
Јесте ли видели, јесте ли видели вести данас? Погоди шта?
Рат је у порасту, ко је рекао да тако треба бити?
Господе, знам да милиони неће успети, али тако ми је драго Исусе
Ово је све што морам да живим и радо ћу га дати
Бити један од оних који јесу
Држићу се за тебе, Господе
Остаћу јак за Тебе, Господе, да
Наставићу да се држим, наставићу да се држим
За твоју непроменљиву руку, Господе, ти знаш план
То што имаш за мене, није моја воља
Али твој пут, и ја ћу ићи тим путем, Господе
Ох, Боже, измишљеног духа, вољан сам да наставим даље
Нећу се бринути о томе шта би моји пријатељи могли рећи
Или моји пријатељи могу, хеј
Пратићу Те, Господе, Пратићу Те, Господе
Ако пустим све, ако мама не оде
Ако моја систа не оде, ако моја бротха не оде
Идем, пролазим, Господе
Ако мој проповедник не оде, рекао сам да идем
Ох Господе, о Господе, о Господе
Предајем се све измишљено
Пролазим кроз, ох, бригу
Оче, молимо се управо сада да чујете наше вапаје
У мир, у обнову, дајте нам наду одмах
Без Тебе не можемо успети, покушали смо и жао нам је
Али ми гледамо у брда, одатле нам долази помоћ
Јер знамо да наша помоћ долази од тебе
Сачекаћемо, рекао сам да ћемо се држати и тебе
Овог пута нећемо пустити, оче
Вероваћемо и веровати, величине зрна горушице
Благослови своје име, оче, достојан си, достојан си, хвала

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

© Copyright 2020 - Prevod24.com