PREVOD24.COM

  • Homepage
  • »
  • B
  • »
  • british sea power – lights out for darker skies

Izvođač: british sea power - Naziv pesme: lights out for darker skies 

Tekst & Prevod: british sea power - lights out for darker skies Ispod ćete pronaći tekst pesme sa prevodom jedan pored drugog! Na našem sajtu ćete pronaći još mnogo tekstova sa prevodima od british sea power! Pregledajte našu arhivu i ostale tekstove, na primer klikom na slovo b od british sea power i pogledajte koje još pesme imamo od british sea power u našoj arhivi, kao što je lights out for darker skies.

ORIGINAL

Oh lights out baby, for darker skies
There really is no reason that you need to ask why
When you fall like sparks from a muzzle
Like moths that get confused
By all the man-made moons
So go gentle in this dark, dark night
When something's wrong you know
It just ain't right
And you dance like sparks from a muzzle
And you fall like sparks from a muzzle
Wee for the day or stay forever
There's things which we all need to navigate
Daisy chains of lights around the city now
They glow but never quite illuminate.
Hell and high water, won't stop us now
The future's twisted, righteousness ising back around
Oh we fall like sparks from a muzzle
Unless two thousand and seven
Bes a pitch black heaven
Oh stop acting like you're my best friend
When you don't know why and you don't care how it ends
And you dance like sparks from a muzzle
And you fall like sparks from a muzzle
Wee for the day or stay forever
There's things that we all need to navigate
Daisy chains of lights around the city now
They glow but never quite illuminate.
So dance like sparks from a muzzle
So dance like sparks from a muzzle
And we were lit by kerosene
And we were lit by acetylene
And we walked under neon skies
You know it made me wonder why
Why all the frequenciesbine
And form a cleaner, brighter light
And we filled our florescent sails
It led to sodium-scarred wailing weeks
Hey now now, oh the future's bright
Oh hey now now, a history of light repeat now now
Because you know it' right
Oh hey now now, a history of light repeat now now
Hey now now, oh the future' bright
Oh hey now now, a history of light repeat now now
Hey now now, because you know it' right
Oh hey now now a history of light
You know it's right
You know it's right
You know it's right
You know it's right
You know it's

PREVOD

О, пали беба, за тамније небо
Заправо нема разлога да питате зашто
Кад паднете као искре са њушке
Попут мољаца који се збуне
Од свих вештачких сателита
Зато будите њежни у овој мрачној ноћи
Кад нешто није у реду, знаш
Једноставно није у реду
А ви плешете као искре из њушке
А ви падате као искре са њушке
Вече за дан или остани заувек
Постоје ствари до којих сви требамо да се крећемо
Даиси ланци светала по граду сада
Светлују, али никад сасвим не светлују.
Пакао и висока вода, сада нас неће зауставити
Будућност је искривљена и праведна
Ох, падамо као искре из њушке
Осим две хиљаде и седам
Поред неба црно небо
Престани се понашати као да си ми најбољи пријатељ
Кад не знате зашто и није вас брига како се то заврши
А ви плешете као искре из њушке
А ви падате као искре са њушке
Вече за дан или остани заувек
Постоје ствари до којих сви требамо да се крећемо
Даиси ланци светала по граду сада
Светлују, али никад сасвим не светлују.
Па плешите као искре из њушке
Па плешите као искре из њушке
А нас је упалио керозин
А нас је упалио ацетилен
И шетали смо под неонским небом
Знате да ме то питало зашто
Зашто све фреквенције
И формирајте чистију, светлију светлост
И испунили смо своја флоресцентна једра
Довела је до недеља које плаче натријум-ом
Хеј сада, ох, светла је будућност
Ох хеј сада, историја светлости се сада понови
Јер ти то знаш
Ох хеј сада, историја светлости се сада понови
Хеј сада, ох будућност светла
Ох хеј сада, историја светлости се сада понови
Хеј сада, јер ти то добро знаш
Ох хеј сада историја светлости
Знате да је то исправно
Знате да је то исправно
Знате да је то исправно
Знате да је то исправно
Знате да је

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

© Copyright 2020 - Prevod24.com