PREVOD24.COM

Izvođač: busta rhymes - Naziv pesme: til we die 

Tekst & Prevod: busta rhymes - til we die Ispod ćete pronaći tekst pesme sa prevodom jedan pored drugog! Na našem sajtu ćete pronaći još mnogo tekstova sa prevodima od busta rhymes! Pregledajte našu arhivu i ostale tekstove, na primer klikom na slovo b od busta rhymes i pogledajte koje još pesme imamo od busta rhymes u našoj arhivi, kao što je til we die.

ORIGINAL

Uhh, that's some shit
That that that niggaz ain't even seen before
That's that shit! (motherfuckers ain't never seen
Nothing like this before, for real man)
It's goin down baby, uhh
Uhh! busta rhymes
What?! Uhh, dmx nigga
Uhh, uhh, uhh, uhh, uhh
I see ghosts clearly; even though, most don't hear me
They still want to get near me - fear me, so I'm leary
Kinda eerie what I'm feelin' - from the floor, to the ceilin'
Straight through the roof, want the truth?
I kinda miss robbin' and stealin'
Cause it kept a nigga hungry, only eatin' when I starved
I was ugly, so I robbed, no one loved me, shit was hard
Went to god once in a while when it got a little too hectic
He was the only one I knew that I respected (why?)
Didn't know why, didn't know what I was livin' was a lie
If I ain't shit then, why should I try
See, plenty niggaz die, over dumb shit, up in the hood
Real good heart, but up to no good
Thought I did what I could, but I guess it, wasn't enough
The devil told me it would happen but I kept callin his bluff
When it rains it pours now, my pains are yours
As yours are what's mine, define, revolvin' doors (nigga!)
[Chorus]
(why?) all my niggaz tell me (why) tell me (we die)
Cause we crazy with it, quick to blaze you with it
From in my soul to every word that I curse
With all the agony expressed in this verse;
Let me ask my niggaz (why?)
My niggaz tell me (why) tell me (we die)
Because we gods nigga (and) we go the yard nigga
Because I walk the ground under my feet
And keep it live and stay in tune with the street
Now let me ask my niggaz (why?)
They say the good die young, in the hood where I'm from
I only got one question to that - why the fuck am I here?
I look to the air, I ask god, "love me please,"
But in reality, only people that hug me is thieves
Same niggaz that send shots through my rugby sleeves
They want to, slug me and leave, I'm thinkin' it must be me
Please shed light, the hood's dark
I did my dirt but got a good heart
Shouldn't that count for somethin?
I was told I'd amount to nothin, most of my childhood
Liked by folks it was stuntin' my growth
Separated me from the shit I was wantin' the most
Felt myselfin' close to pumpin' them o's
Lump in my throat, chest poked out, face was poker
Tryin' to, erase my ghostes, chase the smokers
Got demons on both shoulders,
Tryin' to chauffeur my life through the streets
In other words nigga my will was weak
Please feel what I speak,
This ain't your average ordinary jargon
Weak rap niggaz be talkin'
This shit is deep, from the mind of Busta, 'X and me
To all my fallen soldiers, rest in peace, til we meet niggaz
[Chorus]
I must be cuckoo, like I respect the new-you, never
See you too could get it through your Fubu sweater
Like a nigga when he walk in the dark, trespassin'
On a nigga land, shots echo loud in the park
I live and die for all the shit I believe
And rep for everything I stand for
With every single breath I breathe
Like the intake from cigarette smoke, it's like you inhale
The demon in the gutter stressed struggled and broke
If the shit was all over tomorrow, I'd leave a treasure
For my kids with a legacy for my children to follow
You know it's funny how the good die first
Get the peppin' in your steppin' faggot nigga
Cause you could die worse
Hold on, you know I cut off my arm, in the name of reppin
Real niggaz in the midst of droppin' this bomb
Allah blessin' me to rep for the better, and carry on
Somethin' great and keep a nigga name livin' forever!
[Chorus]

PREVOD

Ухх, то је срање
То што тај црнац није ни видео раније
То је срање! (јебачи никад нису виђени
Ништа слично раније, за правог мушкарца)
Доле је беба, ухх
Ухх! буста риме
Шта?! Ухх, дмк црња
Ухх, ухх, ухх, ухх, ухх
Јасно видим духове; иако ме већина не чује
И даље се желе приближити мени - бојте се мене, па сам лежерна
Некако језиво шта осећам - од пода, до плафона
Право кроз кров, желите истину?
Некако ми недостају пљачке и крађе
Јер је црња остала гладна, јела је само кад сам гладовала
Била сам ружна, па сам опљачкала, нико ме није волео, срање је било тешко
Отишао сам к себи једном повремено када је постало превише ужурбан
Био је једини кога сам знао да поштујем (зашто?)
Нисам знала зашто, нисам знала шта живим била лаж
Ако онда нисам срање, зашто бих покушао
Видите, доста црнобије умре, од срања, горе у хаубици
Стварно добро срце, али никако добро
Мислио сам да сам учинио оно што сам могао, али претпостављам, није било довољно
Ђаво ми је рекао да ће се то догодити, али ја сам непрестано звао у његову блеф
Кад сад пада киша, моји су болови ваши
Како су твоја, оно што је моје, дефинирај, обнављајућа врата (црња!)
[Припев]
(засто?) сви моји црњаци ми казу (засто) реци ми (умремо)
Зато што смо луди за тим, брзо те разбуктавамо
Од моје душе до сваке речи коју проклињем
Уз сву агонију изражену у овом стиху;
Допусти ми да питам своје црњаке (зашто?)
Мој црњаци ми казу (засто) реци ми (умиремо)
Јер ми богови црњаци (и) идемо у двориште црње
Јер ходам по земљи под ногама
И одржавајте то уживо и будите у складу с улицом
Сада да питам своје црњаке (зашто?)
Кажу да добри умиру млади, у хаубици одакле сам
Имам само једно питање за то - зашто сам дођавола овде?
Гледам у ваздух, питам бога, "воли ме молим те"
Али у ствари, само људи који ме загрле су лопови
Исте црњаке које шаљу пуцњеве кроз моје ругби рукаве
Желе ме отјерати и отићи, мислим да то морам бити ја
Молим вас осветлите, хаубица је мрачна
Учинила сам прљавштину, али добила сам добро срце
Зар не би требало рачунати на нешто?
Речено ми је да сматрам ништа, већину свог детињства
Свиђали су ми се људи, што је зауставило мој раст
Одвојило ме од срања коју сам највише желео
Осећам се близу да их напумпавам
Квржица у грлу, прса су ми испала, лице је било покра
Покушавајући да избришем гхосте, потјерам пушаче
Имам демона на оба рамена,
Покушавам да шокирам мој живот улицама
Другим речима црња моја воља је била слаба
Молим вас, осетите шта говорим,
Ово није твој обичан жаргон
Слаби рап ниггаз-и, причај
Ово срање је дубоко, из ума Буста, „Кс и ја
Свим погинулим војницима, почивај у миру док се не упознамо с црњацима
[Припев]
Морам бити кукавица, као што никад поштујем ново-ти
Видимо да бисте и ви то могли добити кроз свој џемпер Фубу
Као црња кад хода по мраку, ругајући се
На земљи црњака у парку одјекују пуцњи
Живим и умирем за сва срања у која верујем
И реп због свега за шта се залажем
Са сваким једним дахом дишем
Као и унос цигарете, као да удишете
Демон у жлебу се истакао како се борио и сломио
Да је срања сутра све било, оставио бих благо
За моју децу са наслеђем коју моја деца могу да следе
Знате да је смешно како први умре
Набавите пеппин у своју недораслу педеру црњаку
Јер би могао умрети још горе
Чекај, знаш да сам ти одсекао руку, у име реппина
Прави црњаци усред пуштања ове бомбе
Аллах ме благословио да узвратим на боље и наставим даље
Нешто је сјајно и заувек задржи црно име!
[Припев]

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

© Copyright 2021 - Prevod24.com