PREVOD24.COM

  • Homepage
  • »
  • B
  • »
  • butt trumpet – i m ugly and i don t know why

Izvođač: butt trumpet - Naziv pesme: i m ugly and i don t know why 

Tekst & Prevod: butt trumpet - i m ugly and i don t know why Ispod ćete pronaći tekst pesme sa prevodom jedan pored drugog! Na našem sajtu ćete pronaći još mnogo tekstova sa prevodima od butt trumpet! Pregledajte našu arhivu i ostale tekstove, na primer klikom na slovo b od butt trumpet i pogledajte koje još pesme imamo od butt trumpet u našoj arhivi, kao što je i m ugly and i don t know why.

ORIGINAL

I was walking home from school one day
When I saw Danny standing there
I tried to show him my dirty underwear
He showed me his and nothing would compare
And he said
CHORUS
You're ugly
What the fuck gave birth to you?
You're ugly
And I bet your mom is too
You're ugly
Man what's with that doo?
You're ugly because you're ugly
I kinda wonder when I think back to those days
Why did all the boys get scared and run away?
So I looked in the mirror to see if it was true
My reflection looked at me like it was scared too
And it said
CHORUS
Let me tell you guys a little story about my second grade love. His name
was Danny and he looked so good this one day in his plaid Tuffskins. And
everyday after school I would go pick him up at his classroom, and one day
these three girls came out before he did, and this one girl named Heidi
Weller had this handfull of pumpkind seeds. And I said, "Let me see those
pumpkin seeds," and she said, "No." And I grabbed her hand and I said,
"Let me see those pumpkind seeds now, bitch!" And I looked at them and
they had Danny Irving's name written on every one of them damn pumpkin
seeds and I said, "Hey bitch! That's my boyfriend! Why do you have my
boyfriend's name written on all your pumpkin seeds? I'm gonna have to kick
your fuckin' ass, bitch!" And you know what she had the nerve to say to
me? She said...
CHORUS
------------------------------------------------------------------------------

PREVOD

Ходала сам једног дана кући из школе
Кад сам видео Даннија како стоји тамо
Покушао сам да му покажем своје прљаво доње рубље
Показао ми је своје и ништа се не би могло упоредити
И рекао је
ПРИПЕВ
Ти си ружан
Шта те је родило?
Ти си ружан
Кладим се да је и твоја мама такође
Ти си ружан
Човече, шта је са тим доо?
Ружна си јер си ружна
Питам се некако кад се сетим тих дана
Зашто су се сви дечаци уплашили и побегли?
Па сам се погледао у огледало да видим да ли је то истина
Мој одраз ме је гледао као да се и уплашио
И писало је
ПРИПЕВ
Дозволите да вам кажем малу причу о мојој љубави из другог разреда. Његово име
био је Данни и изгледао је тако добро овог дана у његовом карираном Туффскинсу. И
свакодневно бих после школе ишао по њега у његову учионицу и једног дана
ове три девојке су изашле пре њега, и једна девојчица по имену Хеиди
Веллер је имао ову прегршт семена бундеве. А ја сам рекао, „Дај да их видим
семе бундеве ", а она је рекла,„ Не. "И зграбио сам је за руку и рекао сам,
"Дај да видим сад те семенке бундеве, кучко!" И погледао сам их и
имали су име Даннија Ирвинга написано на свакој од њих, проклете тикве
семена и рекао сам, "Хеј кучко! То је мој дечко! Зашто имаш мог
име дечка написано на свим твојим семенима бундеве? Мораћу да шутнем
твоје јебено дупе, кучко! "И знаш на шта је имала храбрости да каже
ја? Она је рекла...
ПРИПЕВ
-------------------------------------------------- ----------------------------

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

© Copyright 2020 - Prevod24.com