PREVOD24.COM

Izvođač: calibre - Naziv pesme: the frontline 

Tekst & Prevod: calibre - the frontline Ispod ćete pronaći tekst pesme sa prevodom jedan pored drugog! Na našem sajtu ćete pronaći još mnogo tekstova sa prevodima od calibre! Pregledajte našu arhivu i ostale tekstove, na primer klikom na slovo c od calibre i pogledajte koje još pesme imamo od calibre u našoj arhivi, kao što je the frontline.

ORIGINAL

with every context of crisis that you bend - with every arsenal and all the weaponry you invent
with every poverty-line, that you assign - you shape the frontline - you bury landmines
the frontline - the frontline
the frontline - the frontline
silent, hidden armies, handling our disappeared - the narco-cide and the gods that guide it
they're always oh so fucking clear - cryptomnesia lashes out as the cover falls behind
you shape the frontline - - you bury landmines
[chorus:]
the frontline - the frontline - it suits me fine
the frontline - the frontline - you bury landmines
bullet riddled bodies for the hedonist fuck - you got me dying to resist
because the undermined outweigh the satisfied - corrode, reload - economist
come on, and run anomalies - our people would be better of as enemies
in these dire-need democracies - we're all refugees - refugees
[chorus]
charity - luxury - positioned so comfortably
equity - battery - shake hand with hypocrisy
charity - luxury - positioned so comfortably
equity - battery - hypocrisy
the context of crisis is bent
the practice is losing intent
[chorus]

PREVOD

са сваким кризним контекстом који савијате - са свим арсеналом и свим оружјем које измислите
са сваком линијом сиромаштва коју одредите - обликујете линију фронта - закопавате мине
линија фронта - линија фронта
линија фронта - линија фронта
тихе, скривене војске, које рукују нашим несталим - нарко-сидом и боговима који га воде
они су увек тако јебено бистри - криптомнезија се шири док поклопац заостаје
ви обликујете линију фронта - - закопавате мине
[припев:]
линија фронта - линија фронта - одговара ми
линија фронта - линија фронта - закопавате мине
метком измрцварена тела за хедонистичку јебену - натерао си ме да умрем да се одупрем
јер поткопани надмашују задовољног - нагризају, преоптерећују - економисте
хајде и покрени аномалије - наши људи би били бољи као непријатељи
у овим крајње потребним демократијама - сви смо ми избеглице - избеглице
[припев]
добротворност - луксуз - позиционирана тако удобно
капитал - батерија - руковати се лицемерно
добротворност - луксуз - позиционирана тако удобно
правичност - батерија - лицемерје
контекст кризе је савијен
пракса губи намеру
[припев]

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

© Copyright 2021 - Prevod24.com