PREVOD24.COM

Izvođač: cappadonna - Naziv pesme: i can see 

Tekst & Prevod: cappadonna - i can see Ispod ćete pronaći tekst pesme sa prevodom jedan pored drugog! Na našem sajtu ćete pronaći još mnogo tekstova sa prevodima od cappadonna! Pregledajte našu arhivu i ostale tekstove, na primer klikom na slovo c od cappadonna i pogledajte koje još pesme imamo od cappadonna u našoj arhivi, kao što je i can see.

ORIGINAL

[intro: cappadonna, (tekitha)]
{what's up? where the music at? }
'donna and tekitha (ohhhh... ohhhhh)
Big boys hold they weight and one shotty
(noo... noo...) killa-professionals, word
Pirates (ohhh...) murder on tv or on the cd
Bless me, killa bees, rza paint
Yo, I could see, I could see
[chorus x2: tekitha]
I can see clear like a vision
No mystery to realize
The decision, no, no, no, no
Is no longer in me...
[cappadonna]
Yo, I could see, yo, I could see like owls in the night
Thieves' blindness no longer exist, uplift
Behold the life of a chemist, used to be a menace
But don-don never could form, my mind's like anaconda
Never sore, forever see thru over the trees
Eyes like a bird, jay bird, best seen and best heard
W.t.c. never sold out for no body (no longer in me....)
[tekitha]
Tryin to rush them, swing around me
Good an author, lies you told me
Now I can, now I can see...
(w.t.c., the best in the facility)
Never raise at harmony
Now I know I must simply release
That I did amd what's right
Changed my mind...
And recoginzed that only I can see me...
And you can't, can't deny it
That the things you've done effected me...
Ohh... I can see
[chorus x2]
[cappadonna]
Knowledge come first, regardless of the hardest
Some get trapped, some couldn't adapt
When the wu-tang pillage came back, it's like life
Shed life, from a dart came a whole world
Clear like a vision, I'm inside of a pearl
With my whole heritage, we tight like panthers
Take chances and be the all eye seein
Donna and tekitha, anti-easter
We 3 peice suit and tie, asiatic
See thru the bullshit, come with the static
[tekitha]
I can see... clearly... yea...
My eyes have been opened to you now
Hey.. hey (I could see you clear like a vision)
Hey.. hey... still see clearly
I can see your ways and actions
You've shown me, I can see, I see
Your ways and actions, you've shown me
Ohh... I can see
[chorus to fade]

PREVOD

[увод: каппадона, (текитха)]
{шта има? где је музика? }
'донна и текитха (охххх ... оххххх)
Велики момци држе тежину и један хитац
(ноо ... ноо ...) килла-професионалци, реч
Убиство пирата (оххх ...) на ТВ-у или на ЦД-у
Благослови ме, пчеле килла, рза фарба
Ио, могао сам да видим, могао сам да видим
[рефрен к2: текитха]
Јасно видим као визију
Нема мистерије за остварење
Одлука, не, не, не, не
Више није у мени ...
[цаппадонна]
Јо, могао сам да видим, јо, могао сам да видим као сове у ноћи
Лоповско слепило више не постоји, уздизање
Ето, живот хемичара, некада је био претња
Али дон-дон никад није могао да се формира, мој ум је попут анаконде
Никад не боли, заувек види низ дрвеће
Очи попут птице, птице шојке, најбоље се виде и најбоље чују
В.т.ц. никад распродато ни за једно тело (више није у мени ....)
[текитха]
Покушавам да их пожурим, окрећући се око мене
Добар аутор, лажи сте ми рекли
Сад могу, сад видим ...
(в.т.ц., најбољи у објекту)
Никад не подижите у хармонији
Сада знам да морам једноставно да се ослободим
Да сам урадио оно што је исправно
Предомислила...
И схватила да ме само ја могу видети ...
И не можете, не можете то порећи
Да су ме ствари које сте учинили утицале ...
Охх ... видим
[рефрен к2]
[цаппадонна]
Знање је на првом месту, без обзира на најтеже
Неки се заробе, неки се не могу прилагодити
Кад се пљачка ву-танг вратила, то је као живот
Пролио живот, из стрелице је произашао читав свет
Јасно попут визије, налазим се у бисеру
Са целим мојим наслеђем смо тесни попут пантера
Ризикујте и будите све очи које гледају
Донна и текитха, против истока
Ми 3 пеице одијело и кравата, азијски
Погледајте кроз срање, дођите са статиком
[текитха]
Видим ... јасно ... да ...
Моје очи су вам се сада отвориле
Хеј .. хеј (могао сам да те видим као визију)
Хеј .. хеј ... још увек јасно видиш
Могу да видим ваше начине и поступке
Показали сте ми, видим, видим
Показали сте ми своје начине и поступке
Охх ... видим
[хор да бледи]

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

© Copyright 2020 - Prevod24.com