PREVOD24.COM

  • Homepage
  • »
  • C
  • »
  • cat stevens – god is the light

Izvođač: cat stevens - Naziv pesme: god is the light 

Tekst & Prevod: cat stevens - god is the light Ispod ćete pronaći tekst pesme sa prevodom jedan pored drugog! Na našem sajtu ćete pronaći još mnogo tekstova sa prevodima od cat stevens! Pregledajte našu arhivu i ostale tekstove, na primer klikom na slovo c od cat stevens i pogledajte koje još pesme imamo od cat stevens u našoj arhivi, kao što je god is the light.

ORIGINAL

God is the Light
How great the wonders of the heavens
And the timeless beauty of the night
How great then how great the Creator?
And its stars like priceless jewels
Far beyond the reach of kings
Bow down for the shepherd guiding him home.
But how many eyes are closed
To the wonder of this night?
Like pearls, hidden, deep beneath a dark
Stream of desires.
But like dreams vanish with the call to prayer
And the dawn extinguishes night here too are signs.
God is the Light, God is the Light
How great the beauty of the Earth and the creatures
Who dwell on her.
How great then how great the Creator?
As it's mountains pierce the clouds
High about the lives of men
Weeping rivers for thousands of years.
But how many hearts are closed
To the wonders of this sight?
Like birds on a cage, asleep with closed wings
But as work stops with the call to prayer
And the birds recite here too are signs
God is the Light God is the Light
How great the works of man and the things he makes
How great then how great the Creator?
Though he strives to reach the heavens
He can barely survive
The wars of the world he lives in.
Yet, how many times he's tried,
Himself to immortalize?
Like his parents before him in the Garden of Eden
But like the sun sets with the call to prayer
And surrenders to the night here too are signs
God is the Light Everlasting
God is the Light Everlasting
God is the Light Everlasting
God is the Light Everlasting

PREVOD

Бог је Светлост
Како су велика чудеса небеска
И ванвременска лепота ноћи
Колико је онда велик Створитељ?
А његове звезде воле непроцењиве драгуље
Далеко изван домета краљева
Поклоните се пастиру који га води кући.
Али колико је очију затворених
На чудо ове ноћи?
Као бисери, скривени, дубоко испод мрака
Ток жеља.
Али као да снови нестају са позивом на молитву
А зора гаси ноћ и овде су знаци.
Бог је Светлост, Бог је Светлост
Како велика лепота Земље и створења
Ко се задржава на њој.
Колико је онда велик Створитељ?
Као што су планине пробијају облаке
Високо о животима мушкараца
Реке које плачу хиљадама година.
Али колико је срца затворено
Чудесима овог призора?
Као птице у кавезу, уснуле затворених крила
Али како посао престаје са езаном
А и птице које овде рецитују су знаци
Бог је светлост Бог је светлост
Како су велика дела човека и ствари које он прави
Колико је онда велик Створитељ?
Иако се труди да досегне небеса
Једва преживљава
Ратови света у којима живи.
Ипак, колико је пута покушао,
Себе да овековечи?
Као и његови родитељи пре њега у рајском врту
Али као што сунце залази са позивом на молитву
А предаја ноћи и овде су знаци
Бог је Светлост вечна
Бог је Светлост вечна
Бог је Светлост вечна
Бог је Светлост вечна

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

© Copyright 2021 - Prevod24.com