PREVOD24.COM

  • Homepage
  • »
  • C
  • »
  • cherry poppin daddies – 43890

Izvođač: cherry poppin daddies - Naziv pesme: 2020/02/29 0:00 

Tekst & Prevod: cherry poppin daddies - 2020/02/29 0:00 Ispod ćete pronaći tekst pesme sa prevodom jedan pored drugog! Na našem sajtu ćete pronaći još mnogo tekstova sa prevodima od cherry poppin daddies! Pregledajte našu arhivu i ostale tekstove, na primer klikom na slovo c od cherry poppin daddies i pogledajte koje još pesme imamo od cherry poppin daddies u našoj arhivi, kao što je 2020/02/29 0:00.

ORIGINAL

Lyrics courtesy of Meisje
2:29, last call
Drink 'em or lose 'em, we're grabbin' 'em all
I got a cab but no friends in the world
Won't youe home with me, I love you girl.
We'll watch the posters spin on the ceiling
We'll get disgusting then we'll share this feeling
'Cause you gotta try, you gotta try when it's 2:29
I'll try, you gotta try when it's 2:29
She's gotta go, it's been a long night
Something is starting to not feel right,
Perfectly normal when he started out
Why can't she just tell him off and ignore his pout?
He's got a wrist band, and a disorder
Blocking the exit with the drink he poured her
'Cause you gotta try, you gotta try when it's 2:29
I'll try, you gotta try when it's 2:29
Just in time for 2:29....
It's closing time
It's 2:20, 2:29
He wants a guest star
For something bizarre
Mentally underpar
Why is his fly ajar
And in the whole bar
She had to catch his eye
And it happens every time
'Cause you gotta try, you gotta try when it's 2:29
I'll try, you gotta try when it's 2:29
Just in time for 2:29
It's closing time
It's 2:20, 2:29

PREVOD

Текст љубазности Меисје
2:29, последњи позив
Попијте их или их изгубите, све ћемо их зграбити
Имам такси, али немам пријатеља на свету
Нећеш бити код мене кући, волим те девојко.
Гледаћемо како се плакати врте на плафону
Постаћемо одвратни па ћемо делити тај осећај
Јер мораш покушати, мораш покушати кад је 2:29
Покушаћу, мораш покушати кад је 2:29
Мора ићи, прошла је дуга ноћ
Нешто почиње да се не осећа добро,
Савршено нормално кад је кренуо
Зашто му једноставно не може открити и занемарити његов пљусак?
Има траку за запешће и поремећај
Блокирајући излаз пићем, он ју је наточио
Јер мораш покушати, мораш покушати кад је 2:29
Покушаћу, мораш покушати кад је 2:29
Управо на време за 2:29 ....
Вријеме је за затварање
2:20, 2:29
Жели звезду госта
За нешто бизарно
Ментално испод
Зашто му је муха отворена
И у целом бару
Морала је да га ухвати за око
И дешава се сваки пут
Јер мораш покушати, мораш покушати кад је 2:29
Покушаћу, мораш покушати кад је 2:29
Управо на време за 2:29
Вријеме је за затварање
2:20, 2:29

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

© Copyright 2020 - Prevod24.com