PREVOD24.COM

  • Homepage
  • »
  • C
  • »
  • cherry poppin daddies – sound system

Izvođač: cherry poppin daddies - Naziv pesme: sound system 

Tekst & Prevod: cherry poppin daddies - sound system Ispod ćete pronaći tekst pesme sa prevodom jedan pored drugog! Na našem sajtu ćete pronaći još mnogo tekstova sa prevodima od cherry poppin daddies! Pregledajte našu arhivu i ostale tekstove, na primer klikom na slovo c od cherry poppin daddies i pogledajte koje još pesme imamo od cherry poppin daddies u našoj arhivi, kao što je sound system.

ORIGINAL

Operation Ivy cover
Lyrics courtesy of Meisje
Sound system won't you bring me back up
It's the one thing that I can depend on...
Try to describe to the limit of my ability
It's there a second and then it's given up what it used to be
Contained in music somehow more than just sound
The inspirationing and it's twisting things around
Because--You always know that it's gonna have to go
You always know that you'll be back in the cold
Point of departure sublimated in a song
It's alwaysing to give me that hope for just a second then it's gone but--
Sound system won't you bring me back up
It's the one thing that I can depend on....
Static pulse inside of music bringing us escape
It's always temporary, changing nothing in its wake
Just a second where we're leaving all this shit behind
Just a second but it's leaving just this much in mind:
To resist despair, that second makes you see
To resist despair, you can't change everything
To resist despair in this world is--what it is, what it is, what it is to be free
Sound system won't you bring me back up
It's the one thing that I can depend on...
Sound! System!
Sound! System!
Wake up turn my box on bust the shade and let the sun in
Times getting tougher 'bout time to start runnin'
Box in my hand, music by my side
Swingin' to the rhythm of the music by side
Sound system won't you bring me back up
It's the one thing that I can depend on...
Sound! System!
Sound! System!

PREVOD

Операција Иви цовер
Текст љубазности Меисје
Звучни систем неће да ме врати
То је једина ствар од које могу да зависим ...
Покушајте да опишете до крајњих могућности
Тамо је секунда и онда се одриче онога што је некада био
Садржан у музици некако више од звука
Инспирирање и вртење ствари около
Јер - Увек знате да ће то морати ићи
Увек знате да ћете се вратити на хладноћу
Точка поласка сублимирана је у песми
Увек ми даје ту наду само на тренутак, а онда је нестало ...
Звучни систем неће да ме врати
То је једна ствар од које могу зависити ....
Статички импулс музике доноси нас бекству
Увек је привремено, не мењајући ништа после тога
Само тренутак где све ово срање остављамо за собом
Само секунда, али има то само на уму:
Да бисте се одупријели очају, та секунда вам даје поглед
Да бисте се одупријели очају, не можете све промијенити
Да се ​​одупрете очају у овом свету јесте - шта јесте, шта јесте, шта значи бити слободан
Звучни систем неће да ме врати
То је једина ствар од које могу да зависим ...
Звук! Систем!
Звук! Систем!
Пробудите се, окрените моју кутију у хладу и пустите сунце
Времена постају тежа: „време за почетак трчања“
Кутија у мојој руци, музика поред мене
Замахује ритмом музике поред себе
Звучни систем неће да ме врати
То је једина ствар од које могу да зависим ...
Звук! Систем!
Звук! Систем!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

© Copyright 2020 - Prevod24.com