PREVOD24.COM

  • Homepage
  • »
  • C
  • »
  • corporate avenger – enemy of the gospel

Izvođač: corporate avenger - Naziv pesme: enemy of the gospel 

Tekst & Prevod: corporate avenger - enemy of the gospel Ispod ćete pronaći tekst pesme sa prevodom jedan pored drugog! Na našem sajtu ćete pronaći još mnogo tekstova sa prevodima od corporate avenger! Pregledajte našu arhivu i ostale tekstove, na primer klikom na slovo c od corporate avenger i pogledajte koje još pesme imamo od corporate avenger u našoj arhivi, kao što je enemy of the gospel.

ORIGINAL

I piss on your Jesus. I shit on your Mary!
Shed light on the lies that hasve tortured so many
These are the crosses my ancestors carry.
So I piss on your Jesus, I shit on your Mary.
Tow the line, follow me blind
Let Jesus carry you home.
Believe in love from our God above
Or we'll beat you to the bone.
You label me an enemy of the gospel, but in the end
You will die, never fly and the earth will live again.
Corporate Avenger Motherfucker Disfunction
The gospel chalked full of shit, spit, my enemies, to allies, all lies, cut all lies.
Eyes of the higher, desire my own faith.
Educate with a brainwash, better watch my mouth if you can't hear, fear, I won't live,
See I'm joined with the mothership others trip
It don't distract me, where do I stand exactly?
You're wack if you have to ask me.
Facts be, Christian wars, no metaphors needed, proceeded, treated by treaties,
Then beat these to an extinct species, so Mary's lyin in feces and Jesus in urine,
And you're in the microscope, clones hope, but never will be net ability, mental agility,
Facility the state Of being, fantasizing the powers that be seen, all mc's
The eyes are on the wall, so everything's on record, wreck words, religions select yours, only if it's recognized, the ones they don't die
Choose! Slang, sanctuary, prepare for brain change.
Warped mind linkage, transmitor jamming recievers, send a wavelength of strength full wording.
Murmuring you should try learning from V. Revertin, divertin' each E N E M Y then die, at my will.
Walking through a minefield of thought mind-filled with terms you're terminal.
Whirlwinds'll instill worlds turning
We only have two chromosomes, thereomorphic beastlike not animal, but still a mammal.
You labeled me an enemy. You labeled me an enemy of the gospel, here I am.
You label me an enemy, I'm proud to be and Indian.
You labeled me an enemy.

PREVOD

Пишам твог Исуса. Серем се на твоју Марију!
Баци светло на лажи које су толико мучиле
То су крстови које носе моји преци.
Дакле, пиљам на вашег Исуса, серем на вашу Марију.
Вуци линију, прати ме слепо
Нека вас Исус носи кући.
Верујте у љубав нашег Бога горе
Или ћемо те пребити до костију.
Означавате ме непријатељем јеванђеља, али на крају
Умрећеш, никад нећеш летети и земља ће поново живети.
Цорпорате Авенгер Мотхерфуцкер Дисфункција
Јеванђеље је кредом препуно срања, пљува, непријатељи моји, савезницима, свим лажима, пресецајте све лажи.
Очи вишег, пожеле моју властиту веру.
Образујте испирањем мозга, боље пазите на моја уста ако не чујете, бојте се, нећу живети,
Видите да сам се придружио матичном броду
Не одвлачи ми пажњу, где тачно стојим?
Луда си ако мораш да ме питаш.
Чињенице су, хришћански ратови, нису потребне метафоре, наставили су се, третирани уговорима,
Затим их туците изумрлој врсти, па Маријин лаж у фецесу и Исус у урину,
А ви сте у микроскопу, надају се клонови, али никада неће бити нето способности, менталне окретности,
Олакшајте стање бића, маштајући о моћима које се виде, све МЦ
Очи су упрте у зид, тако да је све забележено, олупине, религије бирају вашу, само ако је препознато, оне које не умиру
Изаберите! Сленг, уточиште, припремите се за промену мозга.
Искривљена умна веза, пријемници који ометају одашиљаче, шаљу таласну дужину снаге пуне формулације.
Мрмљајући, требало би да покушате да научите од В. Ревертина, преусмеравајући сваки Е Н Е М И па умрете, по мојој вољи.
Шетајући кроз минско поље мисли, испуњено мислима, терминима сте крајњи.
Вирови ће усадити окретање светова
Имамо само два хромозома, тамо соморфна звер није животиња, већ сисар.
Означили сте ме за непријатеља. Означили сте ме као непријатеља еванђеља, ево ме.
Означавате ме непријатељем, поносан сам што јесам и индијанац.
Означили сте ме за непријатеља.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

© Copyright 2020 - Prevod24.com