PREVOD24.COM

  • Homepage
  • »
  • C
  • »
  • corporate avenger – fbi file

Izvođač: corporate avenger - Naziv pesme: fbi file 

Tekst & Prevod: corporate avenger - fbi file Ispod ćete pronaći tekst pesme sa prevodom jedan pored drugog! Na našem sajtu ćete pronaći još mnogo tekstova sa prevodima od corporate avenger! Pregledajte našu arhivu i ostale tekstove, na primer klikom na slovo c od corporate avenger i pogledajte koje još pesme imamo od corporate avenger u našoj arhivi, kao što je fbi file.

ORIGINAL

We're basically existing in a fake world, a world which was created by
man, the creator gave us the earth, put us here in the universe, he gave
us our minds, he gave us all these tools to exist and survive,
The war on drugs is a war on people...and peoples rights are being
violated and your incarcerating and caging human beings often times who
have are simply victims of the sickness of addiction, who have become
sucked up in this giant war on drugs, which in fact is a crime against
humanity. The war on drugs is a war on people.
FBI got a file on me
Too many cages in the land of the free
Join us now as we make our plea
Set all drug offenders free.
FBI got a file on you
Think they don't but they goddamn do
All seeing eye is watching you
Everything you say, and everything you do.
FBI got a file on me
another red man in a stolen country
And I don't give a fuck about the u.s.a.
Just give me back my tribal ways
FBI got a file on you
I don't think how they taught me to
They rule by fear, I'm not afraid
Just give me back my tribal ways
FBI GOT A FILE ON ME
FBI got a file on me
'cause I speak of what I see
Crimes against humanity
The drug war fought upon the free
FBI got a file on you
Had one on John Lennon too
And don't forget PELTIER
WHY IS HE NOT FREE TODAY?
FBI got a file on me
too many cages in the land of the free
join us now as we make our plea
set all drug offenders free
FBI GOT A FILE ON ME
The war on drugs is a war on people...It's a really sad state of
affairs when a human beings freedom is treated as nothingmore than an
asset or liability. Prisons are big business in this country. The war on
drugs is nothing more than a war on people ...it's a bullshit war, it's
a war over money.!!!!
FBI got a file on me
too many cages in the land of the free
join us now as we make our plea
set all drug offenders free.
FBI, CIA, IRS, DEA
Civil rights all gone away
FBI got a file on me
Set all drug offenders free

PREVOD

У основи постојимо у лажном свету, свету који је створио
човек, творац нам је дао земљу, ставио нас овде у универзум, дао је
нама нашим умовима, дао нам је све ове алате да постојимо и преживимо,
Рат против дроге је рат против људи ... и права људи се остварују
прекршена и ваша затварања и затварање људских бића често пута који
су једноставно жртве болести зависности, које су постале
увучен у овај гигантски рат против дроге, што је у ствари злочин против
човечанство. Рат против дроге је рат против људи.
ФБИ је добио досије о мени
Превише кавеза у земљи слободних
Придружите нам се сада док износимо молбу
Ослободите све преступнике дроге.
ФБИ је добио досије о вама
Мисле да немају, али проклето јесу
Сва видљива ока вас посматрају
Све што кажете и све што радите.
ФБИ је добио досије о мени
још један црвени човек у украденој земљи
И није ме брига за у.с.а.
Само ми врати моје племенске начине
ФБИ је добио досије о вама
Не мислим како су ме научили
Они владају страхом, ја се не бојим
Само ми врати моје племенске начине
ФБИ ЈЕ ДОБИО ФИЛЕ НА МЕНИ
ФБИ је добио досије о мени
јер говорим о ономе што видим
Злочини против човечности
Рат против дроге вођен на слободи
ФБИ је добио досије о вама
Имао је и за Јохна Леннона
И не заборавите ПЕЛТИЕР
ЗАШТО ДАНАС НИЈЕ СЛОБОДАН?
ФБИ је добио досије о мени
превише кавеза у земљи слободних
придружите нам се сада док износимо молбу
ослободити све преступнике дроге
ФБИ ЈЕ ДОБИО ФИЛЕ НА МЕНИ
Рат против дрога је рат против људи ... То је стварно тужно стање
послови када се слобода човека третира као ништа више од
имовина или обавеза. Затвори су велики посао у овој земљи. Рат на
дрога није ништа друго него рат људима ... то је срање рат, то је
рат око новца. !!!!
ФБИ је добио досије о мени
превише кавеза у земљи слободних
придружите нам се сада док износимо молбу
ослободити све преступнике дроге.
ФБИ, ЦИА, ИРС, ДЕА
Сва грађанска права су нестала
ФБИ је добио досије о мени
Ослободите све преступнике дроге

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

© Copyright 2021 - Prevod24.com