PREVOD24.COM

  • Homepage
  • »
  • C
  • »
  • cradle of filth – lovesick for mina

Izvođač: cradle of filth - Naziv pesme: lovesick for mina 

Tekst & Prevod: cradle of filth - lovesick for mina Ispod ćete pronaći tekst pesme sa prevodom jedan pored drugog! Na našem sajtu ćete pronaći još mnogo tekstova sa prevodima od cradle of filth! Pregledajte našu arhivu i ostale tekstove, na primer klikom na slovo c od cradle of filth i pogledajte koje još pesme imamo od cradle of filth u našoj arhivi, kao što je lovesick for mina.

ORIGINAL

One might see in Mina
My disease
But it is She who has infected me
For all eternity...
As the sun slips the tearaway stars
Into the scented scheme of night
I kissed her mouth like a dark red rose
Set upon a marbled dream of white
So pure of thought like a Vestal statue
Jewelled with a God-lent grace
I was close to coming when She bid adieu
Fuelled by the heartache rent upon her face there
Oh Mina, obscener
Thoughts obsess my days
Oh Mina, obscener
Thoughts possess me
That I must now obey
They say the darkest hour
Is that before the dawn
When nothing in one's power
Can dissipate the great forlorn
Shadows of fire that haunt me
Like risen whispers of her name
For dawn is a dusk
Wherein needs must
Erupt from the grave, aflame
Written in the dead of night
And riding on the burning wind
Smitten by her read delight
My words alight like leaves of sin
Stepping through a mirror
The princess of the emerald glass
Brought me one step nearer
Love's infernal past...
They say Hell hath no furies
Like a woman scorned by life
When the Heavenly Judge and juries
Participate to chain this wife
With forced virtues, Her secret needs
Drew on my foreign blood
On warm wet nights, with storm-wracked bites
I gave her Eden after the flood
Written in the dead of night
And riding on the burning wind
Smitten by her red delight
My words alight like leaves of sin
Verona, Marishka, Aleera
Brides of old and goddesses all
Forgive my wishes to be always near her
Forever or whenever seas recall
This Aphrodite from my embrace
For as Mars (whom her lips placate)
I tore these shores with wars of hatred
Before our Paris set his fate
In Helen, one might find mistake
In winning tragedy
For all eternity...
I am still lovesick for Mina
I am still so lovesick for her

PREVOD

Могло би се видети на Мини
Моја болест
Али она је та која ме је заразила
За сву вечност ...
Док сунце клизи звијезде чаја
У мирисну шему ноћи
Пољубио сам је у уста попут тамноцрвене руже
Постављен на мермерни сан о белој боји
Тако чиста мисао попут статуе Вестала
Накит са богом дарованом благодаћу
Био сам близу доласка када је понудила
Потакнута болом од бола срца на њеном лицу
О Мина, опсцене
Мисли опседају моје дане
О Мина, опсцене
Мисли ме обузимају
То сада морам да послушам
Кажу најмрачнији час
Да ли је то пред зору
Кад ништа није у моћи
Може да расипа велику несрећу
Сјене ватре које ме прогањају
Као устали шапути њеног имена
Јер зора је сумрак
При чему потребе морају
Избити из гроба, пламен
Написано у глуво доба ноћи
И јахање на запаљеном ветру
Изненађен њеним читалачким усхићењем
Моје речи засијају као лишће греха
Пролазећи кроз огледало
Принцеза од смарагдног стакла
Донео ме корак ближе
Паклена прошлост љубави ...
Кажу да пакао нема фурије
Као жена коју живот презире
Кад небески судија и пороте
Учествујте у везивању ове жене
Са принудним врлинама, Њене тајне потребе
Привукао моју страну крв
У топлим влажним ноћима, уз угризе олујне олује
Дао сам јој Еден после поплаве
Писано у глуво доба ноћи
И јахање на запаљеном ветру
Засут од њеног црвеног усхићења
Моје речи засијају као лишће греха
Верона, Маришка, Алеера
Старе невесте и све богиње
Опрости на мојим жељама да будем увек у њеној близини
Заувек или кад год се мора присете
Ова Афродита из мог загрљаја
Јер као Марс (кога усне смирују)
Раздерао сам ове обале ратовима мржње
Пре него што је наш Париз одредио његову судбину
У Хелени се може наћи грешка
У победничкој трагедији
За сву вечност ...
Још увек волим Мину
Још увек сам тако заљубљен у њу

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

© Copyright 2021 - Prevod24.com