PREVOD24.COM

  • Homepage
  • »
  • C
  • »
  • cradle of filth – of dark blood and fucking

Izvođač: cradle of filth - Naziv pesme: of dark blood and fucking 

Tekst & Prevod: cradle of filth - of dark blood and fucking Ispod ćete pronaći tekst pesme sa prevodom jedan pored drugog! Na našem sajtu ćete pronaći još mnogo tekstova sa prevodima od cradle of filth! Pregledajte našu arhivu i ostale tekstove, na primer klikom na slovo c od cradle of filth i pogledajte koje još pesme imamo od cradle of filth u našoj arhivi, kao što je of dark blood and fucking.

ORIGINAL

Sister midnight comes blaspheming
Screaming in the keys of faith and fear
Unentwining, our spines twists me to kneeling
Spilling like the moonlight on her glistening rear
Defiled at heart in this perfect hell
Under red leaves bleeding over scaled chateau we fell
To demonocracy, where neither Adam or Eve
Conceived of such iniquities from pleasure or pain
Or the razor's edge in between
Thou art my seventh heaven burning
Going down as with the sun
Within like a river fluids moves a torrent
Bound to please on denierred knees
In any wicked way that her whims may warrant
I hang on every verb, every dirty word, interred
In her pornoglossa, Christlike, whipped and weak
Painted nails driven through the meek
Yet in obituary, my dreams still weep
Of dark blood and fucking thee
Thou art my seventh heaven burning
Going down as with the day
Baring lunar curvature like canvas for a lick of pain
Writhing like a viper deep inside her Eden
Forbidden to eat, I kiss leylines to her feet
Then baiting wrath, I steal a path
Back to the fruits of her womb
Back to the crack of her tomb
Her roseate sliver quivers with snuff appeal
The torque of her hips, lip-sync me in for the kill
Tongue-tied, tightrope and spread like disease
I drain the cup of this Miss Sire, her water into wine for me
Thou art my seventh angel squirming
'Neath the forked tongue of the beast
Arching toward the fabled
Like a sculptured nymph seeking base relief
Whilst the world outside
A wood of suicide
Would die for this release
Our slow orgasmic fuses greet
By night and by candle at each other's throat
In a slick drift of red, setting God's teeth on edge
We were as wolves preying inside the fold
Of a slaughtered lamb throw on a four poster bed
Succulent, Succubus
Laid without rest In the dead of the night
Succulent, Succubus
In thy arms and thy wetness
On glossed lips I taste
Conspiracies, secrecies, sorceries laced
With thick unguent rum, black-rayed suns and autumn
Always in season for our nightfall from grace
Gorge upon my seed
Starved Persephone
Succulent, Succubus
That I might keep
Thee with me in Hades
Succulent, Succubus
Succour me
Succulent, Succubus
Succour me
Succulent, Succubus
Succulent, Succubus
[Incomprehensible]

PREVOD

Сестра поноћ долази богохуљење
Вриштећи у кључевима вере и страха
Одвезујући се, наше кичме ме увијају да клекнем
Просипајући се као месечина на њено блиставо стражње место
Оскврњена у срцу у овом савршеном паклу
Под црвеним лишћем које је крварило преко скалираног замка пали смо
У демонократију, где ни Адам ни Ева
Зачета од таквих безакоња из задовољства или бола
Или ивицу бритве између
Ти си моје седмо небо које гори
Силазећи као са сунцем
Унутар течности попут реке креће се бујица
Везан за угоду на одбијеним коленима
На било који злобан начин који њени хирови оправдавају
Висим на сваком глаголу, свакој прљавој речи, сахрањеној
У својој порноглози, Христов, бичеван и слаб
Обојени нокти забијени кроз кротке
Ипак у некролозима моји снови и даље плачу
Тамне крви и јебени те
Ти си моје седмо небо које гори
Силази као са даном
Огољена месечина закривљена попут платна за лизање бола
Грчећи се попут поскока дубоко у свом Едену
Забрањено јести, љубим је до ногу
Затим, мамећи гнев, крадем пут
Повратак на плодове њене материце
Повратак у пукотину њене гробнице
Њен ружичасти папучица подрхтава бурмутом
Обртни момент њених бокова, усмери ме уснама за убиство
Везан језиком, уже и шири се попут болести
Искапим шољу ове госпођице Сире, њену воду у вино за мене
Ти си мој седми анђео који се мигољи
'Под рачвастим језиком звери
Извијајући се према басни
Попут исклесане нимфе која тражи основни рељеф
Док свет напољу
Шума самоубиства
Умро би за ово издање
Поздрављају нас спори оргазмички осигурачи
Ноћу и свећом у грло једни другима
У глатком наносу црвене боје, постављајући божје зубе на ивицу
Били смо попут вукова који плијене у набору
Закланог јагњета баченог на кревет са балдахином
Сочан, Сукубус
Положен без одмора У глуво доба ноћи
Сочан, Сукубус
У твом наручју и твојој влажности
На уснама уснама окусим
Преплетене завере, тајне, врачања
Са густим гнојним румом, црно-зраченим сунцем и јесен
Увек у сезони за нашу ноћ из милости
Клисура на мом семену
Изгладњена Перзефона
Сочан, Сукубус
Да бих могао да задржим
Ти са мном у Хаду
Сочан, Сукубус
Подмети ме
Сочан, Сукубус
Подмети ме
Сочан, Сукубус
Сочан, Сукубус
[Неразумљиво]

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

© Copyright 2021 - Prevod24.com