PREVOD24.COM

Izvođač: cripper - Naziv pesme: faqu 

Tekst & Prevod: cripper - faqu Ispod ćete pronaći tekst pesme sa prevodom jedan pored drugog! Na našem sajtu ćete pronaći još mnogo tekstova sa prevodima od cripper! Pregledajte našu arhivu i ostale tekstove, na primer klikom na slovo c od cripper i pogledajte koje još pesme imamo od cripper u našoj arhivi, kao što je faqu.

ORIGINAL

This seeking is
concealing
What is hidden in the back
Outstanding your
pretending
And this is what makes me so sick
"Ihavebeensickbeforeyoucameandknockeduponmydoor"
What ever
made you think
that I lost this game...
I did not even play!
Repeat then
delete and
hope that no one got you wrong
Find phrases where
Silence is
to camouflage this discomfort
"Tellthisjokeonceagainistilldidnotgetit"
Me, unmoved
Me, freak...
Tell me why should I be
the one you'd like to see?
Fuck me?
Fuck you
Fuck me I fuck you, too
Fuck me?
Fuck you
Fuck me I fuck you, too
These lines are written down because
Then I can scream 'em out
It does not only ease the pain
It helps to see things clear
My giving
Your taking
I know those hopeful eyes
This case has
two faces
One is right, the other left
"thedayIneedafriendlikeyouI'lljusthavemyselfalittlesquatandshitoneout"
What in the world
makes you think
that I have lost this game?
Who can win this anyway?
My hate is my comfort
My hate is my shell,
my justification
to send you to hell

PREVOD

Ово тражење је
прикривање
Шта се крије позади
Изванредан ваш
претварајући се
И од овога ми је тако мучно
"Ихавебеенсицкбефореиоуцамеандкноцкедупонмидоор"
Шта год
натерао те на размишљање
да сам изгубио ову игру ...
Нисам ни играо!
Поновите онда
избрисати и
надам се да те нико није погрешио
Пронађите фразе где
Тишина је
да камуфлирам ову нелагодност
„Теллтхисјокеонцеагаинистиллдиднотгетит“
Ја, непомичан
Ја, наказа ...
Реци ми зашто бих требао бити
онај који бисте желели да видите?
Јебеш ме?
Јеби се
Јеби ме, јебем и тебе
Јебеш ме?
Јеби се
Јеби ме, јебем и тебе
Ови редови су записани јер
Онда могу да их вриснем
То не само да олакшава бол
Помаже да се ствари виде јасне
Моје давање
Ваше узимање
Знам те оци са надом
Овај случај јесте
Два лица
Једно је десно, друго лево
"тхедаиИнеедафриендликеиоуИ јуст јуст хавехавеселфалиттлескуатандсхитонеоут"
Оно што у свету
тера на размишљање
да сам изгубио ову игру?
Ко ово уопште може победити?
Моја мржња је моја утеха
Моја мржња је моја шкољка,
моје оправдање
да те пошаље у пакао

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

© Copyright 2021 - Prevod24.com