PREVOD24.COM

  • Homepage
  • »
  • C
  • »
  • crosby stills nash young – medley the loner cinnamon girl down by the river

Izvođač: crosby stills nash young - Naziv pesme: medley the loner cinnamon girl down by the river 

Tekst & Prevod: crosby stills nash young - medley the loner cinnamon girl down by the river Ispod ćete pronaći tekst pesme sa prevodom jedan pored drugog! Na našem sajtu ćete pronaći još mnogo tekstova sa prevodima od crosby stills nash young! Pregledajte našu arhivu i ostale tekstove, na primer klikom na slovo c od crosby stills nash young i pogledajte koje još pesme imamo od crosby stills nash young u našoj arhivi, kao što je medley the loner cinnamon girl down by the river.

ORIGINAL

He's a perfect stranger
Like a cross of himself and a fox
He's a feeling arranger
And a changer of the ways he talks
He's the unforseen danger
The keeper of the key to the locks
Know when you see him
Nothing can free him
Step aside, open wide
It's the loner
If you see him in the subway
He'll be down at the end of the car
Watching you move
Until he knows he knows who you are
When you get off at your station alone
He'll know that you are
Know when you see him
Nothing can free him
Step aside, open wide...
I wanna live with a cinnamon girl
I could be happy
The rest of my life
With a cinnamon girl
A dreamer of pictures
I run in the night
You see us together
Chasing the moonlight
My cinnamon girl
Ten silver saxes,
A bass with a bow
The drummer relaxes
And waits between shows
For his cinnamon girl
A dreamer of pictures
I run in the night
You see us together
Chasing the moonlight
My cinnamon girl...
Be on my side,
I'll be on your side, baby
There is no reason for you to hide
It's so hard for me
Staying here all alone
When you could be taking me
For a ride.
Yeah, she could drag me
Over the rainbow,
Send me away
Down by the river
I shot my baby
Down by the river
Dead.
You take my hand,
I'll take your hand
Together we may get away
This much madness is
Too much sorrow
It's impossible to make it today.
Yeah, she could drag me
Over the rainbow,
Send me away
Down by the river
I shot my baby
Down by the river
Dead.
Be on my side,
I'll be on your side, baby
There is no reason for you to hide
It's so hard for me
Staying here all alone
When you could be taking me
For a ride.

PREVOD

Савршени је странац
Као крст на себи и лисица
Он је аранжер осећања
И мењач начина на који разговара
Он је невиђена опасност
Чувар кључа од брава
Знај кад га видиш
Ништа га не може ослободити
Корак у страну, широм отворен
То је усамљеник
Ако га видите у метроу
Сићи ће на крају аутомобила
Гледам како се крећете
Док не сазна да зна ко си ти
Кад изађете сами на својој станици
Он ће знати да јеси
Знај кад га видиш
Ништа га не може ослободити
Одмакните се, широм отворите ...
Желим да живим са девојком цимета
Могао бих бити срећан
Остатак мог живота
Са девојком цимета
Сањар слика
Трчим ноћу
Виђате нас заједно
Јури месечину
Моја циметова девојчица
Десет сребрних саксофона,
Бас са луком
Бубњар се опусти
И чека између емисија
За његову циметову девојку
Сањар слика
Трчим ноћу
Виђате нас заједно
Јури месечину
Моја цимет девојчица ...
Буди на мојој страни,
Бићу на твојој страни, душо
Нема разлога да се кријете
Тако ми је тешко
Остати овде сам
Кад би могао да ме водиш
За вожњу.
Да, могла би да ме вуче
Преко дуге,
Пошаљи ме
Доле, поред реке
Пуцао сам у своју бебу
Доле, поред реке
Мртав.
Узми ме за руку,
Узећу те за руку
Заједно се можемо извући
Оволико лудило је
Превише туге
Данас је немогуће успети.
Да, могла би да ме вуче
Преко дуге,
Пошаљи ме
Доле, поред реке
Пуцао сам у своју бебу
Доле, поред реке
Мртав.
Буди на мојој страни,
Бићу на твојој страни, душо
Нема разлога да се кријете
Тако ми је тешко
Остати овде сам
Кад би могао да ме водиш
За вожњу.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

© Copyright 2020 - Prevod24.com