PREVOD24.COM

  • Homepage
  • »
  • C
  • »
  • crown of thorns – the black heart

Izvođač: crown of thorns - Naziv pesme: the black heart 

Tekst & Prevod: crown of thorns - the black heart Ispod ćete pronaći tekst pesme sa prevodom jedan pored drugog! Na našem sajtu ćete pronaći još mnogo tekstova sa prevodima od crown of thorns! Pregledajte našu arhivu i ostale tekstove, na primer klikom na slovo c od crown of thorns i pogledajte koje još pesme imamo od crown of thorns u našoj arhivi, kao što je the black heart.

ORIGINAL

Trapped - locked in life
Not for long - bound for death
My revenge
I don't belong here
Tear down - The blood clotted walls of reality
Break through - The lies of the living world
Burn your body - your disguise
Face eternity with open eyes
Can't you see that this is not real
Taste my wine, drink the darkness of my heart
Ohh Gift of life - pure disgust
I long to die
Singing to praise of Death
Pale worlds of emtiness
"Only black is true - only black is real"
Written in scars on my heart
Those words of truth - you will feel
That only black is true - that only black is real
This winter of my soul
Is turning my blood into ice
I am death - I kill life
I am here - hungry to kill the light
I kill
In this shape - in this disguise
Sent out - to bring an end to it all
Only death is true - only death is real
Here is nothing like life
Nothing even close
Yeah - Only death is true - there is only death in me
Nothing left but silence
Ashes, dust and darkness
Close my soul and scream out the darkness
Of my heart
Spewing forth - the hate for all things holy
In the night the voices cry
In my dreams I hear them call my name
Night after night
This ghostsong rings on and on...
No candles burn
No lights shines on this deep dark lake
And there is no hiding from this pain
We are of stone like statues cold
But did you see the cracks on my white chest
Just above the heart
Drained of life and blackened with dead love
To speak the names - invocation of evil
Satan - beast of me
Rise up! - from inside
Of the darkness
Of my heart
The dark disciple of death
And emptiness
I am death - I kill life
I am here - hungry to kill myself
I kill...
It feels so real - this blood is art
Riding high - against the walls of the room
"Only black is true - only black is real"
Written in scars on my heart
Those words of truth - you will feel
That only black is true - that only black is real
This winter of my soul
Is turning my life into hell.
In memory of Dead.

PREVOD

Заробљени - закључани у животу
Не задуго за смрт
Моја освета
Ја не припадам овде
Срушити се - крв ​​згрушава зидове стварности
Пробој - Лажи живог света
Изгарати тело - прерушити се
Лице вечности са отвореним очима
Зар не видите да то није стварно
Кушајте моје вино, пијте мрак свог срца
Охх Дар живота - чиста одвратност
Чезнем да умрем
Певање за хвалу смрти
Блиједи свјетови испразности
„Истина је само црна - само црна је стварна“
На срцу ми је исписано ожиљцима
Те речи истине - осетићете
Да је истина само црна - да је само црна стварна
Ове зиме моје душе
Претвара ми крв у лед
Ја сам смрт - убијам живот
Овде сам - гладан да убијем светлост
Убијам
У овом облику - у овој маски
Послано - да се томе све оконча
Истина је само смрт - само смрт је стварна
Овде није ништа попут живота
Ништа чак ни близу
Да - Само смрт је истина - у мени је само смрт
Ништа није остало осим тишине
Пепео, прашина и тама
Затвори моју душу и вришти мрак
Од мог срца
Изговарање - мржња за све свете ствари
У ноћи гласови плачу
У сну их чујем како зову моје име
Из ноћи у ноћ
Овај дух звони на и даље ...
Не гори свећа
Нема светла на овом дубоком мрачном језеру
А од те боли се не крије
Хладни смо од камена
Али јесте ли видели пукотине на мојим белим грудима
Тачно изнад срца
Исцрпљен од живота и затрпан мртвом љубављу
Говорити имена - призивање зла
Сотона - звијер од мене
Устати! - изнутра
Из таме
Од мог срца
Мрачни ученик смрти
И празнина
Ја сам смрт - убијам живот
Овде сам - гладан да се убијем
Убијам ...
Осећа се тако стварно - ова крв је уметност
Возите се високо - уз зидове собе
„Истина је само црна - само црна је стварна“
На срцу ми је исписано ожиљцима
Те речи истине - осетићете
Да је истина само црна - да је само црна стварна
Ове зиме моје душе
Претвара мој живот у пакао.
У знак сећања на мртве.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

© Copyright 2021 - Prevod24.com