PREVOD24.COM

  • Homepage
  • »
  • D
  • »
  • da grym reefer – amerikkka

Izvođač: da grym reefer - Naziv pesme: amerikkka 

Tekst & Prevod: da grym reefer - amerikkka Ispod ćete pronaći tekst pesme sa prevodom jedan pored drugog! Na našem sajtu ćete pronaći još mnogo tekstova sa prevodima od da grym reefer! Pregledajte našu arhivu i ostale tekstove, na primer klikom na slovo d od da grym reefer i pogledajte koje još pesme imamo od da grym reefer u našoj arhivi, kao što je amerikkka.

ORIGINAL

(Verse 1)
My people came from Africa (shit)
We had all the land
Came to America
They told me that I'm not a man
He said my name is nigger
And then he aimed his trigger
At my wife and killed my first born
As she delivered
They took my god away
And took my native tongue
Took the name that my father gave me
For another one
They said I couldn't read
They told me not to breed
They said I had no vote
They said I couldn't speak
They treat us like some things
They know we once were kings
We went from that
To trying to get respect as human beings
Left us to starve and die
Then filled us up with lies
Split us up in sides
And add some salty genocide
You've got the melting pot
And now it's getting hot
And now your kids can't go to school
For fear of getting shot
So blame the gangs and thugs
Or the kids and the drugs
Or suck it up
And admit this shit was fucked up
From the set-up.
(Chorus)
I though this
Was America
I thought we're supposed to be free
Is this
America
It sure ain't free for me
For me
For me
(Verse 2)
I spell trouble like Mayday
A nigga that you love to hate
Like Oshae or OJ
Maybe that's why I spell America
With three Ks
Or why I spell freedom with an AK
The place where I stay is so love hate
Cuz niggaz hate love
But they love hate
Can't say why they want the nigga dead in me
When they're the reason
Why the shit is even bred in me...
But I could see the cops
Or these niggaz putting lead in me
My only choices are to die or live
Dead-il-y
Don't call the FEDS on me
Two strikes
Don't need another felony
The system's already hell on me
Just trying to live peacefully and legally
In a world that treats me so evilly
Can you tell me what's the difference
When they yell freeze
From when they used to hang us from
Sycamore tree's in AmeriKKKa?
(Chorus x2)

PREVOD

(Стих 1)
Моји људи су дошли из Африке (срање)
Имали смо сву земљу
Дошао у Америку
Рекли су ми да нисам мушкарац
Рекао је да се зовем црња
А онда је циљао на окидач
На моју жену и убио мог првог рођеног
Док је испоручила
Отели су мог бога
И узео ми је матерњи језик
Узео сам име које ми је дао мој отац
За још једну
Рекли су да не знам читати
Рекли су ми да не узгајам
Рекли су да немам глас
Рекли су да не могу да говорим
Третирају нас као неке ствари
Знају да смо некада били краљеви
Кренули смо од тога
Покушати да добијем поштовање као људска бића
Оставио нас је да гладујемо и умиремо
Тада су нас испунили лажима
Поделите нас на стране
И додајте мало сланог геноцида
Имате лонац за топљење
А сада постаје вруће
А сада ваша деца не могу ићи у школу
Због страха од упуцавања
Зато кривите банде и разбојнике
Или децу и дрогу
Или га усисајте
И признајте да је ово срање зајебано
Од постављања.
(Припев)
Премда ово
Била је Америка
Мислио сам да би требали бити слободни
Да ли је ово
Америка
Сигурно није бесплатно за мене
За мене
За мене
(Стих 2)
Записујем проблеме као Маидаи
Црња коју волиш да мрзиш
Као Осхае или ОЈ
Можда зато пишем Америку
Са три Кс
Или зашто пишем слободу са АК
Место где остајем толико волим мржњу
Јер црњаци мрзе љубав
Али они воле мржњу
Не могу рећи зашто желе да црња буде мртва у мени
Кад су они разлог
Зашто се срање чак узгаја у мени ...
Али могао сам видети полицајце
Или ови црњаци стављају олово у мене
Мој једини избор је да умрем или живим
Мртав-и-и
Не зови ФЕДС на мене
Два удара
Не треба ти други прекршај
Систем је већ пакао на мене
Само покушавам да живим мирно и легално
У свету који се према мени односи тако лоше
Можете ли ми рећи која је разлика
Кад вриште
Од када су нас вешали
Дрво секаре у АмерициКа?
(Цхорус к2)

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

© Copyright 2021 - Prevod24.com